Parochienieuws

Week Nr. 02 -  15 januari 2009

2008 IN CIJFERS
Bij het begin van een nieuw jaar wordt er wel eens teruggeblikt op het voorbije jaar. Dat 2008 een vruchtbaar jaar was, kon u al eerder lezen in het parochieblad. We hebben maar liefst 28 dopelingen mogen noteren in ons doopregister, waarvan 22 in onze kerk effectief gedoopt zijn. Er waren 11 vormelingen, waarvan 6 jongens en 5 meisjes. In 2008 was er ook één huwelijk: dat van Wim Jacobs en Ellen Bertels. Er werden ook 4 overledenen genoteerd in ons register van de uitvaarten. Over drie vieringen verspreid, waren er zo’n 450 kerkgangers met Kerstmis in onze kerk.

KERKFABRIEK
Op 24 december 2008 werd in allerijl een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd in onze kerk om het goede verloop van de vieringen met Kerstmis te kunnen garanderen. De oude installatie begon meer en meer gebreken te krijgen. Het is wel even wennen voor de voorgangers, want zelfs gefluister aan het altaar wordt perfect weergegeven in de kerk. We zijn het stadsbestuur en de kerkfabriek heel dankbaar. Gezien de installatie in allerijl moest gebeuren, werd de bedrading in een voorlopige opstelling geplaatst. Binnenkort zal de bedrading ook in de vloer verwerkt worden. Nu vrijdag 16 januari komt de kerkraad van het Punt bijeen op de pastorie. De verdere opvolging van de plaatsing van de geluidsinstallatie zal er o.a. besproken worden.

GEBEDSWEEK
Vanaf zondag 18 januari start de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Jammer genoeg zijn de christenen opgedeeld in verschillende kerken en strekkingen. Vaak ontstaan door ruzies, meningsverschillen en ander interpretaties van de Bijbel of de Traditie. Sinds vele jaren wordt er echter ook toenadering gezocht naar elkaar. Zo bestaat er o.a. een akkoord over het erkennen van doopsels uit andere kerken en zijn oecumenische huwelijksvieringen mogelijk. Mgr. Johan Bonny, onze nieuwe bisschop, was voor zijn bisschopswijding in Rome actief in de Pauselijke Raad voor de eenheid van de christenen. Dat hij daar goed werk leverde was te merken op zijn bisschopswijding van 4 januari. In de vieringen waren verschillende christelijke kerken vertegenwoordigt. De oecumenische patriarch van Constantinopel van de orthodoxe kerk, misschien wel te vergelijken met de paus van de Rooms Katholieke Kerk, had zelfs een officiële afvaardiging gestuurd om de bisschopswijding in Antwerpen bij te wonen en om zijn felicitaties over te brengen. Wanneer wij de ‘Onze Vader’ bidden, zijn wij automatisch verbonden met alle christenen verspreid over de hele wereld. We willen tijdens de gebedsweek oproepen om te bidden dat de christenen over de hele wereld nog meer naar elkaar mogen toegroeien. De gebedsweek loopt tot en met 25 januari.

SPECIALE OMHALINGEN
Tijdens de advent werd er een omhaling gehouden voor Welzijnszorg. Dit leverde 118,58 euro op voor een betere gezondheidszorg voor de armen. Met Kerstmis hielden we een omhaling voor de verwarming van de kerk: 363,22 euro. Met Driekoningen hielden we een omhaling voor de Afrikaanse kerken: 57,83 euro. We willen langs deze weg al milde schenkers danken voor hun bijdragen aan de diverse omhalingen.

QUIZ KWB PUNT

Reeds voor de 7e maal organiseert KWB op zaterdag 7 maart zijn quiz. Ook dit jaar zal dit een multimediagebeuren worden. Inschrijven voor een avondje hersenen pijnigen met weetvragen, puzzels en foto´s kan vanaf nu via dit inschrijvingsformulier (Johan Jacobs 0473/947251).
Wees er wel snel bij want uit ervaring weten wij dat de inschrijvingen snel volzet zijn en zonder muren uit te breken in de parochiezaal krijgen we er echt niet meer teams in.

LANDELIJKE GILDEN
Zaterdag 24 januari 2009 vanaf 19u: Gezellig Samenzijn

We hopen jullie allen te verwelkomen in de parochiezaal.
Voor deze gezellige avond eten en drinken “all-in” betaal je:

Inschrijvingen en betalingen verwachten wij voor 12 januari bij een bestuurslid of via ludo_bens@msn.com

KALENDER PAROCHIE
16/01
20u Kerkfabriek i.d. pastorij.
21/01 20u P.T.’s Geel Zuid in Winkelomheide.
24/01 18u Themaviering Eerste Communicanten in de kerk.
07/02 18u Lichtmisviering in de kerk met kinderzegening

Archief

Deze Week Week 52 Week 01

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be