Parochienieuws

Week Nr. 15 -  8 april 2009

LENTESCHOONMAAK

De eerste zonnestralen van de lente zetten de meeste mensen aan om een grote schoonmaak te houden of in de tuin te hovenieren. Op maandag 30 maart werd onze eigen kerk eens grondig onder handen genomen door een ploegje dames o.l.v. van Josephine. Toen de pastores binnenkwamen rook het lentefris in onze kerk. Paula en Francine, onze kosteressen, waren op dat moment ook druk in de weer om alles voor te bereiden voor Pasen. Bedankt lieve dames! Wat zouden wij toch zonder hen doen…

BRUTALE INBRAAK
Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag, 18 maart, heeft een drieste bende ingebroken in onze school Top@Punt. Twee ruiten aan diggelen, 2 deuren geforceerd en een aantal laptops & geld ontvreemd, was het bedroevende gevolg. Bij deze nogmaals hartelijk dank aan al wie hielp bij het opruimen. Voordien was onze parochiezaal ook het slachtoffer van een inbraak. De deur van de keuken moest vervangen worden. Die dieven gingen aan de haal met enkele flesjes Duvel.

OPGELET
Op zaterdag 11 april is er geen viering in onze kerk, maar wel de paaswake van onze parochie in de St.-Amandskerk om 20.00 u. Op paaszondag, 12 april, is er een viering om 8.00 u en om 11.00 u de gezinsviering.

TOP@PUNT SCHOOLFEEST
Eén week na de paasvakantie, op zaterdag 25 april, zal het schoolfeest doorgaan. Gloob & topf@nfare is de titel en tegelijk de rode draad. Gloob zelf opent het feest te 14.00 uur. Na een theaterstukje door enkele kinderen uit de bovenbouw, brengen de kleuters te 14.30 uur een herhaling van hun optreden tijdens het feest van de grootouders. Vanaf 15.20 uur verschijnen de leerlingen van de lagere school op het podium. Zij kozen uit de Glooblessen wat ze aan jullie willen tonen in verband met de thema’s afval, water, vervoer & handel. Rond 16.00 uur sluit Lizzy The Ball af met een dans & het Glooblied.
Doorlopend in de refter: tentoonstelling & projectie van foto’s & stopmotionfilmpjes. Iedereen welkom!
Tegen 16.30 uur zal alles klaar staan om van een lekkere vlees- of vismaaltijd te genieten tegen anti-crisisprijzen. We bezorgden jullie 2 inschrijvingsformulieren.  Gelieve het 2de exemplaar door te geven aan wie er geen kreeg en toch wil komen meegenieten.
DJ Gert zal zijn muziek vanaf 17.30 uur volledig afstemmen op kinderen van de lagere school. Rond 20.00 uur worden fuif & feest afgesloten met het Glooblied.

ZIEKENZALVING EN COMMUNIE
Wie graag de ziekencommunie of ziekenzalving thuis ontvangt naar aanleiding van Pasen, kan contact opnemen met Paul Renders (0494/93.34.21 of renderspaul@gmail.com). Op donderdag 16 april vanaf 14.00 u zullen Paul en pastoor Bart langskomen bij de zieken thuis.

GEZINSVIERING
De paasklokken nodigen alle gezinnen van onze parochie en de naburige parochies uit voor de gezinsviering op zondag 12 april om 11.00 u. Twee leerlingen van Jezus zaten in zak en as na de dood van Jezus. Zij waren op weg naar huis toen ze plots een vreemde man tegenkwamen. Hoe het verhaal verder afloopt hoor je in de gezinsviering! Iedereen welkom!

PASEN
Het begon allemaal met de engel Gabriël die Maria een Blijde Boodschap gaf: “Er zal een bijzonder kind geboren worden in uw schoot.” Een bijzonder kind is haar Zoon zeker geworden. Hij verzamelde 12 mensen rondom Hem, zoveel als de stammen van Israël (het uitverkoren volk van God). Hij leerde hen opnieuw hoe God de mens lief had. Jezus opende vele mensen hun oren en ogen. “Bemin uw Heer en God en de naaste zoals jezelf.” Een nieuwe kracht ontstond binnen het Gods volk. De machthebbers van die tijd hadden het niet zo met deze verandering in Godsbeleving. Het zou hen hun positie kunnen kosten. Daarom hebben ze Jezus gevangen genomen, gemarteld en gedood. Ze dachten dat het hiermee uit was. Gelukkig niet! Op de derde dag liet God aan ons zien dat Hij geen enkele mens in de steek laat. Dat liefde en leven sterker is dan dood en vernieling. De leerlingen wilden het aanvankelijk niet geloven, maar uiteindelijk werden ze allemaal echte christenen. Ze verkondigden met vuur en vlam over Jezus en onze Vader.
Het enthousiasme van de eerste kerkgemeenschap… na meer dan tweeduizend jaar lijkt het wat getemperd. En toch blijven wij er in geloven dat God voor elke mens de moeite waard is om in te geloven. Het enthousiasme van weleer mogen we proeven in grote internationale ontmoetingen tussen gelovigen; in die bedevaarder die op zijn bestemming bidt voor hen die hij of zij heeft achtergelaten; in die catechesewerkgroep die onze jongeren in contact brengen met wat hen bezield; in dat kind dat enthousiast meezingt in een gezinsviering; in die ziekenbezoekster die een oor heeft naar de zieke; in die rouwende die gelooft dat zijn of haar dierbare in Gods eeuwige liefde is opgenomen,… Stuk voor stuk momenten waar Jezus en onze Vader weer tot leven komen. Een zalig Pasen aan iedereen!

KINDERNAMIDDAG
Op dinsdag 14 april worden de eerste communicantjes van het 2de leerjaar van 14.00 u tot 17.00 u in de refter van de school verwacht voor een heuse kindernamiddag. Een namiddag waarin we zingen, quizzen, pannenkoeken eten, de kerk verkennen,… De werkgroep en enkele ouders zetten hun beste beentje voor. Nu maar hopen dat het ook mooi weer is, dan kunnen we misschien ook buiten spelen. 

LANDELIJKE GILDEN KROEGENTOCHT ANTWERPEN

Zaterdag 9 mei 2009 Culturele kroegentocht te Antwerpen met Gids
Wanneer: Zaterdag 9 mei 2009
Vertrek: 18u45 aan de kerk van Geel – Punt
Terug: 2u00 vertrek in Antwerpen
Hoe: Met de bus
Kostprijs: per deelnemer 13€ (busrit/gids/1ste consumptie) - Overige drank niet inbegrepen
Wie: Voor iedereen die houdt van een mengeling ‘cultuur en ambiance’.
Wat: Met een gids in de hand wandelen we langs de gezelligste kroegen die deze stad rijk is. Natuurlijk komen we ondertussen op een luchtige manier veel te weten over het leven in Antwerpen.
Inschrijven noodzakelijk: Voor woensdag 15 april bij Ludo Bens 014/581184 of ludo_bens@msn.com  

KALENDER PAROCHIE
09/04
19u Witte Donderdagviering in de kerk
10/04 15u Kruisweg in de kerk van Stelen en St.-Amands.
10/04 19u Goede Vrijdagdienst in de kerk van Winkelomheide
11/04 20u Paaswake in de St.-Amandskerk
12/04 11u Gezinsviering PASEN
14/04 Kindernamiddag voor de eerste communicanten, school.
15/04 Ziekenzorg, Paasfeest met ziekenzalving.
16/04 Vanaf 14u: Ziekencommunie en zalving bij de zieken thuis.
21/04 20u Parochieteam in de pastorij.
25/04 Schoolfeest Top@Punt.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be