Parochienieuws

Week Nr. 34 - 20 augustus 2008

UIT DE OUDE DOOS 1978 (4)
We nemen het boek van Jos Versmissen ‘St.-Gerebernus Geel Punt, dagboek van 50 jaar parochieleven’ bij de hand en we keren 30 jaar terug in de tijd. Weet u nog wat u deed in 1978? We brengen vandaag wat nieuws uit de verenigingen van dat jaar. Zo schrijft Versmissen: “Twee nieuwe initiatieven neemt de KWB. Ze gaan op zee makreel met emmers vangen en houden op de kotters een barbecue met kampvuur. Ronald Reuse speelt er trekorgel. KVLV zet haar 150ste lid in de bloemen, Mia Vleugels-Hendrickx. Een fijn verzorgd kerstfeest bracht voor de tweede keer gelukwensen van Juliana Lievens. De Chiromeisjes krijgen er twee lokalen bij, boven de zaal en ze nemen in ’t jaar van het dorp deel aan een “één tegen allen” ingericht door de jeugdraad van Geel. ’t Punt won, na 16 opdrachten, met 2470 punten en versloeg de elf andere parochies met vele lengtes. En ze krijgen een volwassen begeleider. Oud Chiroleider Jan Vleugels neemt deze moeilijke opdracht op zich.”
2008: KWB nationaal pakte afgelopen werkjaar uit met een nieuw logo: KWB Eensgezind. Voortaan is de KWB niet alleen een mannenbeweging, maar een gezinsbeweging. Op het Punt zijn ze nog heel actief onder het leiderschap van Jan Buyens. Deze zomer organiseerden zij fietsavonden. Een fotoverslag hiervan vind je op de website van de parochie kwb.geelpunt.be. De KVLV is op dit moment de vrouwenvereniging op het Punt. Josefien Vangenechten en Nadine Laeremans zijn de huidige voorzitsters. Hun kerstfeest is nog steeds om in te kaderen. Op woensdag 27 augustus steekt het bestuur weer haar koppen bij elkaar om een nieuw jaarprogramma op te stellen. Onze Chiro JOMESA heeft vandaag nog altijd een volwassen begeleider, nl. Gil Peeters uit de Doelenstraat. Ze hielden dit jaar hun 25ste openluchtbal aan de Vogelzang. 

PAROCHIETEAM
Op dinsdag 26 augustus komt het parochieteam van het Punt weer samen op de pastorij. We kijken o.a. naar volgend werkjaar. Waar willen wij als team in investeren? Op de eerste plaats denken we al spontaan aan het vinden van vrijwilligers. Onze parochie heeft nood aan mensen voor het zaalcomité, de kerkfabriek én het parochieteam zelf. Onze parochiezaal is het centrum van onze verenigingen. De meeste van hun activiteiten gaan immers door in onze parochiezaal. Maar om een zaal open te kunnen houden zijn er enkele mensen nodig die mee de kar willen trekken in het zaalcomité. De kerkfabriek heeft als kerntaak de liturgie mogelijk te maken in onze parochie door het onderhoud van het kerkgebouw, de nodige aankopen om te kunnen vieren,… Zij zijn zelfs wettelijk noodzakelijk om een kerk open te houden. Het parochieteam tenslotte bepaald naast de pastores mee het beleid van de parochie. Zij brengen een parochieraad samen, coördineren de vrijwilligers van de parochie, ondersteunen waar het kan de parochiale verenigingen en behartigen alles wat de parochie aangaat. Momenteel bestaat ons parochieteam buiten de pastores slechts uit 3 mensen: Guido Holvoet, Dimpke Verachtert en Louis Geukens. Zaalcomité, kerkfabriek, parochieteam: het zijn noodzakelijke vrijwilligers voor onze parochie. Suggesties zijn altijd welkom!

 LANDELIJKE GILDE VISSERSPRIJSKAMP

 

KVLV
BESTUUR
: Bestuursvergadering op woensdag 27 augustus 20 uur. Dit is onze eerste vergadering van het nieuwe werkjaar, hierop zal dus veel moeten besproken worden. Dus allen zeker op post.

PAROCHIEFEESTEN

TOMBOLA: De verkoop van de  tombolaloten is volop aan de gang. Dank aan onze lotenverkopers voor hun vrijwillige inzet., en aan u allen voor het kopen van loten. De opbrengst van onze tombola is steeds een flinke bijdrage voor de parochiefeesten. Bedankt .

Oproep aan onze handelaars en winkeliers: Prijzen  voor onze tombola zijn nog steeds welkom. Kijk eens rond of U geen prijsje hebt voor onze tombola. Geef een seintje en we halen het graag bij u op. Maria 014 587879 (0494 400724 )of Gusta 014 582482. Bedankt op voorhand voor uw steun.

OPROEP AAN ONZE HOVENIERS: Voor onze restaurantdag kunnen we allerlei groenten gebruiken. Hebt U er te veel of denkt U wat te kunnen missen voor onze keuken. Geef dan eens een seintje aan Josfine 014 586436 of Maria 0494 400724 . Dank op voorhand.

KALENDER PAROCHIE
05/08 tot 26/08
Parochiesecretariaat enkel geopend tussen 15u30 en 16u30.
26/08
om 20u P.T. vergadering op de pastorij.
31/08 van 11u30 tot 14u00 Parochiefeesten, restaurantdag, Parochiezaal.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be