Parochienieuws

Week Nr. 16 - 16 april 2008

VORMSEL
Eindelijk is het zo ver! Nu zondag 20 april om 11u worden onze 11 vormelingen gevormd door kanunnik Michel Van Bostraeten. Een jaar lang zijn onze vormelingen op pad geweest en leerde het geloofsleven kennen, maar vooral Jezus. Het was voor hen een boeiende tocht. Ter voorbereiding van de viering zijn er nog enkele repetities gepland: op woensdag 16 april van 16u tot 18u en vrijdag 18 april eveneens van 16 tot 18u. Het laatste halfuurtje wordt er ook gerepeteerd met de ouders. Het zou leuk zijn dat er heel wat parochianen aanwezig zijn bij deze bijzondere dag voor onze jongeren. We mogen hen laten voelen dat ze welkom zijn in onze kerk. Hopelijk zijn de weergoden ons ook gunstig gezind.

SPELNAMIDDAG

Onze eerste communicantjes waren alle zes present voor de spelnamiddag op 2 april. Eerst kregen zij een rondleiding door erepastoor Jos Versmissen in de kerk. Ze luisterden geboeid naar de verhalen en onthielden goed de moeilijke woorden zoals tabernakel, sacristie,… Daarna kregen ze een heuse quiz. Het was een harde strijd, maar iedereen won de eerste prijs! Gusta had ondertussen voor pannenkoeken gezorgd. Het was lekker smullen. De namiddag werd afgesloten met nog een zangrepetitie. Het was een leuke namiddag en nu is het voor hen ook aftellen naar de eerste keer met Jezus aan tafel op 1 mei.

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Op donderdag 24 november om 20u organiseert de parochiefederatie Geel een ouderavond voor de ouders van de eerste communicanten. Het thema van de avond luidt “Geloof geeft smaak aan je leven.” Gastspreekster is Krista Damen, inspecteur - adviseur R.K. Godsdienst voor het lager onderwijs en medeauteur van het boek “Tuin van Heden”. Een uitnodiging werd via de school al bezorgd aan de ouders. Deze ouderavond gaat door in onze eigen parochiezaal aan de Antwerpseweg. Alle ouders zijn welkom!

BEDEVAART KEVELAER
Op 12 mei trekken we met de 6 parochies van Geel-Zuid op bedevaart naar Kevelaer (Duitsland). Op het programma staat o.a. een Mariale gebedsviering, een bezinning,… en een bezoek aan de St.-Gerebernuskapelle in Sonsbeck. Onze St.-Gerebernus wordt ook daar vereerd. Deelnameprijs is 12,50 euro (busreis inbegrepen). U kan zich inschrijven bij Paul Renders. (renderspaul@gmail.com of 0494/93.34.21). Hij is elke dinsdagavond tussen 18u15 en 19u15 aanwezig op de pastorij.

 

KALENDER PAROCHIE
16/04
van 16u t.e.m. 18u Eerste repetitie vormselviering in de kerk.
18/04 van 16u t.e.m. 18u Tweede repetitie vormselviering in de kerk.
20/04 om 11u vormselviering van onze 11 vormelingen.
25/04 om 20u ouderavond Eerste Communie in de parochiezaal.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be