Parochienieuws

Week Nr.  47 -  21 november 2007

IN MEMORIAM
Op 4 november overleed in het AZ St.-Dimpna Jef Vleugels, woonachtig op de Vogelzang. Langs deze weg betuigen wij aan de familie onze oprechte deelneming. Het leven van Jef was er één van stille dienstbaarheid. Hij was een man van slechts weinig woorden. Met hart en ziel zette hij zich echter in voor anderen: vroeger als wijkmeester van de KWB en ooit ook samen met zijn vrouw Mia Hendrickx en buurvrouw Josephine Vangenechten als kookouder op het kamp van de Chiro. Zijn kookkunsten vielen goed in de smaak bij de Chiro. Zijn tuin, daar lag zijn hart. We mochten Jef ook steeds aanwezig weten op de bijeenkomsten van Ziekenzorg. Op de feestelijkheden rond de nationale ziekendag op 8 september mochten wij hem daar voor de laatste keer begroeten. De afscheidsliturgie vond plaats in onze kerk op 4 november. Dat hij nu deelt in het licht van Gods liefde. Wij wensen het van harte.

THEMAVIERING
Nu zaterdag om 18u worden alle kinderen die zich voor bereiden op de eerste communie speciaal uitgenodigd voor een eerste themaviering in onze kerk. De parabel van de talenten nodigt onze kinderen uit om op zoek te gaan naar hun talenten. Wat kan ik al? Wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? Waar men goed in is, mag men ook laten merken. “Als iedereen iets met zijn talenten kon doen, dan zouden we allemaal gelukkige mensen worden,” zegt Jezus ons. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom in deze gezinsviering.

OPBRENGST VLOOIENMARKT
Enkele edities geleden zag u nog in dit parochieblad de drukke bedrijvigheid van de leerlingen van onze school Toppunt op de vlooienmarkt van 26 oktober. Wat deze vlooienmarkt opgebracht had konden we toen nog niet laten weten. Ondertussen heeft onze pastoor, Bart Rombouts, de centjes geteld. De opbrengst bedroeg maar liefst 153,89 euro. Bart schreef dit over op de rekening van Jeanne Eykens. Deze dame, afkomstig uit Gierle, is reeds meer dan vijftig jaar werkzaam in Rwanda. Ze is ook nauw verbonden met het weeshuis Noël, waarmee onze Puntse school contacten onderhoudt. Nogmaals een woord van dank en proficiat in naam van vele kinderen in het Zuiden! 

GEEN PERMANENTIE
Op zondag 26 november trekken onze pastores naar Blankenberge voor een liturgisch congres van 3 dagen. Dat betekent dat op dinsdag 27 november Paul geen permanentie houdt in de pastorij. Het parochiesecretariaat is die dag wel open tussen 15u30 en 16u30.

OVERLEDEN
Op 11 november overleed Fons Taels, echtgenoot van Jeanne Gilis. Fons was woonachtig op de Antwerpseweg. Op zaterdag 17 november namen we in geloof afscheid van hem in onze kerk. Dat de God van eeuwig leven hem mag opnemen in zijn liefde. Amen.

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN
Onze werkgroep gezinsvieringen komt op 28 november om 20u samen bij Corine om de kerstviering voor te bereiden. Traditiegetrouw zal in deze viering het kerstverhaal uitgebeeld worden. Alle kinderen die graag willen meedoen in dit kerstspel of graag ons koortje willen versterken mogen contact opnemen met Irène Pernet, Bruggenhoofdweg 16, tel. 014/58.52.73. 

ST.-CAECILIA
Ons Clemenskoor zong vorig weekend in onze kerk naar aanleiding van het St.-Caeciliafeest. Op de heiligenkalender wordt St.-Caecilia gevierd op 22 november. St.-Caecilia is de patrones van de zangers, fanfares, musici en instrumentenbouwers en wordt vaak afgebeeld met een muziekinstrument. Dit patronaatschap gaat terug op een zin uit de huwelijksscène in haar levensbeschrijving: “Terwijl het orgel klonk, zong de maagd Caecelia in haar hart voor de enige Heer.” Naar aanleiding van dit feest willen wij, het parochieteam, ons koor danken voor hun inzet in onze parochie. Zij luisteren niet enkel en alleen onze zaterdagviering bij grote feesten op, zij zijn tevens steeds paraat bij een uitvaart. “Een uitvaart zonder koor is als een café zonder bier,” zou Bobbejaan Schoepen zingen. Wij wensen ons koor nog veel muzikaal genot en proficiat met hun patroonsfeest.

LANDELIJKE GILDE
De Landelijke Gilde Geel-Punt organiseert: Laser Shooten. Op zaterdag 15 december 2007 te Olen om 19.30 uur.Samenkomst aan de kerk van Geel-punt om 19.15 uur. Minimumleeftijd 7 jaar.
Gelieve in te schrijven ten laatste op zaterdag 1 december bij een bestuurslid. Verwimp Mario   : 014 590834, Baeck Walter : 014 587058, Bens Ludo : 014 581184

KVLV
Gezondheidsles : diabetici
:Dinsdag 27 november om 19 uur : gezondheidsles “Blijf diabetes een stap voor”.. Deze les is niet bedoeld voor diabetici. Het is een preventieve les die dieper ingaat op manieren om diabetes te voorkomen. Dus zeker interessant voor iedereen. Er wordt een versnapering voorzien. Dus inschrijven bij uw KVLV bestuurslid
Kankerpreventie: Dinsdag 8 januari 2008 om 19.30 uur wordt er een presentatie gegeven over het borstkanker onderzoek. Mv Arlette Vergauwen van de preventiedienst Stad Geel zal een presentatie geven over het borstkankeronderzoek. Op vraag van KVLV Punt wordt deze voordracht geven in onze parochiezaal Punt , om zoveel mogelijk Puntse vrouwen te bereiken . Want dit is toch een heel belangrijk hedendaags onderwerp. Daarom nodigen wij dan ook alle Puntse vrouwen , of alle geïnteresseerde vrouwen uit  op deze presentatie.
Noteer dus reeds deze datum dinsdag 8 januari 2008
Schrappen:Creativiteitscursus gaat niet door : dus lessen schrappen dinsdag 4 december2007 en dinsdag 18 maart 2008
Noteren:Dinsdag 11 december om 19 uur les bloemschikken. Dinsdag 18 december om 19 uur kerstvergadering. uitnodiging wordt u bezorgd door uw bestuurslid. Zaterdag 22 december zouden we graag aansluiten bij de Puntse kerstwandeling.          later meer hierover.

KALENDER PAROCHIE
24/11 om 18u
Themaviering Eerste Communie in onze kerk.
27/11 Geen permanentie op de pastorij tussen 18u15 en 19u15
28/11 om 20u Werkgroep gezinsvieringen bij Corine.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be