Parochienieuws

Week Nr.  8 -  20 februari 2008

DOOPSELS
Op 24 februari is het weer doopzondag op onze parochie. Omdat er zich vijf dopelingen aanmeldden, hebben we besloten om zowel om 14u00 als om 15u00 te dopen. Onze vormelingen leren in de volgende catechese over de herkomst van het vormsel. Dit is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het doopsel. Daarom zullen onze vormelingen om 14u00 de doopviering bijwonen. Van hun eigen doopsel zullen ze waarschijnlijk nog weinig herinneren. Het belooft weerom een mooi feest te worden in onze kerk.

OUDERS VORMELINGEN
Niet vergeten dat op woensdag 20 februari het oudervergadering is in de parochiezaal van St.-Amands (Werft) en dit om 20u.

GEZINSVIERING
Op zaterdag 23 februari worden alle kinderen die zich voorbeiden op hun eerste communie om 18u00 verwacht in onze kerk voor een themaviering. Ook alle andere kinderen en hun ouders zijn natuurlijk welkom.

VORMSELCATECHESE
Onze vormselcatechisten komen aanstaande woensdag, 27 februari, om 20u samen bij Mieke. De kruisoplegging wordt dan voorbereid. Het kruis is hét symbool geworden van het christendom. Jezus is gestorven op het kruis en op de derde dag weer opgestaan uit de dood. De horizontale balk van het kruis staat symbool voor de open armen waarmee God ons wil omhelzen, zoals de vader die zijn verloren zoon weer thuis mag begroeten. God geeft ons telkens weer nieuwe kansen en wil met ons op pad gaan. De verticale balk brengt ons in verbinding met God. God heeft voor iedereen een luisterend oor. Hij zal niet direct iets terugzeggen maar wij weten en voelen dat God werkt in mensen rondom ons. Ook als het voor ons eens moeilijk is mogen wij zeggen: “God, verdomme, wat overkomt mij hier?” Onze God noemt zichzelf “ik ben er voor U”, zowel in mooie als in kwade dagen. Met de verrijzenis van Jezus heeft Hij zich op die manier geopenbaard.

ZIEKENZORG
Ziekenzorg nodigt uit . Op woensdag 26 maart ziekenzalving. We beginnen om 11 uur met de Ziekenzalving daarna een paasetentje en dan is er nog tijd om te babbelen en te kaarten. En dit alles aan de prijs van 6 euro. We eindigen om 16 uur. Hopelijk tot dan!
Ziekenzorg solidariteitsactie:ook dit jaar doen we weer een beroep op jullie. Loten te verkrijgen aan 4 euro per boekje bij Gusta 014/582482

KVLV
Informatievergadering: Deze avond woensdag 20 februari om 20 uur informatievergadering in Provinciaal centrum Oostmalle “Manneke , zit nu eens stil “ Een avond rond (klein)kinderen met ADHD door Wilfried Rawoe. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Dat wil zeggen dat men ermee geboren wordt en dat het niet overgaat tijdens de puberteit. De wildste verhalen doen de ronde over ADHD. Tijdens de voordracht laten we een medewerker van het centrum ZITSTIL aan het woord.
Work-shop Make-up:Wegens het grote succes bijkomende work-shop op donderdag 21 februari om 19.30 uur
Bestuursvergadering
: Dinsdag 26 februari om 20 uur bestuursvergadering, Bestuursleden allen op post. Bespreking  gewestvergadering en onze volgende ledenbijeenkomst.
Gewestelijke activiteiten: Woensdag 5 maart om 20 uur gewestelijke vergadering in PC Werft te Geel.
thema “ Eet goed, leef goed “ ‘Obesitas, diabetis en hart-en vaatziekten komen in de Westerse landen steeds vaker voor. Deze welvaartsziekten zijn verantwoordelijk voor 60% van alle sterfte en voor 46% van alle ziektelast. De voornaamste oorzaken van dit groeiende probleem liggen onder meer bij de Westerse levensstijl, gekenmerkt door onevenwichtig en vaak te veel eten en te weinig beweging. Preventie tips om evenwichtig en gevarieerd te eten en voldoende te bewegen. Geen zoveelste dieetvoorschrift, maar een eigentijdse kijk op gezond en lekker eten. Ideaal. Enkele hardnekkige misverstanden en vooroordelen worden doorprikt en met het ruime aanbod aan eenvoudige en praktische tips kun je de volgende dag zelf aan de slag.’Het zal zeker een bijeenkomst worden waar iedereen zeker wat van kan leren. Schrijf dus tijdig in , zeker voor 25 februari , bij Bernadette ( 014582226)of uw KVLV bestuurslid. Iedereen is welkom.
Line-dance: Wegens het grote succes van het voorbije jaar wordt deze avond opnieuw ingericht. Nu de moeilijkheden en struikelblokken zijn opgelost, gaat deze. avond door op dinsdag  18 maart om 20 uur in Parochiezaal Geel Ten Aart Inkom 2 Euro. Breng gerust uw kennissen en vrienden mee. Iedereen welkom.

KALENDER PAROCHIE
20/02 om 20u
Ouderavond vormelingen Punt, parochiezaal St.-Amands (Werft).
23/02 om 18u Themaviering eerste communicantjes in de kerk.
24/02 om 14u en 15u Doopvieringen in de kerk.
27/02 om 20u Vergadering vormselcatechisten bij Mieke.
28/02 Laatste dag om zich kandidaat te stellen voor de kerkraad van het Punt.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be