Parochienieuws

Week Nr. 50 -  10 december 2008

ADVENTSVIERING VORMELINGEN
Volgende zaterdag, 13 december, komen onze vormelingen een namiddag samen om geschenkjes te maken voor de zieken van onze parochie. Dimpke Verachtert, voorzitster van Ziekenzorg op het Punt, kwam afgelopen catecheseles langs om de vormelingen te vertellen over het werk van Ziekenzorg. De vormelingen waren zeer geďnteresseerd en zijn nu des te harder gemotiveerd om voor prachtige geschenkjes te zorgen. De adventsnamiddag wordt afgesloten met een adventsviering om 18u in onze kerk. Op het kerstfeest van Ziekenzorg, op 27 december, zullen de vormelingen de geschenkjes zelf bezorgen bij de zieken.

KERSTFEEST ZIEKENZORG
Op zaterdag 27 december heeft Ziekenzorg Punt haar jaarlijks kerstfeest. Ze beginnen naar goede gewoonte om 11u00 met een kerstviering en daarna krijgen de zieken van de parochie een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld. Na de maaltijd is er de gelegenheid voor gezellig na te kaarten en te babbelen. Het einde is voorzien rond 16u00. Inschrijven kan bij het bestuur van Ziekenzorg. Deelname kost 6 euro.

OMHALING WELZIJNSZORG
Dit weekend houden wij een omhaling voor Welzijnszorg. Het thema van de campagne is dit jaar: “Armoede schaadt de gezondheid”. Jaarlijks wensen we elkaar enthousiast een ‘Een lang en gezond leven’ toe. Deze wens is gelukkig ook realiteit voor heel wat mensen. Maar er is ook een keerzijde. Gezondheidsenquętes leggen een pijnlijke realiteit bloot: mensen die in armoede leven hebben vaker een slechtere gezondheid en beschikken ook niet over de nodige middelen voor medicatie, ziekenhuisonkosten,… Met uw financiële bijdrage in het mandje dit weekend steunt u tal van organisaties die de armoede in ons land bestrijden. Alvast bedankt voor uw warme bijdrage!

ADVENTSBEZINNING
Onze parochiefederatie organiseert in de advent, op woensdag 10 december, een bezinning in de kerk van Elsum. Alle parochiale koren zullen deze viering mee ondersteunen. Meer informatie vind je in het ‘algemeen nieuws’ van dit parochieblad.

VOORBEREIDING KERSTMIS
De werkgroep gezinsvieringen is volop bezig met de gezinsviering van Kerstmis voor te bereiden. Weer heel wat kinderen hebben hun naam opgegeven om te spelen in het kerstverhaal of om te zingen in het kinderkoor. Op maandag 15 december wordt het kerstverhaal met hen geoefend tijdens de middagpauze. Op dinsdag 16 december is het dan weer de beurt aan de zangertjes. Op dinsdag 23 december, tijdens de kerstvakantie, houden ze een generale repetitie tussen 14u en 16u. Het zal de moeite lonen om met Kerstmis om 11u naar de gezinsviering te komen!

LASER SHOOTEN
De Landelijke Gilde van Geel-Punt organiseert op zaterdag 13 december 2008 te Olen om 19.30 uur laser shooten. Samenkomst aan de kerk van Geel-punt om 19.15 uur. Minimumleeftijd 7 jaar. 14 euro per persoon voor 2 spelen en een consumptie. Gelieve in te schrijven ten laatste op woensdag 10 december bij een bestuurslid. Verwimp Mario: 014 590834, Bens Ludo: 014 581184  of Ludo_bens@msn.com.

KVLV
Ledenvergadering: Dinsdag 16 december om 19 uur houden we onze kerstvergadering. Het zal weer een gezellige bijeenkomst worden. Waar we zullen verwend worden met een overheerlijk kerstdiner in een gepaste,sfeervolle kerstsfeer en met de gepaste kerstgedachten. Wegens het overvolle programma van deze avond, werd het beginuur aangepast. Wij beginnen om 19 uur. Dus allen op post.

KERST IN POIEL

Késmis “ in den Doenkere’

“Késmis “ in den Doenkere”: Deze kerstwandeling heeft plaats op het Punt op zaterdag 20 december.  Met vertrek aan de Kerststal in Poiël, langsheen de verlichte huizen naar de Kerststal aan de kerk (waar u een versnapering wordt aangeboden) terug naar het Poiëlse kerstdorp. Er wordt in groep vertrokken vanaf 18 uur. (max 4 groepen-deelnemers beperkt per groep )  Iedere groep is  vergezeld  van een verteller, die voor de nodige sfeer zal zorgen. Bent U al ingeschreven, het zal zeker de moeite lonen. Vraag het maar aan de wandelaars van vorig jaar. Deze mogen we zeker terug verwachten. U kan inschrijven bij Toerismehuis De Waag te Geel, 014/56.63.80, toerisme@geel.be voor 15 december. Prijs 2 euro.  Of bij Herman  en Maria Schelles (014 584701 of 014 587879/0494 400724).

De Poielse Kerstvrienden
Nodigen u allen uit in hun Kerstdorp te Geel-Punt!
Niet alleen de levende dieren stelen de show, maar ook volgende optredens:

Waar? Volg de duizenden lichtjes in Poiel. Inkom is gratis. Honger of dorst hoef je niet te lijden er is alles voorzien in het gezellige caféke ter plaatse. Prettige feestdagen. De Poielse kerstvrienden 0473/922303

KALENDER PAROCHIE
13/12
14u Adventsnamiddag vormelingen, met aansluitend een adventsviering om 18u.
15/12 Middagpauze, repetitie gezinsviering (verhaal) Kerstmis in de kerk.
16/12 Middagpauze, repetitie gezinsviering (zang) Kerstmis in de kerk.
18/12 20u Parochieteam in de pastorij.
23/12 14u – 16u Generale repetitie gezinsviering Kerstmis in de kerk.
24/12 22u Nachtmis Kerstmis met het Clemenskoor
25/12 KERSTMIS 8u Eucharistieviering en 11u Gezinsviering
28/12 11u Kerstfeest Ziekenzorg in de parochiezaal.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be