Parochienieuws

Week Nr.  45 -  7 november 2007

PAROCHIERAAD 25-10-07
Een goede vertegenwoordiging van onze verenigingen was aanwezig op de parochieraad. Er werd uitgebreid kennis gemaakt met de kersverse pastoor en onze parochieassistent en de verenigingen. Er werden een aantal vernieuwingen op onze parochie besproken met onze verenigingen. De nieuwe doopkalender werd toegelicht, het zingen tijdens de viering op de eerste zaterdag van de maand, de nieuwe openingsuren van het secretariaat en het bestellen van misintenties. In de winter worden, op vraag van Jos Versmissen, geen weekdagvieringen meer gehouden in onze kerk. Dit wil zeggen van 1 november tot 1 maart zijn er enkel weekendvieringen in het Punt.
Ons parochieteam deed een oproep voor nieuwe gebedsleiders en uitbreiding van haar team. Vooral dames zijn gevraagd om het parochieteam te komen versterken.
Onze buurtwerking werd positief geëvalueerd als werking die de verstedelijking van het Punt probeert te beperken. Dankzij de uitgave van ‘Zo is en leeft het Punt’ en het bezoek van de wijkverantwoordelijke, leren nieuwe inwoners hun buren kennen en vinden ze ook de weg naar onze verenigingen. Een pluim voor de 36 buurtwerkers! In het kader van het jaarthema willen we als parochie tijd voor elkaar maken. Een voorstel van de parochieraad wordt nu verder onderzocht op haar haalbaarheid.
De KWB zal met Kerstmis opnieuw de kerststal buiten plaatsen. Alleen Maria en Jozef zijn dringend toe aan nieuwe kleding. Wie wil dit maken? Laat aan Paul Renders maar iets weten. De parochieraad had een goedgevulde agenda, maar het was vooral een aangename uitwisseling. De parochieraad heeft beslist om voortaan 2 jaarlijks samen te komen. De verenigingen krijgen dan de kans om zelf ook agendapunten aan te brengen.

BESTELLEN MISINTENTIES
Ons parochieteam heeft een nieuwe folder gelanceerd voor ons parochiesecretariaat en werd bezorgd in elke brievenbus van onze parochie. In de folder vindt u de nieuwe openingsuren van het secretariaat (dinsdag van 15u30 tot 16u30 en van 18u15 tot 19u15) en ook een formulier om misintenties te bestellen. Wanneer u een mis wenst te bestellen, kan u dit formulier invullen, in een enveloppe steken samen met 10 euro per intentie en bij voorkeur afgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren. Buiten de openingsuren vragen wij om op de enveloppe de vermelding ‘Parochiesecretariaat Punt’ te schrijven en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorij (Antwerpseweg 135). U houdt er best rekening mee dat er vanaf 1 november tot 1 maart geen weekdagvieringen meer zijn. Bij het bestellen van missen moet men opletten dat men tijdig de misintenties bestelt, d.w.z. ten laatste 14 dagen op voorhand. Anders kunnen de intenties niet opgenomen worden in het parochieblad. Je kan het formulier ook hier downloaden.

GESLAAGDE OUDERAVOND
Op 24 oktober was er een ouder- en infoavond voor de ouders van onze eerste communicanten. Het was een gezellige avond en voor vele ouders een verrassend interessante avond. Onze werkgroep eerste communie had de avond opgebouwd rond het boek “Waarom? Eerlijke antwoorden op moeilijke vragen” van Kolet Janssen. In kleine groepjes werden enkele lastige vragen van kinderen aan de ouders voorgelegd. Je moet maar een antwoord klaar hebben wanneer je kind aan jou vraagt: “Waar ben je als je dood bent?” of “Waarom zijn er stoute mensen?” Het werd een boeiend gesprek. We merkten onmiddellijk dat deze ouders de vragen van hun kinderen niet uit de weg gaan en dat ze met hun kinderen ook over geloof en zingeving durven praten. Dit is zeer goed voor de voorbereiding op de eerste communie. De ouders moeten immers aan de hand van een verhalenboekje en puzzel (eerste jaar) of aan de hand van een gebedshuisje (tweede jaar) hun kinderen mee voorbereiden op de grote dag. Proficiat ouders voor jullie inzet!

(HER)ABONNERING PAROCHIEBLAD
Onlangs viel er een uitnodiging in uw brievenbus om te (her)abonneren op het parochieblad. Een abonnement kost dit jaar 21 euro. De prijsstijging van 1 euro komt er doordat de Post haar tarieven verhoogd heeft om het parochieblad in uw brievenbus te bezorgen. U kan nog abonneren tot uiterst 15 december 2007 via het voorziene overschrijvingsformulier. Achteraan in de kerk zullen nog enkele formulieren ter beschikking liggen. Wie toch contant wenst te betalen, vragen wij om het gewenste bedrag in een enveloppe met vermelding ‘Abonnement parochieblad’ te steken, samen met uw adresgegevens en deze binnen te brengen op ons parochiesecretariaat, bij voorkeur tijdens de openingsuren.

KWB ONTBIJTBUFFET
 

OPVANG OP WOENSDAG
Het stadsbestuur wil een omniumverzekering afsluiten voor een chauffeur die bereid is om op woensdagmiddag topkinderen te vervoeren naar de opvang in Geel. Buiten de kosten voor de opvang, wordt een bijdrage van € 0,25/km gevraagd, hetgeen meteen ook de beloning is voor de chauffeur. Gelieve het te laten weten indien je interesse zou hebben voor deze ‘kinder-mobiele-centrale’, de school gaat dan op zoek naar een chauffeur.

BOND ZONDER NAAM
Vanaf nu zijn de kalenders van " Bond zonder naam" verkrijgbaar bij : Familie Hoet-Van Dingenen Vogelzang 82 Geel – Punt tel. 014 / 590600.

VLOOIENMARKT TOPPUNT

Op vrijdag 26 oktober organiseerde onze basisschool weer een vlooienmarkt ten voordele van een weeshuis in Rwanda. Het ging er gezellig aan toe daar aan de Vogelzang. Er waren leerlingen die pompoenensoep gemaakt hadden en er was zelfs een heks te vinden op de markt. Er werd druk gekeurd en gekocht. Een heuse tombola, lekkere cake, schminkstandjes,… de kinderen hadden er werk op gemaakt. Onze nieuwe pastoor Bart en Paul, parochieassistent, keken toe en zagen dat het goed was. Proficiat aan de leerlingen en leerkrachten van onze school!

KALENDER PAROCHIE
7/11 om 20u
Werkgroep Eerste Communie bij Corine
9/11 om 20u Vormselcatechisten tussentijdse evaluatie
14/11 om 20u Vormselcatechisten voorbereiding Advent bij Monique

JAARPROGRAMMA’S VOOR KALENDER 2008
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2008. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-28   Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be