Parochienieuws

Week Nr.  49 -  5 december 2007

IN MEMORIAM
We namen op 24 november afscheid van Seppe Baelus, geboren te Geel op 19 november 2007 en ons onmiddellijk ontnomen. Seppe is het zoontje van Jan en Katrien Sauvillers, woonachtig in de Bruggenhoofdweg. Op het gedachtenisprentje schreven de ouders: “Lieve kleine Seppe, je had reeds een plekje in ons hart veroverd. De gedachte aan jou had ons al maanden betoverd. Ons geluk zou weldra compleet zijn, met een jongetje erbij, zo klein. We zouden samen met ons Liana en Liesel een heerlijk leventje leiden, is wat we tegen elkaar zeiden. Waarom duurde het maar even? Waarom mochten we je niet langer onze liefde geven? In ons hart zul je altijd blijven voortleven, al mochten we je bestaan nooit beleven. Na maanden het voelen van je hik, werd het ineens je laatste snik. We hebben je zien komen, de jongen uit onze dromen. Graag hadden we je leren kennen, dan hadden we je kunnen verwennen. Lieve kleine Seppe, we zullen altijd van je houden.” We wensen het Seppe toe, dat hij mag schitteren als een sterretje in de nacht. Moge God de diepbedroefde ouders en familie troosten en wij wensen van harte dat Hij Seppe opneemt in zijn tedere liefde. Amen.

WELZIJNSZORG
Gelijktijdig met de advent loopt ook de actie van Welzijnszorg. Traditiegetrouw klagen zij de armoede aan in onze naaste omgeving. Dit jaar luidt de campagne: “Wij tekenen voor de toekomst.” Ondanks de aandacht voor armoedebestrijding in Vlaanderen en Brussel, dalen de armoedecijfers niet. Mensen die dagelijks strijden tegen armoede, ervaren dat er nog veel meer moet gebeuren. Dat vindt Welzijnszorg ook. Onderwijs is ontegensprekelijk een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede. Met een krachtige samenwerking tussen en betrokkenheid van ouders, leerlingen, school en samenleving willen ze tekenen voor een toekomst voor iedereen! Elke derde adventszondag houden wij een omhaling voor het werk van Welzijnszorg en zo ondersteunen wij hun actie. Het ingezamelde geld wordt gespendeerd aan lokale initiatieven die armoede op hun manier bestrijden. In Geel wordt zo Mensen In Nood (M.I.N.) gesteund. Zij zetten zich in voor de kansarmen in Geel. Dit weekend, 9 december, zal iemand van M.I.N. een getuigenis brengen over hun werking tijdens onze zondagsmis van 8u00.

GEZINSVIERING 8/12
Op 8 december verzorgt Kring 12, onze vormelingen, de gezinsviering van 8 december om 18u00. Alle kinderen worden uitgenodigd om te komen luisteren naar een profeet. Hij wil al onze kinderen, maar ook de grote mensen, een goede raad meegeven.

PAROCHIETEAM
De oproep heeft meermaals geklonken om ons P.T. uit te breiden, met voorkeur van dames. Wij mogen het blije nieuws aankondigen dat Dimpke Verachtert ons team opnieuw wil versterken. Vanuit Ziekenzorg is zij een onmisbare schakel in ons parochieteam. De terugkomst van Dimpke is al een begin…want er mogen nog altijd vrouwen bij! De vrouwen zijn immers onmisbare schakels in een parochiewerking en ook zij verdienen een goede vertegenwoordiging in het parochieteam. Wat doet een P.T. eigenlijk? Op elk schip is er een plaats, de stuurhut, waar alle gegevens samengebracht worden. Door het werk van een heel team op het schip, kan er uitgemaakt worden wat er nodig is om het schip in de goede richting te laten varen. Al speelt het kerkgebeuren zich af tussen de mensen, aan de basis, er zal altijd een groep moeten zijn die samen met anderen in ’t oog houdt: in welke richting groeien we en is dat de richting die we wensen? Elke geloofsgemeenschap heeft een stuurgroep nodig die samen met de pastores in dienst van het leven en het doel van de gemeenschap staat. Het P.T. is het beleidsorgaan van de parochie en draagt er mee zorg voor dat de parochie leeft, kansen geeft aan (gelovige)mensen om zich te ontplooien, het geheel van de parochiale werkingen in het oog houdt, de pastores met raad en daad bijstaan,… In ons team zitten heel praktische mensen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat jullie de formulieren voor de misintenties in jullie brievenbus terecht komen, maar ook mensen die een inhoudelijke inbreng hebben. Een zo gevarieerd mogelijk parochieteam, van jong tot oud, zorgt er voor dat dit team zicht heeft op alle terreinen van de parochie. Wie voelt zich geroepen om ons team te komen versterken? Laat maar iets weten aan Guido Holvoet, moderator, of Paul Renders, parochieassistent.

