Parochienieuws

Week Nr. 49 -  3 december 2008

FEEST MEDEWERKERS

Op vrijdag 21 november werden alle parochiale medewerkers door het parochieteam en de kerkfabriek getrakteerd op een feestje. De ‘frikadellen met krieken’ en ‘vol-au-vent’ werd gesmaakt. De pastores hadden naar goede gewoonte getrakteerd met een overheerlijk wijntje. Op die manier werd ieder die een steentje bijdraagt aan onze parochiegemeenschap in de bloemetjes gezet. Het werd een gezellige avond. De vrijwilligers gingen ook niet met lege handen naar huis. Zij kregen een kaarsje van St.-Gerebernus mee als aandenken dat speciaal voor hen gemaakt werd. Bedankt vrijwilligers, want zonder jullie medewerking is er geen parochie!

DOOPSELS
Elke vierde zondag van de even maanden wordt er gedoopt op het Punt. De volgende doopdata zijn 28/12 en 22/02. Voor 28/12 hebben we al een doopkandidaat, maar er mogen nog dopelingen zich aanbieden. Wie in onze kerk geweest is, heeft allicht gezien dat onze grote beer met dopelingen op het Punt bijna vol hangt. Dit is een nieuw record in onze parochie. Door de samenwerking over parochiegrenzen heen zijn er ook heel wat dopelingen bij van buiten onze parochie. Van de 22 dopelingen in onze kerk (sinds 2 februari 2008) zijn er toch nog 12 woonachtig op het Punt. Vijf kinderen van onze parochie werden dan weer elders gedoopt. De datum bepaalt waar het kindje gedoopt wordt. Wie op het Punt zijn kindje wenst te laten dopen, neemt contact op met de parochieassistent, Paul Renders (0494-93.34.21 of renderspaul@gmail.com). Op 7 februari 2009 worden alle dopelingen, naar aanleiding van het feest van Maria Lichtmis, uitgenodigd in onze kerk voor een kinderzegening. De ouders krijgen dan ook het doopbeertje mee naar huis.

KWB Opstellen Kerststal

Op zaterdag 6 december stelt KWB vanaf 9u30 de kerststal weer op naast de kerk. Helpende handen zijn van harte welkom. De kerststal wordt immers elk jaar opgeborgen op het oksaal en dient nu weer in stukken naar beneden gehaald te worden door een aantal sterke mannen.

Kalender Geel Punt 2009

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2009 van Geel Punt.

Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit uit 2008. Misschien staat u er zelf wel op.

De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden worden aan de zeer democratische prijs van 5 Euro.

Je kan de kalender ook op het parochiesecretariaat pastorij bekomen.

CIAO BELLA !
Ruim 430 sympathisanten
konden op 15 november genieten van een heus Italiaans festijn. Onze ouderraad was dan ook weer wekenlang bezig geweest met de voorbereiding. Meer dan 40 helpers waren druk in de weer om er voor te zorgen dat alles op wieltjes liep.
Het verdiende geld wordt gebruikt voor iets dat de kinderen ten goede komt.
Huidige stand van zaken betreffende de vervanging van de ramen en de overdekte speelplaats:
we starten beide dossiers op, met dien verstande dat de vervanging van de overdekte speelplaats in een eerste fase enkel zal gaan om het inkomgedeelte annex fietsenstalling, het gedeelte ter hoogte van de refter moet nog even wachten. Afhankelijk van het kostenplaatje, wordt samen met de ramen al dan niet ook de vloer in 1L vervangen. Een deel van de opbrengst van de spaghettiavond zal gebruikt worden om de 30%  eigen middelen ‘op te hoesten’ die nodig is bij verbouwingen in vrije scholen.

KVLV
Ledenactiviteit: Dinsdag 9 december om 19 uur bloemschikken. Wij maken een Kerststuk.
Wordt het iets  modern  of eerder een klassiek stuk, een tafelstuk of een decoratie voor buiten aan U om te kiezen. Je kan uw eigen keuze maken aan de hand van de getoonde voorbeelden. Wat je ook kiest het resultaat zal zeker mogen gezien worden. Dus bloemschikkers op post.

KERSTTOCHTEN IN GEEL
Kerststallentocht
Er zijn kerststallentochten per autocar op zaterdag 20 en zaterdag 27 december van 17 tot 21 uur. Dit is een rondrit langs de vele kerststallen in de verschillende Geelse gehuchten; inschrijven bij Toerismehuis De Waag voor 15 december.

Késmis “ in den Doenkere’

Een begeleide avondwandeling langs diverse locaties met een bezoek aan kerststallen, luisteren naar kerstverhalen,muziek en een kort toneelstukje….Een ontdekkingstocht langs duistere en feestelijke verlichte paden waarbij de innerlijke mens niet vergeten wordt. Wandelingen op zaterdag 20 decemberop ‘t Punt, op 21 en 28 in ‘t Centrum en 26 op Ten Aard. Deelnemen kost 2 euro. Best op voorhand inschrijven bij Toerismehuis De Waag te Geel, 014/56.63.80, toerisme@geel.be,. max 30 pers per groep.

KERST IN POIEL
Zoals je waarschijnlijk al wel zult gezien hebben, zijn de activiteiten  reeds gestart. Men is reeds begonnen met de opbouw van de kerststal. Ook hebben bereidwillige handen reeds enkele stallen voor de dieren in elkaar gezet. Wel zal er de volgende dagen nog flink moeten doorgewerkt worden, om alles klaar te hebben tegen de kerstactiviteiten.
Ons kerstdorp is te bezoeken van zaterdag 13 december tot dinsdag 6 januari. Het programma van de kerstactiviteiten zal later vermeld worden. Wel kunnen we al wel mededelen dat de wandeling(wegens het grote succes van vorig jaar) “Késmis in den Doenkere” op zaterdag 20 december terug plaats heeft. Dit is een aangename begeleide kerstwandeling van ong. 4 km met vertrek aan onze Poielse Kerststal doorheen de verlichte straat naar de kerststal aan de kerk waar KWB ons een  versnapering aanbied en terug naar het kerstdorp.  

KALENDER PAROCHIE
13/12
14u Adventsnamiddag vormelingen, met aansluitend een adventsviering om 18u.
17/12 14u vergadering doopcatechisten Geel-Zuid: opmaak van een nieuwe doopviering.
18/12 20u Parochieteam in de pastorij.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be