Parochienieuws

Week Nr.  7 -  13 februari 2008

IN MEMORIAM
Op 26 januari overleed Jan Nevelsteen (°1923), echtgenoot van Tinne Gilis. Nu woonachtig te Laar, vroeger woonachtig op de Antwerpseweg. De uitvaartliturgie vond plaats op vrijdag 1 februari in onze kerk. Als actief lid van de ‘Witte Briegade’ heeft hij meer dan zijn strepen verdient voor ons land. Maar als oorlogsheld heeft hij vooral ook veel leed en pijn gekend. Zijn vader en broer kwamen om in de kampen Dora en Buchenwald. Zijn moeder overleefde zwaar gehavend het gruwelkamp van Bergen-Belzen. Jan nam haar nadien op in zijn gezin. Zelf werd hij meermaals weggevoerd naar werkkampen in Duitsland, maar kon telkens ontsnappen. Jan was voor de rest van zijn leven getekend door die oorlog. Jan was ook een held rond het voetbalveld. Hij richtte de club ‘Netegalm’ in Hadschot op die later opgenomen werd in de club van St.-Dimpna. Hij was jarenlang jeugdtrainer en verzorger. De ‘Jakke’ werd op handen gedragen door de spelers en supporters. Als trainer hield hij van discipline en moesten er doelstellingen gehaald worden. Met zijn verzorgingstas heeft hij vele jonge voetballertjes ter hulp gestaan. Jan werd wel eens met zijn kleinkinderen ergens in de velden gesignaleerd. Dikwijls nam hij hen mee om met hen in het lange gras te gaan zitten onder de zon. Hij leerde hen de zang van de verschillende vogels en alle dieren die hun pad passeerden. Hij hield van de natuur. Hij hield van zijn gezin. Jan was, zolang hij het nog kon, regelmatig in onze zondagsmis te begroeten. Hij was ook lid van Ziekenzorg op het Punt. Dat God hem mag opnemen in zijn eeuwige liefde, wij wensen het van harte.

KOFFIESTOP COLRUYT
Niet vergeten: nu vrijdag koffiestop in de Colruyt. Tussen 14u en 19u staan de medewerkers van Broederlijk Delen er lekkere koffie uit te delen in ruil voor een gift voor Broederlijk Delen.

PAROCHIETEAM
Op dinsdag 19 februari om 20u komt ons P.T. weer samen op de pastorij. Het zal weer een goed gevulde agenda zijn met o.a. de planning van een volgende parochieraad.

OUDERS VORMELINGEN
De ouders van onze vormelingen worden uitgenodigd voor een laatste ouderavond. Op deze bijeenkomst worden de laatste praktische richtlijnen meegegeven omtrent het vormsel. Sinds dit jaar werken wij voor deze ouderavond samen met de parochies van onze pastoor. Wij houden dus één gezamenlijke ouderavond voor de 4 parochies. Een spreker werd gevraagd en gevonden. De ouders worden om 20u verwacht in de parochiezaal van St.-Amands (Werft). Iedereen op post!

60 JAAR GETROUWD
Op 24 januari vierden Jeanne De Bal en Gust Van der Vloet uit de St. Kristoffelstraat in intieme kring hun 60-jarig huwelijk. Van harte gefeliciteerd !

KERKRAAD PUNT OPROEP LIDMAATSCHAP
Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er een aantal vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van het Punt, St.-Gerebernus. Een eerste oproep, in het parochieblad van 26 december 2007 en in het portaal van de kerk van 15 januari 2008, heeft slechts 1 kandidaat opgeleverd. Dit is niet voldoende. Een kerkfabriek moet uit 5 verkozen leden bestaan. De zogenaamde “grote helft” van de leden (3 per kerkraad), moet in dit jaar 2008 vernieuwd worden. Enkel de personen die voldoen aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 1e rooms-katholiek zijn; 2e de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling; 3e in de bevolkingsregister ingeschreven zijn van de gemeente van de gebiedsomschrijving van de parochie. Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij kunnen zich richten tot Kerkfabriek St.-Gerebernus vóór 29 februari 2008, t.a.v. Paul Renders, Kameinestraat 33, 2440 Geel. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens, dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2e en 3e. Getekend, Paul Renders, bisschoppelijk aangestelde in de kerkraad van St.-Gerebernus Geel Het Punt.

KALENDER PAROCHIE
15/02 tussen 14u en 19u
Koffiestop van Broederlijk Delen in de Colruyt.
19/02 om 20u P.T.-vergadering in de pastorij.
28/02 Laatste dag om zich kandidaat te stellen voor de kerkraad van het Punt.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be