Parochienieuws

Week Nr. 44 - 29 oktober 2008

ALLERHEILIGEN
In deze tijd van het jaar gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan. We bezoeken het kerkhof. We komen samen in familie. Op zaterdag 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen, zijn de diensten zoals op zondag (8u00). Op de vooravond van Allerheiligen vrijdag 31 oktober  is er om 18u00 een viering opgeluisterd door het Clemenskoor. Die dag gedenken wij de vele mensen die ons voorgingen in het geloof, heiligen met of zonder naam. Wij geloven dat hun leven niet tevergeefs is geweest en dat zij nu leven bij de God van liefde en vrede.
Op zondag 2 november, Allerzielen, gaan onze gedachten naar hen die van ons zijn heengegaan, onze dierbare overledenen. Hun heengaan bracht in ons leven een grote leegte, pijn en verdriet. Toch durven wij geloven dat ook zij thuisgekomen zijn bij de Vader, op een plaats die nu nog onbekend is. Om 8u00 is er een eucharistieviering en om 11u00 een gebedsdienst. In deze gebedsdienst gedenken wij allen die ons ontvallen zijn sinds 1 november vorig jaar. In deze viering delen wij gedachtenisprentjes uit met hun namen. De gedachteniskruisjes in de kerk worden aan de familie meegegeven. Zij werden voor deze viering per brief uitgenodigd.
Iedereen van harte welkom om een van deze dagen met ons mee te vieren in onze kerk!

SAMENKOMST GEBEDSLEIDERS
De gebedsleiders van Geel - Zuid komen op woensdag 5 november om 20u samen in het Pastoraal Huis (Winkelomseheide 145). We willen ons buigen over nieuwe modellen voor gebedswaken aan de vooravond van een uitvaart. Op onze parochie zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe gebedsleiders. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Paul Renders, onze parochieassistent (0494/93.34.21).

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
De werkgroep eerste communie komt op woensdag 5 november om 20u samen bij Corine om de eerste themaviering voor te bereiden. Deze viering staat gepland op zaterdag 22 november om 18u in onze kerk. De werkgroep is dit jaar uitgebreid met juffrouw Anik, afkomstig uit Winkelomheide. Zij geeft aan onze school les in het tweede studiejaar. Van harte welkom in de werkgroep!

BESTELLEN MISINTENTIES
Je kan misintenties bestellen door het formulier in te vullen dat je onlangs in je brievenbus ontving of kan vinden in het portaal van de kerk of op de website van de parochie: misintenties. Je steekt er 10 euro per intentie bij en bezorgt dit enkel aan het parochiesecretariaat en dit kan op 4 manieren:
1. Door langs te gaan tijdens de openingsuren.
2. Door het formulier en het geld op te sturen met de post naar het parochiesecretariaat (Antwerpseweg 135).
3. Door het persoonlijk in de brievenbus van de pastorij te steken met vermelding ‘parochiesecretariaat’.
4. Door het formulier en het geld in de brievenbus van het portaal van de kerk te deponeren.
Op deze manieren werkt u mee aan de goede administratie van ons secretariaat. Alvast bedankt!

OMHALING MISSIO
In het weekend van 18 en 19 oktober hielden wij een speciale omhaling voor Missio, dit ter gelegenheid van missiezondag. We haalden 164,55 euro op. Kerkgangers bedankt voor uw milde bijdrage namens Missio.

KVLV
Bloemschikken
Onze eerste les bloemschikken gaat door op donderdag 30 oktober om 19 uur. De ingeschrevenen hebben reeds hun keuze kunnen maken, en zo dus voor het nodige materiaal zorgen. Hebt u nog interesse en wil je ook graag deelnemen, neem dan dringend contact op met Mieke 014 584515. Bloemschikkers dus op post.

Bestuur
We hebben deze week een drukke week. Bestuursvergadering op maandag 3 november om 20 uur. Dit is een belangrijke bestuursvergadering : het is reeds de voorbereidende vergadering voor onze kerstvergadering. Dus allen op post, zodat we gedachten kunnen uitwisselen over het verloop van ons kerstfeest.

Vormingsavond op woensdag 6 november om 20 uur.
Deze bijeenkomst heeft plaats in  het ontmoetingscentrum te Geel-Winkelomheide . Schrijf U in voor deze vergadering.

Aktiviteit voor alle geïnteresseerden
Woensdag 12 november om 19.30 uur kennismaking met TAI CHI  in ontmoetingscentrum Winkelomheide. Tai Chi bestaat uit een opeenvolging van meestal zachte, ronde bewegingen die rustig en vloeiend uitgevoerd worden. Deze vloeiende, ronde lichaamsbewegingen houden het lichaam soepel en gezond ( heilsgymnastiek) . Het rustige tempo verhoogd de concentratie en is een vorm van natuurlijke meditatie. De bewegingen zijn afkomstig uit de oosterse vechtkunst. Tai chi  is geschikt voor iedereen, ook voor wie nooit aan sport gedaan heeft. Neem gerust familie en/of vriendinnen mee om rustig en gezond te bewegen !!!!! Deze kennismaking is voor iedereen toegankelijk …er is geen conditie vereist !!!!! Inkom KVLV leden : 2 EUR, niet-leden : 3 EUR, betalen ter plaatse, vooraf inschrijven is niet nodig. 


CONCERT WILL FERDY

Op vrijdag 7 november om 20u organiseert de V.Z.W. KULAY een uniek concert van Will Ferdy in onze kerk.

Deze VZW bekommert zich om het lot van de armsten in de Filippijnen. Concreet steunen zij twee weeshuizen: Senden Home in Manilla en Boy’ s Home in Cebu.

Senden Home werd gesticht door zuster Mathilde Van Kerckhoven, icm. en vangt 50 straatwezen op. Men probeert de familie te herenigen indien mogelijk en zorgt voor de opleiding van de kinderen.

Boy’s Home is een home is een Don-Boscohuis gesticht door pater Frans De Meulenaere en herbergt 180 kinderen uit de krottenwijken. Meer informatie over KULAY vind je op hun website: www.kulay.be. Na het concert is er een gelegenheid om na te praten bij een drankje in onze parochiezaal.

Een deel van de opbrengst is ook bestemd voor onze eigenste kerkfabriek. Met de noodzakelijke aankoop van een vernieuwde geluidsinstallatie kunnen zij deze centjes zeker gebruiken. Redenen te meer om te komen luisteren en kijken naar Will Ferdy!

Voor kaarten in voorverkoop aan 10 euro kan je terecht bij Mark Bolsens, 0486/52.61.88,  mark.bolsens@telenet.be. Aan de deur kosten de kaarten 12 euro.

Het concert start om 20u. Nadien is er gelegenheid voor een drankje en een babbeltje in onze parochiezaal.

KALENDER  2009
Jaarprogramma´s voor Kalender 2009: Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt: Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2009 en dit liefst zo snel mogelijk. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s
van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

KALENDER PAROCHIE
2/11
11u Gedachtenisviering overledenen Punt in de kerk.
5/11 20u Werkgroep Eerste Communie bij Corine.
5/11 20u Gebedsleiders Geel – Zuid in het Pastoraal Huis (Winkelomheide).
7/11 20u Concert Will Ferdy in onze kerk t.v.v. KULAY VZW en Kerfabriek
21/11 19u Feest medewerkers van de parochie in de parochiezaal.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be