Parochienieuws

Week Nr. 17 - 23 april 2008

EERSTE COMMUNIE
Op 1 mei zullen 6 kinderen voor de eerste keer mogen deelnemen aan de maaltijd van Jezus. We luisteren naar het verhaal van Jezus de Goede Herder. Jezus is de Goede Herder voor ieder van ons. Wanneer wij verloren lopen, dan zal Hij ons komen zoeken want iedereen telt voor Hem mee. Iedereen is welkom in de viering van 11u in onze kerk.

O.H.-HEMELVAART
Met O.H.-Hemelvaart zijn de vieringen zoals in het weekend. Dit wil zeggen dat er op de vooravond woensdag 30 april om 18u een viering is, op donderdag 1 mei om 8u de morgenmis en om 11u is dan de viering van onze Eerste Communicanten. We gedenken met dit feest de Hemelvaart van Jezus. Jezus vermaant zijn leerlingen: “Wat sta je naar de hemel te kijken!” Er is werk aan de winkel. Mijn werk is nog niet af! Nu 2000 jaar later proberen mensen nog steeds het Blijde Nieuws te verkondigen.

BROEDERLIJK DELEN
De leerlingen van Top@punt hadden tijdens de vasten een spaaractie ten voordele van Broederlijk Delen. In totaal verzamelden de leerlingen 100,19 euro op voor de boeren in Haïti. Bedankt lieve kinderen voor jullie bijdragen tot de plannen van het Zuiden. Het geld zal overgemaakt worden aan Broederlijk Delen.

KALENDER PAROCHIE
25/04
om 20u ouderavond Eerste Communie in de parochiezaal.
01/05 om 11u Eerste Communie in onze kerk.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be