Parochienieuws

Week Nr. 15 - 9 april 2008

PAROCHIETEAM
Op 15 april komt ons parochieteam weer samen in de pastorij. Op het programma staat o.a. de concrete voorbereiding van een volgende parochieraad waar we onze verenigingen weer op zullen uitnodigen. Meer nieuws hierover volgt nog.

VORMSELCATECHESE
Op woensdag 16 april houden wij een eerste repetitie voor de vormselviering. Van 16u t.e.m. 18u worden al onze vormelingen verwacht in de kerk. De vormselviering staat in het teken van het jaarthema “Samen onderweg”. Een tweede repetitie staat gepland op vrijdag 18 april, zelfde tijd, zelfde plaats. Het vormsel vindt plaats op zondag 20 april om 11u.

TIJD VOOR GOD
Afgelopen weekend lanceerden we het derde luik van ons jaarthema “Tijd voor tijd”. Het laatste deel van het werkjaar plaatsen we onder de noemer “Tijd voor God”. Op 12 mei organiseren wij in dit kader in samenwerking met de 6 parochies van Geel-Zuid een bedevaart naar Kevelaer. Maar op onze parochie kan men ook een bezoekje brengen aan onze bidkapel. Deze kapel wordt dagelijks geopend van 7u tot 19u door Jos Versmissen, erepastoor. Als de kapel toch moest gesloten zijn, bel je maar gewoon aan op de pastorij. In de kapel kan men de rust opzoeken voor gebed, een kaarsje branden voor iemand,… kortom even tijd maken voor zichzelf en voor God. Voor wie thuis een handig hulpmiddel zoekt en beschikt over internet kan misschien eens surfen naar www.tijdvoorgod.net. Op deze website van ‘Kerk en Wereld’ staan batterijtjes voor iedere dag, een bezinning, gebedjes,… De moeite waard wie even tijd vindt voor gebed en bezinning.

DOOPZONDAGEN
Wie een kindje wenst te laten dopen staan er voor dit werkjaar nog enkele doopzondagen gepland op het Punt voor dit werkjaar. Op 27 april, 22 juni en op 24 augustus telkens om 14u in onze kerk. Vooraf is er een doopvoorbereiding waar o.a. concrete afspraken worden gemaakt rond het doopsel zelf. Wie een kindje wenst te laten dopen neemt best contact op met Paul Renders, renderspaul@gmail.com of 0494/93.34.21.

KVLV
Bloemschikken:
Dinsdag 15 april om 19.00 uur sluiten we onze lessenreeks bloemschikken af.
Gedurende deze lessen hebben we veel mooie prachtige bloemstukken gemaakt. Het was steeds een plezier om de bloemschiksters tevreden huiswaarts te zien keren. Ook nu zal het zeker weer de moeite lonen . Dus tot dinsdag om 19.00 uur.

Informatie voor alle KVLV leden: Oproep: Op onze laatste ledenvergadering ontvingen alle aanwezige leden een formulier om in te vullen ,dit als hulp voor het opstellen van het jaarprogramma.
- de niet- aanwezigen krijgen dit formulier bij het bezoek van hun wijkbestuurslid. Mogen wij aan alle leden vragen dit formulier in te vullen. Wij zouden graag de mening kennen van al onze leden voor het volgend jaarprogramma.
Vermeld op dit formulier wat uw voorkeur geniet of wat jij een interessant onderwerp zou vinden.
Vermeld ook eens uw reactie – goede of minder goede –op ons voorbije werkjaar, hieruit kunnen we leren.  Wij zullen trachten – in de mate van onze mogelijkheden –rekening te houden met uw voorstellen.
Wij hadden graag van ieder lid het formulier terug ontvangen. Dus papier invullen. Uw bestuurslid zal het formulier één van de volgende dagen bij u ophalen. Bedankt voor uw medewerking.

KALENDER PAROCHIE
15/04
om 20u parochieteam in de pastorij.
16/04 van 16u t.e.m. 18u Eerste repetitie vormselviering in de kerk.
18/04 van 16u t.e.m. 18u Tweede repetitie vormselviering in de kerk.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be