Parochienieuws

Week Nr.  1 -  2 januari 2008

IN MEMORIAM
Op 16 november 2007 overleed Gust Nevelsteen (°1920), weduwnaar van Linda Taels en Germaine Verachtert, levensgezel van Emma Vangheel. Hij woonde in de St.-Kristoffelstraat. De uitvaartliturgie vond plaats op vrijdag 21 december in onze kerk. Op de eerste plaats is Gust gekend om zijn optimisme. “Iedere dag na de 85 is een cadeau!” Hij was steeds blij en opgewekt. Hij zag het goede in iedereen. Zijn optimisme straalde ook over zijn kinderen. Nooit klagen, nooit zagen, typeerde Gust. Al verliep zijn leven niet altijd over een pad van rozen, hij bleef optimistisch en maakte er het beste van. Gust is ook altijd een luisterend oor geweest voor wie er nood aan had. Hij wist hen steeds moed in te praten en hielp hen door moeilijke momenten in hun leven. Hij genoot van het leven en de natuur. Spelen met de duiven, Ziekenzorg en eens uitrijden met de paarden waren voor hem een uitlaatklep. Zolang hij het kon, was hij samen met zijn zoon Ludo trouw op post in onze zondagsviering. Dat God hem nu opneemt in zijn eeuwige liefde en ontferming, wij wensen het van harte. Amen.

KERKFABRIEK
Op vrijdag 11 januari om 20u komen de leden van de kerkfabriek weer samen op de pastorij. Wie de afgelopen weekends in onze kerk geweest is, is het waarschijnlijk al opgevallen. Onze kerk beschikt voortaan over drie prachtige houten lezenaars. Luc Branckaerts uit de Velveken heeft deze in opdracht van onze kerkfabriek vervaardigd. De veranderingen in het liturgisch landschap maakte dat wij ook in onze kerk nood kregen aan een tweede lezenaar. We willen Luc langs deze weg ook bedanken voor zijn werk.

TOPPUNTSCHOOL
Op woensdagmorgen, 9 januari,  vertrekken wij, grootsten van onze school, op sneeuwklas naar Arzl.  Dave en juf Carine zullen ons begeleiden. Eric gaat mee tot en met 14/01. We komen terug aan op donderdag, 18 januari rond middernacht. Wil je onze activiteiten en belevenissen volgen, kan je dat doen op de website van onze school. Je kan er ook een bericht schrijven in ons gastenboek.

BUURTWERKING
Het boekje “Zo is en zo leeft ’t Punt” editie 2008 is klaar. Daarom komen we met alle buurtwerkers samen in de zaal op woensdag 9 januari om 20.00 u zodat we de boekjes weer kunnen verdelen aan alle geburen.
Door een fout bij de drukker moeten de boekjes herdrukt worden en zullen ze pas op dinsdag 22 januari om 19u30 verdeeld worden.

POIEL
Reeds vele bezoekers hebben met veel plezier ons kerstdorp bezocht en gezellig rond gewandeld langsheen de vele dieren en genoten van de aangename sfeer .Ook u kan dit nog doen , maar dan moet je wel vlug zijn . Want einde deze week verdwijnt het kerstdorp weer voor een jaar. U kan zelfs nog komen genieten van een mooi optreden van het “oberbayern orkest van Larum “ op vrijdag 4 januari van 20  tot 22 uur.

KVLV
Bestuursleden
: De feestdagen zijn voorbij wij starten reeds terug op donderdag 3 januari om 20 uur met onze bestuursvergadering. Allen op post.
Voor alle vrouwen: preventie borstkankeronderzoek: Om ieder de mogelijkheid te geven en om geen grote verplaatsingen te moeten maken wordt op dinsdag 8 januari om 19.30 uur een presentatie over borstkankeronderzoek door mevrouw Arlette Vergauwen gegeven in onze Parochiezaal. “Heel interessant” volgens een deelneemster in een andere parochie. Vrouwen allen verwacht op dinsdag 8 januari om 19.30 uur.
Helpers: Op vrijdag 4 januari verzorgen wij de nieuwjaarsreceptie in de werft voor het Stadspersoneel
Helpers worden daar verwacht ; de eerste zijn welkom vanaf 10.30 uur.
Dus tot dan.

Kerststal in de kerk van ‘t Punt
Dankzij het engelenwerk van enkele parochianen kunnen wij weer genieten van een mooie kerststal in onze kerk.

KVLV viert kerstfeest
De keukenprinsessen zorgden voor een overheerlijke maaltijd, de zaal was mooi aangekleed, de bezinning deed ons nadenken, de sketch bracht ons aan het lachen en best van al de mannen zorgden voor den afwas. Het was een avond om in te kaderen.

KWB Kerststal Punt
Hij is weer verschenen aan onze kerk, onze mooie kerststal van ´t Punt. De mannen van de KWB hebben hem van ´t oksaal naar beneden laten glijden en op 1,2,3 terug in mekaar geschroefd, het dak erop gelegd, de kerstboom ernaast gezet en de lichtjes erin gehangen. De KWB´ers weten zelf niet meer de hoeveelste keer het al is dat ze hem gezet hebben alhoewel er nog enkelen zijn die er van in ´t begin bij zijn (NVDR. opzoeking in het boek van Marcel Goris over 50 jaar KWB leert ons dat de kerststal in 1981 gebouwd werd en dit jaar dus reeds voor de 27e keer opgesteld werd). Goed dat wij aan ´t Punt zo een mannen hebben om mooie tradities in ere te houden!

KALENDER PAROCHIE
11/01 om 20u
Kerkfabriek op de pastorij.
15/01 om 20u Vergadering P.T.’s Geel-Zuid in het Pastoraal Huis, Winkelomheide.

Archief

Deze Week Week 52

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be