Parochienieuws

Week Nr. 22 - 28 mei 2008

BESTELLEN MISINTENTIES
We willen iedereen zijn medewerking vragen bij het bestellen van misintenties. Het bestellen van misintenties tussen weekendvieringen door of per telefoon zorgt regelmatig voor problemen bij de administratie ervan. Misintenties worden best 14 dagen op voorhand besteld. In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren ter beschikking en ook op onze website kan je een formulier downloaden. Het is voldoende om dit formulier in te vullen, het verschuldigde bedrag (10 euro per intentie) bij in een enveloppe te steken; op de enveloppe ‘parochiesecretariaat Punt’ te schrijven en deze af te geven tijdens de openingsuren van ons secretariaat (iedere dinsdag tussen 15u30 en 16u30 en van 18u15 tot 19u15) of in de brievenbus van de pastorij te deponeren. Mocht het toch gebeuren dat je er te laat aan gedacht hebt, neem je best enkel contact op met Paul Renders (0494/93.34.21). U zou de vrijwilligers op ons secretariaat er heel veel plezier mee doen om de geijkte procedure te volgen en hopelijk gebeuren er dan in de toekomst ook minder fouten. Alvast bedankt voor de medewerking!

EVALUATIE VORMSELCATECHESE
“Evalueren om te evolueren” is een belangrijke statement. Onze vormselcatechisten komen op woensdag 28 mei samen om het afgelopen werkjaar te evalueren. We spreken af om 20u aan het standbeeld van de gezinsverpleging op de Markt.

KVLV
Bestuur:
Dinsdag 3 juni om 20 uur belangrijke bestuursvergadering. Op deze vergadering zullen we het programma voor ons volgend werkjaar opstellen. Mag ik U vragen om uw dik bestuursblad zeker eens vooraf door te lezen en reeds uw ideeën en voorstellen op voorhand eens door te nemen.
Dit helpt zeker om een gepast programma te kunnen opstellen. Dus allen op post op dinsdag 3 juni om 20 uur. Tot dan.
Oproep leden: Hebt U uw enquêteformulier ,waarop uw mening werd gevraagd voor het jaarprogramma, nog niet ingevuld, dan zeker dringend doen en dit ten laatste deze week bezorgen aan uw bestuurslid. Zo kunnen we trachten rekening houden met uw wensen en voorstellen. Op voorhand bedankt.

KWB KERMISJOGGING
Zaterdag 31 mei vanaf 14u00 : Kinderjogging, Inschrijvingen vanaf 13 uur.
De kinderen (tot 12 jaar) starten om 14 uur. Zij lopen naar gelang hun leeftijd over een afstand van 200m - 400m - 600m - 800m. Kinderen die de kinderjogging uitlopen krijgen een zak met een drankje en een snoepje en voor de besten is er een medaille voorzien. En niet te vergeten natuurlijk na de inspanning komt de ontspanning en kunnen de kinderen natuurlijk uitgebreid zich uitleven op de kermis.

Zaterdag 31 mei vanaf 15u00 : 10e Kermisjogging, Inschrijvingen vanaf 13 uur of online.
Dit jaar hetzelfde parcours zoals vorig jaar met meer onverharde wegen en dus prettiger om te lopen. De afstand van een ronde benadert ook dichter de 5 km. KWB-leden betalen 3 euro, niet-leden betalen 5 euro.
Voor de volwassenen en +12 wordt de start gegeven om 15u.  Zij kunnen kiezen tussen de afstanden 5 km,10 km,15 km en 20 km. Voor deelnemers aan de jogging is er een mooie gratis tombola en de lopers die er alle 10 jaren bijwaren worden extra in de bloemetjes gezet.

KALENDER PAROCHIE
28/05
om 20u Evaluatievergadering vormselcatechese, Markt.
29/05 om 20u Parochieraad in de parochiezaal.
11/06 om 13u 25e bedevaart Ziekenzorg Punt naar Scherpenheuvel.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be