Parochienieuws

Week Nr. 11 - 12 maart 2008

PALMZONDAG
Met Palmzondag vieren wij de blijde intrede van Jezus van Nazareth in Jeruzalem. Een grote menigte ontving Jezus als een koning. Enkele dagen later staat de grote menigte hem uit te jouwen tijdens zijn laatste lijdensweg, de marteldood op het kruis. Palmzondag is misschien wel het feest van de tegenstellingen. In de zaterdagavondviering om 18u zullen onze vormelingen hun vormselkruisje in ontvangst mogen nemen. Het kruisje verwijst natuurlijk naar het grote kruis waar Jezus op gestorven is, maar is ook het symbool van ons geloof. Op weg naar hun vormsel en vernieuwing van hun doopbeloften ontvangen zij daarom dit kruisje. Traditiegetrouw delen wij ook gewijde palmtakken uit. Palmzondag betekent ook het begin van de Goede Week.

WITTE DONDERDAG
Op ‘Witte Donderdag’ vindt er in onze kathedraal de chrismamis plaats, voorgegaan door de bisschop. Dit jaar zal het voor hem de laatste keer zijn, aangezien hij in juni met pensioen gaat. Tijdens deze viering wordt het chrisma gewijd, de catechumenenolie en de ziekenolie gezegend. Met het chrismaolie worden onze dopelingen gezalfd en onze vormelingen gevormd. De ziekenolie wordt gebruikt bij een ziekenzalving. Onze pastoor zal persoonlijk deze oliën gaan ophalen in Antwerpen. ’s Avonds om 19u in onze kerk herdenken wij dan het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie. Alle meewerkende priesters en pastores zullen dan samen voorgaan in een gezamenlijke viering op het Punt voor de vier parochies van onze pastoor (Punt, St.-Amands, Winkelomheide en Stelen). Deze viering is een uniek gebeuren in die zin dat we allemaal samen rond één tafel zullen zitten, zoals bij een Joodse Pesachmaaltijd. De viering wordt opgeluisterd door ons Clemenskoor. Iedereen van harte welkom!

PASEN
Doordat er maar één actieve priester meer is voor 4 parochies, nl. Bart Rombouts (pastoor) is het moeilijk geworden om in elk van de vier parochies op één avond een paaswake te houden. Na bevraging van ons Clemenskoor en de werkgroep gezinsvieringen, heeft het parochieteam beslist dat het Punt voor de Paaswake aansluit bij de Paaswake van St.-Amands. Ook Stelen sluit aan bij deze viering. Dit maakt dat wij een paaswake houden op St.-Amands voor 3 parochies. In deze viering wordt het doopwater gezegend alsook de paaskaarsen van de respectievelijke parochies. Het is dan ook de paaswake van het Punt, maar op een andere locatie. Wij hopen ook heel wat Puntenaren te mogen begroeten in de St.-Amandskerk. Op paaszaterdag is er geen viering in onze kerk. De paaskaars en het doopwater worden op paaszondag, tijdens de gezinsviering van 11u plechtig ingehaald in onze kerk. Deze gezinsviering wordt muzikaal ondersteunt door de gitaristen van de gezinsvieringen én ons Clemenskoor. Onze gezinsviering is dan weer de enige gezinsviering met Pasen in de parochies van Geel-Zuid. Alle kinderen van de 6 parochies zijn natuurlijk welkom in onze kerk.

OVERIGE DIENSTEN GOEDE WEEK
Als pastores en parochieteam roepen wij de Puntenaren op om ook de andere vieringen van de Goede Week bij te wonen. Als je echt het paasgebeuren wil voelen, meebeleven, is het een aanrader om elke viering van de Goede Week bij te wonen. Op Goede Vrijdag herdenken wij de lijdensweg en de kruisdood van Jezus. Om 15u in de kerk van St.-Amands en Stelen wordt er een kruisweg gehouden. Om 19u is er de ‘Goede Vrijdagdienst’ in de kerk van Winkelomheide. Deze viering is een gezamenlijke viering voor de 6 parochies van Geel-Zuid. In deze viering wordt er gebeden bij het kruis van Jezus en het lijdensverhaal gelezen. Er vindt ook een communiedienst plaats. Iedereen van harte welkom in de verschillende vieringen van de Goede Week.

PAROCHIETEAM
Op dinsdag 18 maart trekt ons P.T. weer naar Winkelomheide voor de Clustervergadering Geel-Zuid. Op het programma staat o.a. de bedevaart naar Kevelaer op 12 mei. De vergadering begint om 20u.

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
De werkgroep eerste communie komt op 19 maart samen om 20u bij Corine om de spelnamiddag van 2 april voor te bereiden. Ook voor onze eerste communicantjes komt de grote dag nader bij.

ST-JOZEF
Op 19 maart viert de kerkgemeenschap St.-Jozef. Over St.-Jozef is weinig gekend vanuit het evangelie. Hij was de toekomstige echtgenoot van Maria toen hij te horen kreeg dat zijn aanstaande zwanger bleek te zijn. Hij twijfelde om van haar te scheiden, maar in een droom kon God hem op andere gedachten brengen. In de kerstnacht heeft hij halsstarrig gezocht naar een geschikte plaats voor Maria om haar kind op de wereld te zetten. Hij gaf haar zoon de naam Jezus zoals God hem gevraagd had en zorgde goed voor zijn gezin. Traditiegetrouw is dit feest ook een feest voor alle vaders. Een oproep aan alle kinderen van het Punt om hun vaders op de een of andere manier in de bloemetjes te zetten.

WERDEN GEDOOPT
Op zondag 24 februari
werden er 5 kinderen gedoopt in onze parochie. De eerste twee hebben we vorige week al uitgebreid aan u voorgesteld. Tijdens de tweede doopviering op die dag werden de volgende kinderen ook kinderen van God en opgenomen in onze christengemeenschap: 1. Vince Roodhooft (°4-10-2007), zoon van Walter en Petra Baeck, woonachtig Steenovens; 2. Niels Rommens (°10-08-2007), zoon van Leo en Johanna Torres, woonachtig in de Stationstraat; 3. Rik Vanhoof (°06-03-2007), zoon van Guy en Anik Cools, woonachtig in de Vogelzang. Wij wensen onze dopelingen en hun ouders het beste voor de toekomst, dat God met hen op weg mag gaan op hun levenstocht.

KALENDER PAROCHIE
12/03 om 20u
Vormselcatechisten: voorbereiding vormselviering bij Hilde.
15/03 om 18u Kruisoplegging vormelingen tijdens de Palmzondagviering.
20/03 om 19u Witte Donderdagviering in onze kerk.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be