Parochienieuws

Week Nr. 13 - 26 maart 2008

DANK
Dank aan iedereen die zijn beste beentje heeft voorgezet voor het welslagen van onze vieringen in de Goede Week en Pasen. Dankzij het werk van velen konden we er weer een echt feest van maken.

SPELNAMIDDAG EERSTE COMMUNIE
Onze vijf eerste communicanten worden op woensdag 2 april getrakteerd op een heuse spelnamiddag. Na een rondleiding in de kerk door erepastoor Jos Versmissen gaan ze quizzen. De namiddag eindigt met heerlijke pannenkoeken. De eerste communicantjes worden om 14u verwacht in de parochiezaal.

PAASEIEREN
Met Pasen zullen er wellicht vele kinderen geweest zijn die in één of andere tuin op zoek zijn gegaan naar lekkere paaseieren. Vanwaar komt dit gebruik eigenlijk? Het ei staat symbool voor de vruchtbaarheid. Na de winter ontwaakt de natuur in de lente. Nieuw leven ontluikt. Iemand een ei schenken was iemand vruchtbaarheid toewensen. In vroegere tijden was het verboden om in de vasten eieren te eten. Het luiden van de paasklokken betekende dan ook het einde van het verbod. Het luiden van de paasklokken staat symbool voor de verrijzenis van Jezus. Jezus stond op uit het graf, het nieuwe leven is mogelijk geworden door de opstanding van de Heer. Met Pasen eieren delen is dus eigenlijk geloven in het paasmysterie. Smakelijk iedereen!

KALENDER PAROCHIE
26/03 om 11u
Paasfeest Ziekenzorg in de parochiezaal met ziekenzalving.
28/03 om 20u Kerkfabriek in de pastorij.
02/04 om 14u Spelnamiddag Eerste Communie in de parochiezaal.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be