Parochienieuws

Week Nr. 14 -  1 april 2009

BROEDERLIJK DELEN
Op vrijdag 6 maart hield de werkgroep Broederlijk Delen een koffiestop aan de Colruyt. Heel wat volk passeerde de stand en gelukkig waren er ook velen die even stopten voor een koffie met koekje en gezellige babbel. De collectebus werd goed gespijzigd. De namiddag bracht zo’n kleine 300 euro op! Bedankt aan allen die een centje hebben bijgedragen. Ook een dikke merci aan de Puntenaren die speciaal voor de gelegenheid tot aan de Colruyt zijn afgezakt.
In het weekend van 21 en 22 maart hielden wij in onze weekendviering een eerste omhaling voor Broederlijk Delen. Deze bracht in het totaal voor het Punt 464,63 euro op. Tilak, de vrouw van de campagne, bedankt ieder die een gift gedaan heeft.

PALMZONDAG
Dit weekend starten we de Goede Week. We vieren de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Zijn blijde intrede staat in fel contrast met wat zich enkele dagen later hem te wachten staat. Te Jeruzalem zal Jezus opgepakt worden, gemarteld, veroordeeld en de marteldood op het kruis sterven. Op zaterdag in de viering van 18.00 u zullen onze vormelingen hun vormselkruisje ontvangen ten teken dat ze in het geloof van Jezus verder willen gaan. Traditiegetrouw wordt in de vieringen van dit weekend palm gewijd en uitgedeeld. Wie wenst, kan ook eigen palm meenemen naar de kerk. De palmtakken krijgen na de viering thuis een plaatsje achter het kruisbeeld. Dat ook thuis onze Heer ons nabij mag zijn, wij wensen het van harte. De boeren onder ons zullen de palmtakken misschien op de hoeken van hun akkers plaatsen in de hoop op een goede oogst. Moge de lente goed zijn voor onze gewassen, wij hopen het samen met de boeren.

GOEDE WEEK
Op weg naar Pasen vieren wij in de komende week de laatste dagen van Jezus. Twee verzoeningsvieringen staan er geprogrammeerd: op maandag 6 april om 19.00 u in de kerk van Oosterlo en op woensdag 8 april eveneens om 19.00 maar dan in de St.-Amandskerk.
Op donderdag 9 april verwelkomen wij ieder, ook van onze naburige parochies, in de Witte Donderdagviering van 19.00 u in onze eigen kerk. Het Clemenskoor zal mee de zang ondersteunen. We gedenken op die avond het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Aansluitend op de viering is er mogelijkheid tot aanbidding van het H. Sacrament in de bidkapel.
Met Goede Vrijdag is er een kruisweg om 15.00 u in Stelen en in de St.-Amandskerk. ’s Avonds zijn we te gast in Winkelomheide voor de Goede Vrijdagdienst.
Alle parochianen van het Punt willen wij langs deze weg ook uitnodiging voor de paaswake op zaterdag 11 april om 20.00 u in de St.-Amandskerk. Deze paaswake is niet alleen voor St.-Amands! Sinds vorig jaar bundelen de parochies van Stelen, St.-Amands en het Punt hun krachten in een gezamenlijke paaswake waar de paaskaarsen en het doopwater van de respectievelijke parochies gewijd zullen worden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Op paaszondag is er om 8.00 u een morgenmis in onze kerk. Om 11.00 u verwachten we onze jonge gezinnen in de kerk voor de gezinsviering. De paasklokken die met Witte Donderdag vertrokken zijn naar Rome zullen dan hopelijk op tijd terug zijn met lekkers voor onze kleinsten!

ZIEKENZALVING EN COMMUNIE
Op woensdag 15 april om 11.00 u eucharistieviering met Ziekenzalving in onze parochiezaal. Nadien houdt Ziekenzorg Punt haar jaarlijks paasfeest met een etentje en nadien gelegenheid tot nakaarten en babbelen. Het feest eindigt om 16.00 u. Iedereen, ook wie geen lid is van Ziekenzorg is welkom op het Paasfeest. Wie blijft eten, schrijft best in bij Dimpke (014-58.26.34) of bij Gusta (014-58.24.82). Deelname kost 6 euro.
Wie graag de ziekencommunie of ziekenzalving thuis ontvangt naar aanleiding van Pasen, kan contact opnemen met Paul Renders (0494/93.34.21 of renderspaul@gmail.com). Paul en pastoor Bart zullen op donderdag 16 april vanaf 14.00 u langskomen bij de zieken.

KVLV BRAINGYM VOOR KINDEREN
Dinsdag 7 april om 13.30 uur
heeft deze bijeenkomst plaats.
Wil U hieraan nog deelnemen samen met uw kind, neem dan dringend contact op met Bernadette  014  582226.
Leden: Onze volgende ledenbijeenkomst- reeds de laatste voor dit werkjaar - heeft plaats op dinsdag 21 april.
Wegens het drukke programma op deze vergadering willen wij beginnen om 19 uur. Noteer dus  het gewijzigde beginuur 19 uur.

KWB BOWLING
Zaterdag 18 april
vanaf 19h00: Bowling met familie.
We gaan bowlen in Bowling Den Bruul in Geel.  Er werden reeds 3 banen gereserveerd van 19u00 tot 21u00 waarbij er één speciaal voor de kinderen bestemd is.  Inschrijven dient te gebeuren bij Jan Buyens, Leeks 54, Tel. 014/59.02.27 voor 12 april.  Betalen gebeurt ter plaatse.

LANDELIJKE GILDEN KROEGENTOCHT ANTWERPEN

Zaterdag 9 mei 2009 Culturele kroegentocht te Antwerpen met Gids
Wanneer: Zaterdag 9 mei 2009
Vertrek: 18u45 aan de kerk van Geel – Punt
Terug: 2u00 vertrek in Antwerpen
Hoe: Met de bus
Kostprijs: per deelnemer 13€ (busrit/gids/1ste consumptie) - Overige drank niet inbegrepen
Wie: Voor iedereen die houdt van een mengeling ‘cultuur en ambiance’.
Wat: Met een gids in de hand wandelen we langs de gezelligste kroegen die deze stad rijk is. Natuurlijk komen we ondertussen op een luchtige manier veel te weten over het leven in Antwerpen.
Inschrijven noodzakelijk: Voor woensdag 15 april bij Ludo Bens 014/581184 of ludo_bens@msn.com  

KALENDER PAROCHIE
04/04
18u Kruisoplegging vormelingen in de gezinsviering.
05/04 PALMZONDAG, palmwijding in de vieringen.
06/04 19u Verzoeningsviering in de kerk van Oosterlo
08/04 19u Verzoeningsviering in de St.-Amandskerk
09/04 19u Witte Donderdagviering in de kerk
10/04 15u Kruisweg in de kerk van Stelen en St.-Amands.
10/04 19u Goede Vrijdagdienst in de kerk van Winkelomheide
11/04 20u Paaswake in de St.-Amandskerk
12/04 11u Gezinsviering PASEN
14/04 Kindernamiddag voor de eerste communicanten, school.
15/04 Ziekenzorg, Paasfeest met ziekenzalving.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be