Parochienieuws

Week Nr. 24 -  11 juni 2008

PAROCHIERAAD
Op donderdag 29 mei kwam de parochieraad voor de 2e keer samen dit werkjaar. Het parochieteam was blij met de zeer goede opkomst. De meeste verenigingen waren vertegenwoordigd. Schepen van cultuur, onze eigenste Nadine Laeremans en haar assistent Koen stelden aan onze verenigingen het project ‘deeldorp in de kijker’ van de stad Geel voor. De bedoeling is om tussen 2009 en 2013 in elk deeldorp van Geel een grote manifestatie op poten te zetten, waar het deeldorp zichzelf eens kan profileren naar de buitenwereld toe. De verenigingen vonden het geen slecht idee om met 70 jaar parochie Punt (in 2012) van dit project gebruik te maken. Paul stelde ook het nieuwe jaarthema van de parochie voor. Met het verhaal van de Emmaüsgangers wil het bisdom het werkjaar 2008-2009 onder de noemer plaatsen van ‘Tochtgenoten in Geloof’. In dit kader stelde de parochieraad o.a. voor om met de parochie deel te nemen aan de geplande kerststallentocht van de toeristische dienst van onze stad. Het parochieteam zal de voorstellen bekijken en laat nog wel iets weten. Na de parochie was het de beurt aan de verenigingen om hun jaarplannen voor te stellen. Zo kon onze Chiro helpers vragen voor hun openluchtbal, de KWB haar wandeling voorstellen, de school dan weer haar bouwplannen, Ziekenzorg haar bedevaart naar Scherpenheuvel, … Dankzij onze samenkomst werden ook de uitnodigingen verspreid voor het afscheidsfeest van onze bisschop op 30 juni in het H.I.Kempen. Op de parochieraad klonk ook weer de oproep voor nieuwe mensen voor zowel parochieteam, kerkfabriek als zaalcomité. Fons Vannuffelen neemt zowel ontslag in het P.T. als in het zaalcomité; Herman Driesen stopt eveneens met het P.T.; Raf Desauter wil ook graag stoppen met de kerkfabriek,… Enkele cruciale en harde werkers stoppen om diverse en gegronde redenen. Wij zijn hun dankbaar voor hun inzet en wensen hen het allerbeste toe. Wij wensen onze verenigingen een fantastische zomer toe en wij spreken af voor een volgende parochieraad ergens in oktober.

AFSCHEID BISSCHOP
In het weekend van 31 mei en 1 juni werd de uitnodiging voor het dankfeest van het dekenaat Zuiderkempen voor onze bisschop uitgedeeld aan de kerkgangers. Op 30 juni wordt onze bisschop en alle mensen van ons dekenaat verwacht rond 18u30 in het H.I.Kempen (Geel) voor een groots volks- en dankfeest voor onze afscheidnemende bisschop. Om de organisatoren een beetje te helpen vragen zij om op voorhand in te schrijven en dit kan tot 15 juni. Inschrijfformulieren kan je deponeren in de doos in het portaal van de kerk of ons bezorgen op het parochiesecretariaat (dinsdag tussen 15u30 en 16u30 en tussen 18u15 en 19u15). Wij hopen dat er ook heel wat mensen van het Punt onze bisschop komen uitwuiven.

PAROCHIEFEESTEN
Onze parochiezaal heeft dringend nood aan renovatiewerken. De vervanging van de verwarmingsketel, de boiler en van enkele ramen en deuren kunnen niet veel langer meer uitgesteld worden. De opbrengst van de parochiefeesten zullen wij dus meer dan ooit nodig hebben voor onze zaal. De meeste van onze verenigingen hebben onze zaal ook als ‘thuisbasis’. Het zaalcomité heeft ook nood aan trekkers, mensen die de zaal een warm hart toedragen. Zij zijn levensnoodzakelijk om onze parochiezaal open te houden. Op zondag 31 augustus houden we weer de restaurantdag van onze parochiefeesten. Hou deze datum al zeker vrij en kom met heel uw familie lekker smullen en steun zo onze zaal. Er wordt ook weer een tombola georganiseerd bij gelegenheid van deze feesten. De vrijwilligers die normaal met de tombola rondgaan worden op maandag 16 juni om 20u verwacht in de parochiezaal om de loten zelf te komen afhalen. Onze vrijwilligers willen wij reeds op voorhand bedanken voor hun inzet.

