Parochienieuws

Week Nr. 40 - 1 oktober 2008

VORMELINGEN NAAR NIJMEGEN
Nu zaterdag is het eindelijk zo ver! De grote startdag van de Geelse vormselcatechese vindt dit jaar weer plaats in het Bijbels Openluchtmuseum te Nijmegen. Dit jaar zullen 15 jongens en meisjes zich voorbereiden op het vormsel. Onze vormelingen worden om 8.00u verwacht aan de parking van de Alma. Iedere vormeling krijgt een sjaaltje in de kleur van de eigen parochie, voor die van het Punt is dit violet. Onze catechisten Monique en Mieke zullen onze vormelingen mee begeleiden. Hoewel dit een verplichte activiteit is voor alle vormeling kan het zijn dat een vormeling om één of andere reden de dag zelf toch niet mee kan, dan vragen wij om Mieke Vanderhooydonck - Van Baelen te verwittigen op het nummer 0496/86.67.56. Dit voorkomt nodeloos wachten. We schatten rond 19u terug aan de Alma te zijn.

INFOAVOND TOV12
Onder de noemer TOV12 organiseert onze parochiefederatie een extra aanbod voor onze vormelingen. Meer informatie hierover lees je in het ‘algemeen nieuws’. Geïnteresseerde vormelingen en ouders zijn welkom op de infoavond op woensdag 8 oktober in de parochiezaal van St.-Amands (Werft) om 20.00u.

VIERINGEN MET ALLERHEILIGEN
Voor diegenen die missen wensen te bestellen voor het weekend van Allerheiligen geven we alvast de juiste uren van de vieringen mee. Omdat Allerzielen dit jaar op een zondag valt, is er een kleine verschuiving in onze weekendvieringen. Het parochieteam besliste onlangs dat op de vooravond van Allerheiligen, vrijdag 31 oktober, er een avondviering zal zijn om 18.00u in onze kerk. Met Allerheiligen, zaterdag 1 november, zal er enkel om 8.00u ’s morgens een eucharistieviering zijn en dus niet om 18.00u! Op zondag 2 november, Allerzielen, is er een eucharistieviering om 8.00u en een gebedsdienst voor de overledenen van onze parochie om 11.00u in onze kerk.

PAROCHIEFEESTEN
Het tweede luik van onze parochiefeesten is Onze Mosseldag. Nu zaterdag 4 oktober van 17 tot 20 uur kan je bij ons lekkere mosselen komen eten. En naar jaarlijkse gewoonte worden deze weer  klaar gemaakt door onze KWB  kookmannen bijgestaan door onze andere verenigingen in bar, zaal en keuken. Helpers zijn steeds welkom. Bedankt aan allen.
En zoals onze parochieassistent zei “ Je kan veel calorieën komen opdoen door het eten van onze lekkere mosselen op zaterdag 4 oktober. Maar geen nood op zondag 26 oktober kan je die overbodige calorieën er weer afwandelen tijdens onze wandeldag “ Beide initiatieven zijn ten voordele van onze parochiezaal.
Wandeldag: Noteer  dus reeds de datum zondag 26 oktober onze wandeldag.

KVLV
Kookcursus
= 4 lessen: Nu dinsdag 7 oktober om 19 uur starten we met onze 1e kookles  : “Toveren met gerechten: van energie (calorie)rijk naar energie(calorie)arm” Lekker en gezond in je vel zitten,je goed voelen, bruisen van energie. Dat willen we toch allemaal en dat lijkt op zich helemaal niet zo moeilijk. Maar tussen weten in het hoofd en toepassen in de praktijk ligt heel dikwijls een wereld van verschil . We willen daarbij helpen. Hoe kan je dagelijks calorierijke gerechten omtoveren tot lekkere caloriearme gerechten? Je krijgt inzicht in caloriearme bereidingstechnieken.

KALENDER  2009
Jaarprogramma´s voor Kalender 2009: Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt: Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2009 en dit liefst zo snel mogelijk. Op deze manier wordt ook vermeden dat meerdere grote organisaties op dezelfde dag in onze parochie zullen doorgaan.
Geslaagde foto´s
van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

START PAROCHIEJAAR
Tijdens de weekendvieringen van 20 en 21 september werd het parochiale werkjaar officieel geopend. Dit jaar werden onze kerkgangers door het parochieteam na de viering getrakteerd op een tas koffie, thee en pralines. Het jaarthema ‘Tochtgenoten in geloof’ bracht hen op dit idee. Onze kerkgangers, van jong tot oud, wisten het ten zeerste te appreciëren. Het werd elke keer een gezellige koffieklets in het portaal van onze kerk. Bedankt aan het parochieteam voor hun warm onthaal en dit is zeker voor herhaling vatbaar!

KALENDER PAROCHIE
4/10
hele dag: startdag Geelse vormelingen te Nijmegen.
4/10 Parochiefeesten: mosselen tussen 17u en 20u.
11/10 Nationale Ziekendag Ziekenzorg in de avondviering van 18u.
14/10 Parochieteam in de pastorij.
15/10 Werkgroep Eerste Communie: voorbereiding ouderavond.
16/10 20u Parochieraad in de parochiezaal.
17/10 Kerkfabriek op de pastorij.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be