Parochienieuws

Week Nr. 43 - 22 oktober 2008

PAROCHIEFEESTEN

Wandeldag: Zondag 26 oktober is het wandeldag op ’t Punt. U kan er komen wandelen vanaf 9 uur. Voor de kleinsten is er gezorgd voor een gezinsvriendelijke wandeling met leuke verrassingen voor de kinderen.
Maar wandelt U niet graag, Kom dan gezellig samen een lekkere pannenkoek eten in onze parochiezaal. Iedereen is van harte welkom.

 

DOOPCATECHISTEN
De doopcatechisten van de parochies Geel - Zuid komen op donderdag 23 oktober om 20u samen in het Pastoraal Huis (Winkelomheide). Zij bereiden o.a. een nieuwe doopviering voor en de kinderzegen met Lichtmis.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN
Onze vormelingen zullen nu zaterdag 25 oktober officieel zich kandidaat stellen om gevormd te worden tijdens de gezinsviering van 18u. Jezus riep Petrus en zijn broers tot zijn eerste leerlingen. Zullen onze vormelingen in hun voetsporen treden? Samen zijn ze al enkele weken onderweg naar de grote dag. Onze catechisten Mieke, Monique en Sonja zullen hen hierop voorbereiden. Wie onze vormelingen een warm hart toedraagt is zeker welkom in de viering.

GEEN PERMANENTIE
Op dinsdag 28 oktober is er geen permanentie op de pastorij tussen 18u15 en 19u15. Dit omdat onze parochieassistent die dag op liturgisch congres is in Blankenberge. Het secretariaat is die dag wel open tussen 15u30 en 16u30.

OPGELET ALLERHEILIGEN
Omdat het feest van Allerheiligen op een zaterdag valt, zal er op zaterdag 1 november om 18u geen viering zijn. Er is wel een viering op de vooravond van Allerheiligen, vrijdag 31 oktober om 18u. Deze viering wordt opgeluisterd door het Clemenskoor. Op zondag 2 november, Allerzielen, is er een eucharistieviering om 8u en om 11u houden wij de gedachtenisviering voor de overledenen sinds Allerheiligen vorig jaar.

NIEUW MISINTENTIES
Het parochieteam kwam op dinsdag 14 oktober samen in de pastorij en heeft o.a. beslist dat de brievenbus in het portaal van de kerk voortaan mag gebruikt worden om misintenties te bestellen. Hoe doe je dat? In het portaal vind je een formulier om misintenties te bestellen. 1. Je vult dit formulier volledig in (ook met naam en adres van diegene die de misintentie bestelt), 2. Je voegt er 10 euro per intentie bij. 3. Je stopt deze in de brievenbus in het portaal van de kerk. Natuurlijk kan je ook nog steeds langs gaan op ons parochiesecretariaat om misintenties te bestellen. We willen met deze nieuwe maatregel onnodige administratie voor of na een viering in de sacristie voorkomen. Binnenkort vind je trouwens weer zo’n formulier om misintenties te bestellen in je eigenste brievenbus samen met een promoparochieblad en de vraag om het abonnement te vernieuwen. Houd uw brievenbus dus in de gaten!


CONCERT WILL FERDY

Op vrijdag 7 november om 20u organiseert de V.Z.W. KULAY een concert van Will Ferdy in onze kerk.

Deze VZW bekommert zich om het lot van de armsten in de Filippijnen. Concreet steunen zij twee weeshuizen: Senden Home in Manilla en Boy’ s Home in Cebu.

Senden Home werd gesticht door zuster Mathilde Van Kerckhoven, icm. en vangt 50 straatwezen op. Men probeert de familie te herenigen indien mogelijk en zorgt voor de opleiding van de kinderen.

Boy’s Home is een home is een Don-Boscohuis gesticht door pater Frans De Meulenaere en herbergt 180 kinderen uit de krottenwijken. Meer informatie over KULAY vind je op hun website: www.kulay.be. Na het concert is er een gelegenheid om na te praten bij een drankje in onze parochiezaal.

Een deel van de opbrengst is ook bestemd voor onze eigenste kerkfabriek. Met de noodzakelijke aankoop van een vernieuwde geluidsinstallatie kunnen zij deze centjes zeker gebruiken. Redenen te meer om te komen luisteren en kijken naar Will Ferdy!

Voor kaarten in voorverkoop aan 10 euro kan je terecht bij Mark Bolsens, 0486/52.61.88,  mark.bolsens@telenet.be. Aan de deur kosten de kaarten 12 euro.

KVLV
Bloemschikken: donderdag 30 oktober om 19 uur beginnen we met onze bloemschiklessen. We maken een grafstuk. De ingeschrevenen zullen het nodige formulier ontvangen zodat ze hun keuze kunnen  maken in de aangeboden bloemstukken en voor de gepaste benodigdheden te zoeken. Dus tot donderdag

Bestuur: Noteren we reeds de datum van onze volgende bestuursvergadering  maandag 3 november om 20 uur.
Noteer ook de datum van de bijeenkomst voor bestuursleden op donderdag  6 november om 20 uur in ontmoetingscentrum te Geel- Winkelomheide.

KALENDER  2009
Jaarprogramma´s voor Kalender 2009: Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt: Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2009 en dit liefst zo snel mogelijk. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s
van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

KALENDER PAROCHIE
23/10
20u Vergadering doopcatechisten Geel- Zuid in Winkelomheide.
25/10 18u Naamopgave Vormelingen in de kerk.
26/10 Parochiefeesten: wandeldag.
2/11 11u Gedachtenisviering overledenen Punt in de kerk.
5/11 20u Werkgroep Eerste Communie bij Corine.
5/11 20u Gebedsleiders Geel – Zuid in het Pastoraal Huis (Winkelomheide).
7/11 20u Concert Will Ferdy in onze kerk t.v.v. KULAY VZW en Kerfabriek

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be