UIT DE OUDE DOOS
Uit het ‘Dagboek van 50 jaar parochieleven’ van Jos Versmissen, weten wij dat in 1983 in onze parochie het eerste parochieteam officieel werd bevestigd door de bisschop en dit op 13 maart in een mooie plechtigheid met een bomvolle kerk en in aanwezigheid van vicaris Raes, die de bisschop vertegenwoordigde, Ward Bruyninck, Rik Aegten en Jos Verellen. Het eerste parochieteam bestond uit Maria Peeters, pastoraal werkster, Raf Desauter, Guido Holvoet, René Heylen, Rosa Laenen en Tilly Vandingenen. Maar we lazen in datzelfde dagboek dat dit parochieteam eigenlijk al van start ging in 1981. Iedereen van het Punt kreeg met Palmzondag toen de kans om 5 namen door te geven van mensen die zij daar geschikt voor vonden. Uit 80 namen, 55 effectief bereidwilligen, en na 5 vormingsavonden kwamen er 5 namen uit de bus: Guido Holvoet, René Heylen, Raf Desauter, Aline Loockx en Rosa Laenen.

KVLV ACTIVITEIT VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDEN
Titel in “ DE ZONDAG” van 1 juni MARTIN HEYLEN WINT GRANDE AWARD. “Terug naar Siberië” bezorgt wereldreiziger en Siberië een beloning. Deze wereldreiziger van het jaar Martin Heylen komt zelf zijn verhaal vertellen. Over zijn reis die lang en zwaar was, en dat hij niet altijd wist wat hem te wachten stond. “Het door God vergeten Siberië” door Martin Heylen.
Het verhaal van een trektocht gemaakt door het barre Siberië . Op die avond laten we Martin Heylen zelf aan het woord over zijn tocht door Siberië zowel in de winter als in de zomer, over het bizarre van deze streek; over de mensen, over het maken van dit soort programma’s? Het zal ongetwijfeld een boeiende avond worden waarvoor je best je tv-zetel uitkomt en mee komt luisteren.
De plaatsen zijn beperkt. Hebt U interesse neem dan vandaag nog contact op, zodat we kunnen navragen of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Maria 014 587879 of 0494 400724. Prijs 7 euro voor KVLV leden ; 13 euro voor niet-leden. Plaats : op woensdag 11 maart 2009 om 20 uur in ’t Schaliken , Grote Markt Herentals  of op dinsdag 31 maart 2009 om 20 uur in Oostmalle , Provinciaal Vormingscentrum.

TOP@PUNT SCHOOLFEEST WEER PICOBELLO: Bij deze nogmaals dank aan alle leerlingen voor hun inzet, en uiteraard wensen we hen samen met de leerkrachten Carine, Inez, Liesbeth, Annik, Ria, Tine, Els, Anja, Katrien en Karine van harte proficiat !
Om écht te weten wat er bij zo'n feest allemaal komt kijken, moet je het meegemaakt hebben
van dichtbij, feit is dat het niet mogelijk zou zijn zonder al die vrijwillige helpers! Om te beginnen zijn er de ouderraadleden : reeds maanden vooraf beginnen zij met de voorbe-reidingen en tegen de ‘grote dag’ zelf, zijn zij bijna dag en nacht in de weer om alles piekfijn te laten verlopen ! Namens de kinderen: van harte bedankt, Nadine, Ann, Inge, Greet, Patrick, Lydia, Jessika, Karine, Ina, Chris, Christel, Sonja en Marina !
Tombola: Er staan nog enkele mooie prijzen te wachten op een winnaar,  tijd dus om buren en familie nog eens te vragen of ze niet een van onderstaande loten in hun bezit hebben: 10023 - 10361 – 10659 – 10770 – 10773 – 11118 – 11569 – 11666 – 11927 – 11939 – 12205 - 12775 – 13072 – 13332 – 13343 – 13360 – 13372 – 13409 – 14203 – 14843 – 15640 – 15718 – 16145 – 16564 – 16845 – 16900 – 16947 - 16993

 KALENDER PAROCHIE
11/06
om 13u 25e bedevaart Ziekenzorg Punt naar Scherpenheuvel.
15/06 Laatste dag inschrijvingen dankfeest bisschop van 30 juni.
16/06 om 20u Loten afhalen tombola parochiefeesten in de parochiezaal.
17/06 om 20u PT’s parochies Zuid vergadering (Cluster Zuid)  in Winkelomheide, Pastoraal Huis.
20/06 om 19u Informele bijeenkomst kerkfabriek Punt in de Draeyboom.
04/07 PT verbroedering Stelen en Punt.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be