Parochienieuws

Week Nr. 38 - 17 september 2008

START VORMSELCATECHESE
Op 20 september om 14u in de refter van de kleuterschool start de vormselcatechese in onze parochie met een heuse startnamiddag. Op het programma staat spel en plezier én het is een unieke kans voor onze vormelingen om de catechisten te leren kennen en omgekeerd. Rond 16u verwachten wij dan de ouders voor een inschrijf- en infomoment. Vormelingen die niet in Punt naar het school gaan en zich toch willen inschrijven, richten zich best tot onze parochieassistent, Paul Renders (0494/93.34.21 of renderspaul@gmail.com). Onze vormelingen mogen alvast ook 4 oktober vrijhouden. Die dag trekken we voor een hele dag met TOV naar het Bijbels Openluchtmuseum in Nijmegen.

START PAROCHIEJAAR
Dit weekend willen wij officieel het nieuwe werkjaar van onze parochie openen. Het thema van dit jaar luidt “Tochtgenoten in geloof”. Sinds enkele jaren willen onze Vlaamse bisschoppen dat wij werken aan ‘Volwassen worden in geloof”.
Het verhaal van de Emmaüsgangers inspireerde ons bisdom voor het nieuwe jaarthema. Twee leerlingen van Jezus waren na zijn dood en begrafenis op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze waren bedroefd, verward,… tot er een derde kwam bijlopen. Ze vertelden hun verhaal en de derde vertelde vanuit de Schrift. Toen ze ’s avonds aan het dorpje Emmaüs kwamen wilde de derde verder gaan, maar de twee leerlingen drongen er op aan om samen met hen iets te gaan eten. Bij de maaltijd sprak de derde het zegegebed uit, brak het brood en gaf het aan de leerlingen en zei: “Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam”. Toen herkenden de twee leerlingen Jezus, maar ondertussen was Hij al verdwenen. Vol enthousiasme keerden ze naar Jeruzalem terug om het Blijde Nieuws te verkondigen.
Wij zijn vanaf ons doopsel op tocht in geloof. Geloven is niet voor niks een werkwoord. Zoals een mens zich voortdurend ontwikkeld van baby tot bejaarde, zo ontwikkelt ook ons geloof. Ons geloof wordt o.a. getekend door onze eigen levensverhalen en gebeurtenissen. We komen ook mensen tegen op onze pad doorheen het leven die mee ons geloof bepalen.
Dit jaar biedt de parochiefederatie Geel twee verdiepende avonden aan. Meer informatie volgt nog wel in het algemeen nieuws. Tijdens de startviering zal het jaarprogramma verder toegelicht worden en het parochieteam zorgt tevens voor een verrassing voor de kerkgangers. Ook ons Clemenskoor heeft toegezegd om de viering op te luisteren. Laten we er samen een mooie start van maken. En wij wensen al onze verenigingen een boeiend nieuw werkjaar toe!

  

PAROCHIEFEESTEN
RESTAURANTDAG
: “Het was weer lekker” was de algemene reactie van de mensen die we mochten ontmoeten op onze eetdag. Bedankt aan U allen. De inkomsten kunnen we best gebruiken voor het algemeen onderhoud van onze parochiezaal. Inkomsten +/- 3042.50 euro , onkosten 829,88 euro opbrengst 2212.62 euro. Dit  is reeds een deel voor de vervanging van het raam en de deur in de keuken.

VERGADERING: Oproep aan de bestuursleden van onze Puntse verenigingen en aan iedereen die begaan is met het wel en wee van onze parochiezaal. Nu deze avond woensdag 17 september om 20 uur heeft onze geplande vergadering plaats. Op de agenda : -na vergadering restaurantdag –voorbereiding mosseldag van zaterdag 4 oktober en onze wandeldag van zondag 26 oktober.
Dus iedereen op post

KVLV
Ledenvergadering
: Onze eerste ledenvergadering  van het nieuwe werkjaar heeft plaats nu dinsdag 23 september om 19.30 uur. Zoals het de gewoonte is op de eerste ledenvergadering komt nu ook het  nieuwe jaarthema aanbod “ENERGIEK”  Energie is de motor van alles: de natuur, de samenleving, jij en ik ….alles wordt gedreven door energie; Het is de kracht van waaruit dingen veranderen of in beweging komen. Zo werkt het ook in KVLV: dankzij de energie van vele vrijwilligers beweegt er iets. Probeer energie eens voor te stellen .Niet zo makkelijk ! Nochtans…energie toont zich in de natuur en in onze persoon in vele vormen. Denk maar aan stromend water, de warmte van de zon, de kracht van de wind en de rijkdom van de aarde. Maar ook onze emoties, onze verbondenheid, onze mentale ingesteldheid , ons eten en drinken nemen een belangrijke plaats in.
Al deze vormen van natuurlijke en persoonlijk energie worden gesymboliseerd in de vier oerelementen : water , vuur, lucht en aarde. Marie Energie is de gastvrouw en de vier oerelementen water, aarde, lucht en vuur vormen de rode draad in de jaarthemavergadering.
Het zal zeker de moeite lonen om op deze vergadering aanwezig te zijn. Dus tot dan.

Bestuur: U bent toch onze bijeenkomst nu vrijdag 19 september niet vergeten. Zorg zeker dat je er bij bent.

TOP@PUNTSCHOOL
HOE ZIE IK ER UIT ?
…  was de meest gestelde vraag op maandagmorgen 1 september. Samen met Raymond van het Groenewoud hebben 145 kinderen (56 kleuters, 89 leerlingen), 14 leerkrachten en een flink aantal ouders, grootouders en sympathisanten hier volmondig ZEER GOED ! op geantwoord. De sfeer was meteen uitermate positief.

Op vrijdag 19 september laten alle Gelenaars de auto zo veel mogelijk ‘op stal’. Het gaat hier om een samenwerkingsprogramma tussen de stad, de scholen en de politie. Het doel is om zoveel mogelijk schoolkinderen, maar ook ouders en leerkrachten per fiets of te voet naar school te laten komen. Kinderen, ouders en leerkrachten die met de fiets of te voet komen, krijgen van onze ouderraad een ontbijt aangeboden in de refter van Vogelzang 64. De Vogelzang zal die dag verkeersvrij gehouden worden vanaf de Steenovens tot aan de Herentalseweg. Ook de parking naast de school blijft vrij.

KALENDER PAROCHIE
17/09
om 20u Parochieteams Geel-Zuid in het Pastoraal Huis. Het P.T. van het Punt zorgt voor de koffie, dus rond 19u45 worden zij in het Pastoraal Huis verwacht!
20/09 om 14u Startdag voor de Puntse vormelingen.
20-21/09 Startweekend parochiejaar in de weekendvieringen.
4/10 hele dag: startdag Geelse vormelingen te Nijmegen.
4/10 Parochiefeesten: mosselen

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be