Parochienieuws

Week Nr. 12 - 19 maart 2008

OKRA
Dinsdag 11 maart 2008 was een belangrijke dag voor onze beweging. Op een open vergadering werd nagedacht over de toekomst met de vraag: Kunnen we nog verder of moeten we stoppen? De interesse was wel klein. Het parochieteam en Marcel hadden een luisterend oor, waarvoor dank. We kunnen duidelijk niet verder. Wat staat er nu te gebeuren? Op 2 april vergaderen we met het bestuur van OKRA Geel-Punt. Op woensdag 16 april nodigen wij alle leden, per brief, uit voor de laatste algemene vergadering (koffie). Op deze vergadering nemen we met spijt in het hart definitief afscheid. Het bestuur. Het parochieteam en de pastores vinden het jammer dat deze parochiale vereniging genoodzaakt is te stoppen. Wij begrijpen de situatie en kunnen alleen nog maar de vele vrijwilligers danken die over al die jaren mee de kar getrokken hebben van OKRA Geel-Punt.

VIERINGEN MET PASEN
Op de vooravond, 22 maart, is er geen viering in onze kerk, maar wel om 20u in de St.-Amandskerk. In een gezamenlijke paaswake van de parochies St.-Apollonia (Stelen), St.-Amands (Markt) en St.-Gerebernus (Punt) wordt onze paaskaars gezegend en het doopwater geheiligd. Wij nodigen alle parochianen ook graag uit voor deze viering in de St.-Amandskerk. Met Pasen zelf, op zondag 23 maart is er om 8u00 een viering in onze kerk alsook om 11u00. Deze laatste viering is een gezinsviering voor de parochies van Geel-Zuid. De viering wordt mee opgeluisterd door het Clemenskoor. In deze viering zal de paaskaars en het doopwater plechtig onthaald worden in onze kerk. Zowel ons koor als de mensen van de gezinsvieringen zullen hun beste beentje voorzetten om er een paasbeste viering van te maken. Iedereen van harte welkom! 

PAASFEEST ZIEKENZORG
Op woensdag 26 maart om 11u worden alle leden van Ziekenzorg verwacht in onze parochiezaal voor het jaarlijkse paasfeest. We starten het feest met een eucharistieviering met ziekenzalving. Nadien volgt zoals gebruikelijk het feestmaaltijd om nadien een kaartje te leggen.

ZIEKENCOMMUNIE EN ZALVING
Op dinsdag 25 maart vanaf 14u zal de communie gebracht worden naar de zieken die zich niet meer kunnen verplaatsen. Ook hen willen we de kans geven om de ziekenzalving te ontvangen. Het sacrament van de ziekenzalving wil Jezus op een heel speciale manier aanwezig brengen bij de zieken. De meesten ervaren er kracht door, begrip en ondersteuning. Jezus wil ook op de moeilijke momenten in het leven aanwezig zijn.

KERKFABRIEK PUNT
Op 28 maart om 20u komt de kerkfabriek van het Punt samen op de pastorij. De jaarrekening zal o.a. besproken worden en hopelijk mogen we ook enkele nieuwe kandidaat leden voorstellen. Meer informatie hierover later.

KALENDER PAROCHIE
20/03 om 19u
Witte Donderdagviering in onze kerk.
22/03 om 20u Paaswake Punt-Stelen-St.-Amands in de St.-Amandskerk.
23/03 om 11u Gezinsviering Parochies Geel-Zuid in onze kerk i.s.m. het Clemenskoor.
25/03 vanaf 14u Ziekencommunie en zalving bij de zieken thuis.
26/03 om 11u Paasfeest Ziekenzorg in de parochiezaal met ziekenzalving.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland). 

KWB QUIZ

KWB geeft een tournee" wint de 6e KWB Punt Quiz afgelopen zaterdag 8 maart 2008 zat de parochiezaal van Geel-Punt weer afgeladen vol voor de 6e editie van de KWB Punt quiz. Door het terugbrengen van het maximaal aantal personen in een team tot 6 konden we dit jaar 28 teams in de zaal een plaatsje te geven. In totaal meer dan 160 deelnemers. Dit jaar was de rode draad van de quiz "vrouwen" (nvdr. een voorwendsel voor de organisatoren om uitgebreid te kunnen surfen). Dit wil zeggen dat alle vragen in het teken van vrouwen stonden. De organisatoren hadden er inderdaad een sexy quiz van gemaakt doorspekt met vele fotos. Rond kwart voor acht gingen we van start voor 4 uur amusant vertier. Zoals vorig jaar was ook dit jaar rookvrij en werden er dus 2 pauzes ingelast.
KWB had weer gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen alles goed kon volgen. Moeilijke vragen werden afgewisseld met gemakkelijkere. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste tot de laatste, was daarvan overtuigd. Tijdens de pauzes en na de quiz werd nog duchtig nagekaart en overlegd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan winnen.
Iets voor 12 uur was de winnaar bekend. De wisselbeker gaat dit jaar naar "KWB geeft een tournee" (oftewel fam. Vleugels en aanverwanten uit Oevel)  die nieuwkomer "De Natuzzies" achter zich lieten. In de top van de rangschikking vinden we de op plaats 3 drievoudig winnaar FC Stelenbaan en eenmalig winnaar Peperclips terug. De Meatpackers zaten hier vlak achter op de 5e plaats.
Proficiat aan de winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen alleszins belangrijker dan winnen. Wij doen ons best om volgend jaar nog beter te doen! Tot dan.

LANDELIJKE GILDEN GEEL PUNT ORGANISEERT KAMPVUUR  MET  BARBECUE

Op zaterdag 5 april aan de voetbalkantine Geel-Punt om 19.30 uur.
Eten, drinken en gezelschapsspelen gans de avond aan de prijs van 10 / Volwassene en 3 / Kind.

Gelieve in te schrijven ten laatste op woensdag 2 april bij n van volgende bestuursleden

Onze jaarkalender vermeld "BBQ met kampvuur" op 29 maart. De BBQ kan dan niet doorgaan!
Omdat FC Punt zondag 30 maart thuis een belangrijke match speelt. Het is namelijk zo, zij spelen de laatste match van het seizoen. Punt staat 2de in de rankschikking, Beekhoek staat eerste met 2 punten voorsprong. 1 van beide word kampioen. Daardoor zal onze "BBQ met kampvuur" doorgaan op zaterdag 5 april

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be