Parochienieuws

Week Nr.  50 -  12 december 2007

KERSTFEEST ZIEKENZORG
Op donderdag 27 december komen de leden van Ziekenzorg in onze parochiezaal samen voor hun jaarlijkse kerstfeest. We starten traditiegetrouw om 11u met een kerstviering. Nadien staat er een heerlijk kerstdiner op het programma. We sluiten het kerstfeest af door een kaartje te leggen en een gezellig samenzijn.

ZIEKENCOMMUNIE
Op 27 december wordt door Paul Renders, onze parochieassistent, de communie gebracht bij de zieken van de parochie. Zo kunnen ook zij Jezus ontvangen tijdens de kerstperiode. Hij start zijn ronde rond 15u. Wie dan ook graag de communie thuis wenst, kan contact opnemen met Paul Renders, 0494/93.34.21.

WELZIJNSZORG
“Wij tekenen voor de toekomst!” is de slogan van Welzijnszorg dit jaar. Kansarme jongeren blijken minder kansen te hebben op school. Zij komen niet met dezelfde bagage naar school. Van bij de start is de rugzak van kinderen en jongeren in (kans)armoede anders gevuld. Het taalgebruik en de communicatie thuis zijn helemaal anders dan op school. Ook de woonsituatie, gezondheidstoestand en het lage inkomen van het gezin hebben een invloed op de vertrekpositie van deze kinderen. De startkansen van arme kinderen en jongeren in het onderwijs zijn, met andere woorden, problematisch. Welzijnszorg is ervan overtuigd dat het onderwijs heel wat in handen heeft om de armoedecirkel te doorbreken. De kracht van de scholen speelt een rol, maar ook het samenspel en de betrokkenheid tussen de leerlingen, scholen, ouders en de hele samenleving. Dit weekend houden wij in onze kerk een speciale omhaling voor het werk van Welzijnszorg.

JAARKALENDER PUNT 2008

Je kan de jaarkalender 2008 vanaf 1 december voor €4 (zolang de voorraad strekt) bekomen bij een van de bestuursleden van KWB, op het parochiesecretariaat of bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21.

Wat maakt deze kalender zo bijzonder? Eerst en vooral vind je op deze kalender de activiteiten voor 2008 terug van de Puntse verenigingen zoals KVLV, KWB, Chiro,… Bovendien wordt elke maand voorzien van een foto uit het afgelopen jaar 2007. Bekende en minder bekende mensen van het Punt versieren de maanden.

Een must voor iedereen die wil weten wat er gebeurt op ´t Punt en tijdig ruimte in zijn agenda wil reserveren om aan bepaalde evenementen deel te nemen.

De jaarkalender, misschien wel een cadeautje voor onder de kerstboom?

Haal deze zeer praktische kalender in huis!

Ons parochiesecretariaat is elke dinsdag open tussen 15u30 en 16u30 en tussen 18u15 en 19u15.

POIEL
Er wordt nog met man en macht gewerkt om de laatste werkzaamheden aan ons” Poiels Kerstdorp” te beëindigen. Alles moet klaar zijn tegen 15 december. Ons “ Poiëls Kerstdorp” is open van 15  december tot 6 januari van 17 tot 23 uur.(verlicht).
Niet alleen de levende dieren ( lama, ezel, schapen, kippen, konijnen, varkens, paardjes, geiten, duiven, eenden, struisvogel) kan je er aanschouwen. Maar je kan ook nog een kleine wandeling maken en de prachtige verlichte huizen bewonderen. Over een afstand van 3 km werden de huizen versierd volgens eigen thema’s met duizenden lampjes en figuren. Dus het zal zeker de moeite lonen om gedurende de kerstperiode eens tot in het Poiels Kerstdorp te komen.

Ledenvergadering KVLV
Iedereen wil een witte Kerst.
Groen is hij meestal.
Maar als jij met ons meedoet,
is hij geslaagd in elk geval

Van harte welkom op onze KERSTVERGADERING op dinsdag 18 december  2007 om 19 uur. Deze tekst stond vermeld op de uitnodiging voor onze vergadering die jullie allen reeds hebben ontvangen van uw bestuurslid. Wij hopen jullie dan ook allen , zo veel mogelijk op deze kerstbijeenkomst te ontmoeten. Let wel op het aanvangsuur : 19 uur. Dus tot dinsdag.

BEDANKING
"Jeanne Taels-Gilis en familie danken voor de vele blijken van deelneming die zij mochten ontvangen bij het overlijden van echtgenoot, vake en bompa Fons. De talrijke deelname van vrienden, buren en medeparochianen in de gebedswake en de uitvaartplechtigheid was voor hen een grote troost in deze moeilijke dagen. Zij wensen in het bijzonder ook Paula, Francine en Guido te danken voor de mooie gebedswake evenals iedereen die meewerkte aan de uitvaartdienst."

KALENDER PAROCHIE
15-16/12
Omhaling Welzijnszorg in de weekendvieringen.
18/12 om 20u P.T.-vergadering op de pastorij.
27/12 om 11u Kerstfeest Ziekenzorg.
27/12 vanaf 15u Communie bij de zieken.

POIEL
Reeds geruime tijd heerst er een grote bedrijvigheid in deze buurt. De opstelling van het kerstdorp heeft reeds een aanvang genomen. Laat ons zeggen dat de ruwbouw van de stallen bijna klaar is.
Dan nog de afrasteringen plaatsen voor de dieren en de binnenafwerking verzorgen. Dus nog wel heel wat werk. Maar vele bereidwillige burenhanden zullen er wel voor zorgen dat ook dit klaar geraakt. Want het zal wel echt de moeite lonen om dit Poielse Kerstdorp te bezoeken. Ook  zullen er weer allerlei activiteiten plaats hebben tijdens de kerstperiode. Maar daarover meer volgende week.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be