Parochienieuws

Week Nr.  3 -  16 januari 2008

TELLING KERSTMIS
Wie met Kerstmis naar de mis is geweest, zal het misschien niet gemerkt hebben. Het bisdom had aan ons gevraagd om het aantal kerkgangers met Kerstmis te tellen. Onze vrijwillige tellers, waarvoor dank, telden over de verschillende vieringen heen 441 kerkgangers. Proficiat aan al deze kerkgangers!

TIJD VOOR SOLIDARITEIT
Dit werkjaar werken we als parochie onder het thema ‘Tijd voor tijd’. Onze P.T.’s van Geel-Zuid hebben dit thema opgesplitst in verschillende deelthema’s. Bij het begin van het werkjaar lanceerden we ‘Tijd voor elkaar’. Onder dit moto heeft ons P.T. een parochieraad gehouden en dit bleek een groot succes. In de aanloop van de vasten zullen we het tweede moto lanceren: ‘Tijd voor solidariteit’. In de vasten worden we elk jaar opgeroepen om de actie van ‘Broederlijk Delen’ mee te ondersteunen. Dat is ook dit jaar niet anders. Dit jaar staat Haïti centraal in de campagne. U hoort of leest er binnenkort nog wel meer over. Als christenen worden we door Jezus zelf opgeroepen om mee aan de kant te staan van de armen, de zieken,… Het is aan ons om er een hedendaagse invulling aan te geven. Hoe ver reikt onze solidariteit? Zijn we solidair met wie vlak naast ons leeft? Steunen we mensen in nood? Wat houdt solidariteit voor mij in? Wie of wat kan mij helpen om solidair te zijn? Laten we ons de komende weken uitdagen door het moto ‘Tijd voor solidariteit’.

OVERLEDEN
Op 6 januari overleed Frans Roodhooft (°1924), weduwnaar van Roza Verscheuren en woonachtig in de Poiel. De uitvaartliturgie vond plaats in onze kerk op 12 januari. Dat hij opgenomen mag worden in de eeuwige liefde van God, onze Vader. Wij wensen het van harte.

LOURDES 2008
In 1858 verscheen Maria verschillende malen aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Dit jaar is dit dus 150 jaar geleden. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bedevaartsoord een jubeljaar afgekondigd. Paus Benedictus zal gedurende dit jubeljaar ook op bedevaart gaan naar Lourdes. De precieze datum is nog een geheim. Naar aanleiding van deze feestelijkheden zullen de pastoor en Paul, onze parochieassistent, op bedevaart gaan naar Lourdes van 7 tot en met 12 februari. Zij zullen die periode niet beschikbaar zijn. Mia Schoofs, parochieassistente, zal dan paraat staan om de dringende zaken van de 4 parochies op te volgen. Van 17 tot en met 23 augustus nodigen wij u graag uit voor een bedevaart met een luxeautocar naar Lourdes. We rijden over Nevers, de plaats waar Bernadette als kloosterlinge leefde. Onderweg naar Lourdes blijven we in een hotel overnachten. We vertrekken dus met een bus vanuit Geel naar Lourdes. Wie graag mee wenst te reizen, moet er snel bij zijn; de plaatsen zijn immers beperkt. Wie meer informatie wenst of zich wil inschrijven, kan dit bij de pastoor: Bart Rombouts, Kameinestraat 33, 2440 Geel, tel. 014.56.08.39 of e-mail: b.rombouts@telenet.be.

BUURTWERKING
Pas op het laatste nippertje hadden we het door: dit boekje was hetzelfde als dat van vorig jaar. Blijkbaar werd het voorbeeldboekje gekopieerd en niet de USB-stick met de nieuwe gegevens. Daardoor kon onze vergadering niet doorgaan op de voorziene datum. Maar uitstel is geen afstel en daarom hebben we een nieuwe datum afgesproken voor de bijeenkomst van de vrijwilligers van de buurtwerking 22 januari om 19.30u . Tot dan!

POIEL
Ons “Poiëls Kerstdorp” staat er niet meer, alle materiaal is weer netjes opgeborgen voor iets minder dan een jaar. Vele geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen en genoten er van een gezellige sfeer.
De kinderen stonden met bewondering te kijken naar de kleine dierentuin en schrokken van de plotse geluiden die sommige figuranten maakten. Leuke en fijne reacties werden er opgetekend in ons dagboek. Het is prettig om deze lezen, en geeft ons de zekerheid dat we goed bezig zijn en zo moeten verder doen.
Bedankt aan ieder voor uw bezoek en uw sympathie en tot de volgende kerstperiode. Vanwege de Poiëlse kerstvrienden.

 

KVLV
Helpers nieuwjaarsreceptie
Deze avond ,woensdag 16 januari wordt u verwacht in onze parochiezaal om 20 uur. Om het verloop van de receptie te bespreken en om gezellig samen te zijn. Dus op post.

Leden
Noteer reeds de datum van onze volgende ledenbijeenkomst op dinsdag 29 januari om 19.30 uur. De bestuursleden zullen eerdaags bij U langskomen.

KALENDER PAROCHIE
22/01 om 19u30
Buurtwerking in de parochiezaal.
26/01 om 18u00 Themaviering Eerste Communie in de kerk.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be