Parochienieuws

Week Nr. 41 - 8 oktober 2008

OMHALING GELUIDSINSTALLATIE
Bij de startviering van het nieuwe werkjaar werd er een speciale omhaling gehouden voor de nieuwe geluidsinstallatie. De oude is versleten en is dringend aan vervanging toe, dat hebben de kerkgangers al meermaals gemerkt. De omhaling bracht zo’n 114 euro op. Dit bedrag maakt de aankoop voor onze kerkfabriek toch iets lichter. Alvast bedankt kerkgangers voor jullie bijdrage!

NATIONALE ZIEKENDAG
Op 12 oktober houdt Ziekenzorg CM haar nationale ziekendag. De Nationale Ziekendag is de dag waarop ze aan iedereen aandacht willen vragen voor de chronisch zieke persoon en zijn leefwereld. Dit jaar plaatst Ziekenzorg CM de problematiek van thuisgebonden chronisch zieke of zorgbehoevende mensen onder de aandacht. Ziekenzorg CM roept iedereen op aandacht te schenken aan wie chronisch ziek is in de buurt of kennissenkring en die men al een tijdje niet meer heeft gesproken. Ze weten dat mensen de langdurig ziek zijn een verhoogd risico lopen op sociaal isolement. Wie ziek is verliest niet enkel zijn gezondheid maar ook heel wat sociale contacten. Een grote bekommernis van Ziekenzorg CM.  Hieraan willen ze iets doen, we willen chronisch zieke personen ‘erbij houden’. Vele vrijwilligers van Ziekenzorg CM brengen langdurig zieken een bezoekje thuis. Hun bed of rolwagen kluistert de zieken vast op een heel kleine plek. Het bezoek van een vrijwilliger kan hun wereld weer voor even openen. In onze parochie hebben we een goed draaiende ziekenzorgwerking. Naast de huisbezoeken organiseren zij elk jaar ook een Paas- en Kerstviering, een bedevaart naar Scherpenheuvel, een kaartnamiddag,… Het zijn telkens deugddoende activiteiten voor zowel de zieken als de vrijwilligers. We willen bij gelegenheid het bestuur en de vrijwilligers van Ziekenzorg Punt bedanken voor hun inzet voor onze zieken! De misviering van zaterdag 11 oktober om 18.00u zal dan ook helemaal in het teken staan van Ziekenzorg en de Nationale Ziekendag.

PAROCHIETEAM
Het parochieteam vergadert op dinsdag 14 oktober om 20u in de pastorij. We evalueren o.a. de koffie bij de start van het nieuwe werkjaar en bereiden de parochieraad verder voor.

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
De werkgroep Eerste Communie van onze parochie komt op woensdag 15 oktober om 20u samen bij Corine om de infoavond voor de ouders voor te bereiden. De infoavond voor de ouders van onze communicantjes staat gepland op woensdag 22 oktober a.s. in de parochiezaal.

PAROCHIERAAD
Op donderdag 16 oktober organiseert het parochieteam weer een parochieraad en dit om 20u in de kleine zaal van onze parochiezaal. De volgende punten zijn alvast op de agenda geplaatst: activiteiten parochiefederatie Geel; dorpsfeest 2012; vernieuwing zaalcomité; feest van de medewerkers; (her)abonnering parochieblad;… Verenigingen mogen zelf nog agendapunten toevoegen. Ze nemen dan best contact op met de parochieassistent Paul Renders (0494/93.34.21 of renderspaul@gmail.com). We hopen van elke vereniging een kleine delegatie te mogen verwelkomen.

KVLV
Cursus Koken
Vol goede moed zijn we reeds gestart met onze kookcursus. De eerste les heeft reeds plaatsgehad . Iedereen was heel tevreden. Volgende les op dinsdag 21 oktober.

Gezondheidsles op dinsdag 14 oktober om 19 uur.
“Hou je lever gezond” door Schepers Agnes uit Zonhoven
Je kent wellicht de uitdrukkingen “ Er ligt iets op mijn lever” en “ Een droge lever hebben”. Waarschijnlijk stond je nog nooit stil bij dat grootste en zwaarste orgaan van je lichaam:de lever. Nochtans heeft hij een grot invloed op ons gehele functioneren, en op onze energie. Onze lever is een heus “ centraal station” En hij is van levensbelang! Een heleboel voedingsstoffen, gifstoffen, en dergelijke passeren het “leverstation”.
Er zijn verschillende taken van de lever. Hoe ziet hij er uit, wat doet hij allemaal voor ons?  Hoe werkt de lever samen met andere organen?  En wat is de wisselwerking tussen de lever en onze vitaliteit? Zit de lever er voor iets tussen als we ons minder energiek voelen? Ontdek de wondere wereld van de lever want hij verdient onze volledige aandacht. Wil je hier iets meer over weten, dan loont het zeker de moeite om op deze vergadering aanwezig te zijn. Schrijf u vlug in bij een bestuurslid.

KALENDER  2009
Jaarprogramma´s voor Kalender 2009: Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt: Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2009 en dit liefst zo snel mogelijk. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s
van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

PAROCHIEFEESTEN
Mosseldag
: Ondertussen heeft het  tweede deel van onze parochiefeesten reeds plaatsgehad.
Het resultaat van deze mosseldag is nog niet gekend, maar ondertussen werken we reeds aan het volgende deel : onze wandeldag op zondag 26 oktober. Hierop wordt U allen uitgenodigd om deel te nemen.

 

KALENDER PAROCHIE
11/10
Nationale Ziekendag Ziekenzorg in de avondviering van 18u.
14/10 Parochieteam in de pastorij.
15/10 Werkgroep Eerste Communie: voorbereiding ouderavond.
16/10 20u Parochieraad in de parochiezaal.
17/10 Kerkfabriek op de pastorij.
23/10 20u Vergadering doopcatechisten Geel- Zuid in Winkelomheide.
25/10 18u Naamopgave Vormelingen in de kerk.
26/10 Parochiefeesten: wandeldag.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be