TOPPUNT SCHOOL
Op 17 december komt architect Vermeylen de plannen van de nieuwe overdekte speelplaats tonen; het is de bedoeling om dat project nog dit schooljaar rond te krijgen. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden om de 30%  eigen middelen ‘op te hoesten’ die nodig is bij verbouwingen in vrije scholen

TRUFFELS
Ze zijn er weer: onze ondertussen wereldberoemde truffels.  Vanaf deze week trekken onze zesdeklassers rond met onze overheerlijke truffels. Met de opbrengst zullen we de skiliften en de huur van het skimateriaal betalen op sneeuwklas.  Eén doos truffels kost 6,50 euro. Bedankt aan alle kopers!!

KVLV
Cursus bloemschikken
: Bloemschikkers  zorg dat je erbij bent . Volgende les op dinsdag 11 december om 19 uur . Zoals ge al wel zult gezien hebben, kan je weer kiezen  uit enkele prachtige bloemstukken. Modern, klassiek, gemakkelijk, moeilijk ? Wat zal de keuze worden ? Zelf kiezen en breng het nodige materiaal mee. Tot dinsdag 11 december om 19 uur.

POIEL
Reeds geruime tijd heerst er een grote bedrijvigheid in deze buurt. De opstelling van het kerstdorp heeft reeds een aanvang genomen. Laat ons zeggen dat de ruwbouw van de stallen bijna klaar is.
Dan nog de afrasteringen plaatsen voor de dieren en de binnenafwerking verzorgen. Dus nog wel heel wat werk. Maar vele bereidwillige burenhanden zullen er wel voor zorgen dat ook dit klaar geraakt. Want het zal wel echt de moeite lonen om dit Poielse Kerstdorp te bezoeken. Ook  zullen er weer allerlei activiteiten plaats hebben tijdens de kerstperiode. Maar daarover meer volgende week.

BOND ZONDER NAAM
De kalenders van " Bond zonder naam" zijn verkrijgbaar bij : Familie Hoet-Van Dingenen Vogelzang 82 Geel – Punt tel. 014 / 590600.

JAARKALENDER PUNT 2008

Je kan de jaarkalender 2008 vanaf 1 december voor €4 bekomen bij een van de bestuursleden van KWB, op het parochiesecretariaat bij Jos Versmissen of bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21.

Je vindt daarop alle, door de verschillende verenigingen, geplande activiteiten in onze parochie in 2008.

Een must voor iedereen die wil weten wat er gebeurt op ´t Punt en tijdig ruimte in zijn agenda wil reserveren om aan bepaalde evenementen deel te nemen.

Haal deze zeer praktische kalender in huis!

KALENDER PAROCHIE
8/12 om 14u30
Adventsnamiddag Kring 12.
8/12 om 18u Gezinsviering verzorgd door de vormelingen.
9/12 om 8u00 Getuigenis M.I.N. tijdens de mis.
15-16/12 Omhaling Welzijnszorg in de weekendvieringen.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be