Parochienieuws

Week Nr.  6 -  6 februari 2008

OVERLEDEN
Op 26 januari overleed Jan Nevelsteen (°1923), echtgenoot van Tinne Gilis. Nu woonachtig te Laar, vroeger woonachtig op de Antwerpseweg. De uitvaartliturgie vond plaats op vrijdag 1 februari in onze kerk. Dat God hem mag opnemen in zijn eeuwige liefde, wij wensen het van harte.

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
De werkgroep eerste communie komt op 13 februari om 20u samen bij Corine om de volgende themaviering voor te bereiden.

VLIEGER IN DE KERK

Broederlijk Delen stelt dit jaar Haïti centraal in de campagne. Haïti staat bekend voor het ‘vliegeren’. Kinderen maken daar zelf hun vliegers. Om ook in onze kerk een Haïtiaanse sfeer te creëren, hebben we als symbool voor de vasten een grote kleurrijke vlieger gehangen in de kerk. Elke week bij het begin van de viering, krijgen we meer informatie over dit prachtig land dat onze steun nodig heeft.

KOFFIESTOP COLRUYT
In het kader van de actie ‘Haïti heeft ook talent’ organiseert op 15 februari de Geelse werkgroep ‘Broederlijk Delen’ een koffiestop in de Colruyt op de Antwerpseweg. Tussen .kan u er terecht voor een lekker bakje koffie en een gezellige babbel. Indien u het wenst, kan u een gift doen in de collectebus. De opbrengst gaat integraal naar de projecten van Broederlijk Delen. Dank bij voorbaat voor uw warme bijdrage!

PAPIEROPHALING
Zaterdag 9 februari is de volgende papierslag van de KWB. Denk eraan om uw papier op tijd buiten te zetten.

KVLV

GEMEENTE WESTERLO
Het gemeentebestuur van Westerlo gaat over tot de aanwerving in contractueel verband (contract van onbepaalde duur) van twee voltijdse werklieden (M/V) dienst wegen en rioleringen.
Voorwaarden: geen diplomavereisten.
Taak: Onder leiding van een geschoolde arbeider of ploegverantwoordelijke voer je nieuwe werken en aanpassings- en herstellingswerken uit aan de gemeentelijke wegeninfrastructuur.
Meer info: personeelsdienst jef.janssens@westerlo.be, tel. 014 53 91 74
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk op 20 februari 2008 aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61, te 2260 Westerlo.

KALENDER PAROCHIE
06/02 om 10u00
Aswoensdagviering in de kerk.
13/02 om 20u00 Werkgroep Eerste Communie bij Corine.
15/02 Koffiestop van Broederlijk Delen in de Colruyt.
12/05 Bedevaart Parochies Geel- Zuid naar Kevelaer (Duitsland).

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be