Parochienieuws

Week Nr. 14 - 2 april 2008

TIJD VOOR GOD
Volgend weekend lanceren wij in onze kerk het derde luik van onze drieluik rond ‘Tijd voor tijd’. Het laatste deel van dit werkjaar plaatsen wij onder de noemer “Tijd voor God”. In de Paastijd willen wij de aandacht richten op onze tijd voor God. In onze drukke bezigheden maken we eerst en vooral al weinig tijd voor onszelf, laat staan voor God. Gelukkig mogen we op het Punt nog op heel wat kerkgangers rekenen. Door elke week samen te komen in onze kerk, geven wij ook aandacht aan God in ons leven en willen wij ons geloof ook voedsel geven. Het evangelie daagt ons elke week uit om over ons geloof na te denken en kan ook een richtingaanwijzer zijn in ons leven. Kloosterlingen en religieuzen hebben in hun dagelijkse bezigheden regelmatige tijdstippen aangeduid die zij aan God willen wijden. Zij vinden deze tijd een bevrijdende tijd die hen gelukkig maakt. Als parochianen hoeven wij niet elk uur tijd voor God maken door gebed, maar af en toe een gebedje kan deugd doen en verheldering scheppen. Ons parochieteam heeft samen met de andere parochieteams van de parochies van Geel-Zuid ook een heuse activiteit op poten gezet: een grote parochiale bedevaart naar Kevelaer (Duitsland) op Pinkstermaandag, 12 mei. Vroeger ging er in elke parochie wel eens of meerder keren per jaar een processie door het dorp en ging men ook wel eens op bedevaart. Wij willen langs deze weg de mensen ook expliciet de kans geven om wat ‘Tijd voor God’ te maken. Meer informatie volgt nog later onder “algemeen parochienieuws”.

BROEDERLIJK DELEN
Tijdens de vastenperiode hielden wij tot twee maal toe een omhaling voor Broederlijk Delen. Dit jaar stond Haďti centraal in de campagne. In totaal haalden wij 768,52 euro op voor Broederlijk Delen. Ook onze kinderen van Toppunt hebben geld gespaard, alleen moet dit geld nog geteld worden. Bedankt Puntenaren voor jullie financiële steun aan de boeren van Haďti.

VLOOIENMARKT TOPPUNT
De hoogste jaren van Toppunt hielden onlangs weer een vlooienmarkt ten voordelen van een weeshuis in Rwanda. Deze markt bracht weer heel wat geld op, ongeveer zo’n 220 euro. Het geld werd overhandigd aan onze pastoor Bart die het geld zal overmaken aan het weeshuis. Namens de kinderen van Rwanda: bedankt!

KAMPVUUR MET BBQ
De Landelijke Gilde van Geel-Punt organiseert op zaterdag 5 april aan de voetbalkantine Geel-Punt om 19.30 uur een grote barbecue. ETEN EN DRINKEN en GEZELSCHAPSSPELEN voor gans de avond aan de prijs van 10 euro / Volwassene en 3 euro / Kind. Gelieve in te schrijven ten laatste op woensdag 2 april bij één van volgende bestuursleden: Verwimp Mario: 014/590834, Baeck Walter: 014/587058, Bens Ludo:014/581184 of ludo_bens@msn.com

VORMSELCATECHE
Onze vormelingen worden op dinsdag 8 april om 15u45, vlak na de school, in de kerk verwacht voor een gezamenlijk catechesemoment. Ze zijn onder tussen aan de laatste etappe bezig op weg naar hun vormsel. Met Palmzondag namen zij hun vormselkruisje in ontvangst met als oproep om iets van de boodschap van Jezus mee te nemen op hun tocht doorheen het leven. In een laatste gezamenlijk catechesemoment voor de repetities willen wij stil staan bij de wekelijkse samenkomst van de christenen. Wat vieren wij precies op zondag? Wat doen wij en waarom doen wij dat? Voor de oudere generatie is dit allemaal vanzelfsprekend, maar voor onze jongste generatie spijtig genoeg niet meer. Alle vormeling dus op post om 8 april vlak na de school.

JOBSTUDENTEN WESTERLO
De gemeente Westerlo zoekt jobstudenten om tijdens de zomermaanden de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang te ondersteunen. De vakantieperiode is voor de kinderclub steeds een gezellige maar ook drukke periode: van 1 juli 2008 tot en met 18 juli 2008 en van 28 juli tot en met 1 augustus 2008 en van 4 augustus tot en met 9 augustus 2008 en van 18 augustus tot en met 29 augustus 2008. Het uurrooster: van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00. Het uurloon: 9,61 euro. Om in aanmerking te komen moet men minimum 18 jaar zijn of in de loop van 2008 18 jaar worden. Iemand met een gezonde dosis verantwoordelijkheidszin, creatieve spelbagage en enige ervaring in het omgaan met kinderen komt in aanmerking voor de job. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij Greet Maes of Mieke Vanhoof, tel. 014/539.420, e-mail: kinderopvang@westerlo.be Solliciteren kan nog tot en met 7 april 2008 door je kandidaat te stellen op de personeelsdienst, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo of in de Kinderclub, Vismarkt 24, 2260 Westerlo. Een formulier om te solliciteren vind je op de website van de gemeente Westerlo: www.westerlo.be (vacatures).

SCHOOLFEEST TOPPUNT
Drie weken na de paasvakantie, op zaterdag 26 april, zal het schoolfeest doorgaan.
Top@frika is de titel en tegelijk de ‘rode draad’. De kleuters bijten te 14.00 uur de spits af met een herhaling van hun optreden tijdens het feest van de grootouders. De leerlingen van de lagere school kozen uit de muzisch-mondiale namiddagen wat ze aan jullie willen tonen: koken, Afrikaanse dans, djembé-geroffel en een tentoonstelling staan op het programma.

HEERLIJKE BARBECUE TOPPUNT
Tegen 17.00 uur zal alles klaar staan om van een lekkere vlees- of vismaaltijd te genieten. We bezorgen jullie na de vakantie 2 inschrijvingsformulieren.  Gelieve het 2de exemplaar door te geven aan wie er geen kreeg en toch wil komen meegenieten.  

KALENDER PAROCHIE
02/04 om 14u
Spelnamiddag Eerste Communie in de parochiezaal.
08/04 om 15u45 Gezamenlijke catechese vormselcatechese in de kerk.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be