Parochienieuws

Week Nr. 23 -  4 juni 2008

KERKRAAD VERNIEUWD
Sinds de kerkfabrieken Vlaamse materie geworden zijn, werd ook de wetgeving er rond vernieuwd. Zo is elke kerkfabriek verplicht om haar kerkraad om de 3 jaar te vernieuwen. Na twee oproepen in het parochieblad en een lange zoektocht is onze kerkraad eindelijk vernieuwd. Ontslagnemend waren door loting Willy Wuyts, Staf Verhaert en Raf De Sauter. Enkel Willy wenste na dertig jaar dienst zich niet meer opnieuw kandidaat te stellen voor de kerkraad. Wij zijn Willy zeer dankbaar voor zijn trouwe jaren van dienst. Gelukkig wil hij de permanentie op ons parochiesecretariaat blijven verzorgen. Op vrijdag 23 mei werd de nieuwe kerkraad gekozen. We mogen Frans Dresselaerts verwelkomen als nieuweling in onze kerkraad. Na de verkiezing van de nieuwe leden moest ook opnieuw voor een periode van 3 jaar een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen worden. Staf Verhaert werd opnieuw verkozen tot voorzitter, Frans Vleugels werd onze nieuwe secretaris (in opvolging van Willy Wuyts) en Raf De Sauter werd opnieuw tot penningmeester gekozen. Proficiat! Frans Dresselaerts en Remie Vangenechten zijn de overige leden en Paul Renders vertegenwoordigt de bisschop in de kerkraad. Toch blijven wij op vraag van Raf De Sauter op zoek naar opvolging. Ook hij heeft er ondertussen 30 jaar dienst opzitten. Hij heeft zich tijdelijk kandidaat gesteld, totdat er opvolging is gevonden.

FEESTBEDEVAART SCHERPENHEUVEL
Op 11 juni gaat Ziekenzorg Punt voor de 25e keer op bedevaart naar Scherpenheuvel. We vertrekken om 13u op het pleintje naast de kleuterschool en we zijn rond 18u terug. Er kan nog steeds voor deze feesteditie inschrijven bij Gusta Vangheel, Leeks 25, 014.58.24.82. Deelnameprijs is 8 euro.

KVLV
Aan alle leden
: Verleden week zijn wij met het bestuur samengekomen om het programma voor het volgend werkjaar samen te stellen. Wij willen speciaal die leden bedanken ,die hun medewerking verleend hebben  door het ingevulde formulier terug te bezorgen en er hun gedachten op te vermelden.
Zo kregen wij toch een inzicht in de wensen van de leden. Wij hebben getracht er zoveel mogelijk rekening mee te houden . Door reeds- één en ander –van de  voorgestelde activiteiten te programmeren.  Andere voorstellen komen misschien later aan bod.
Leden bedankt  voor  uw hulp.

BELASTINGSBRIEVEN
12 juni vanaf 19 uur invullen en berekenen Belastingsbrieven door de KWB ACW.

KALENDER PAROCHIE
11/06
om 13u 25e bedevaart Ziekenzorg Punt naar Scherpenheuvel.
17/06 om 20u PT’s parochies Zuid vergadering (Cluster Zuid) in Winkelomheide, Pastoraal Huis.
04/07 PT verbroedering Stelen en Punt.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be