Parochienieuws

Week Nr.  43 -  24 oktober 2007

ALLERHEILIGEN
De maand november nadert, de dagen van Allerheiligen en Allerzielen komen stilaan in zicht. In deze tijd van het jaar gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan. We bezoeken het kerkhof. We komen samen in familie. Ook als parochie komen we samen. Op donderdag 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen, zijn de diensten zoals op zondag (8u00). Op de vooravond van Allerheiligen woensdag 31 oktober  is er om 18u00 een viering. Die dag gedenken wij de vele mensen die ons voorgingen in het geloof, heiligen met of zonder naam. Wij geloven dat hun leven niet tevergeefs is geweest en dat zij nu leven bij de God van liefde en vrede.

ALLERZIELEN
Op vrijdag 2 november, Allerzielen, gaan onze gedachten naar hen die van ons zijn heengegaan, onze dierbare overledenen. Hun heengaan bracht in ons leven een grote leegte, pijn en verdriet. Toch durven wij geloven dat ook zij thuisgekomen zijn bij de Vader, op een plaats die nu nog onbekend is. Wij gedenken die dag speciaal aan hen die overleden zijn in onze parochie sinds Allerheiligen vorig jaar. Wij willen rond hen met onze parochie samenkomen in een gebedsdienst in onze kerk op vrijdag 2 november om 19u00. De aanwezigen ontvangen een gedachtenisprentje met daarop de namen van de overledenen van het voorbije jaar. Tijdens de dienst worden ook de gedachteniskruisjes die achteraan in de kerk hebben gehangen, overhandigd aan de familieleden. Zij krijgen voor deze dienst nog een uitnodiging.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN
Op 27 oktober om 18u verwachten we alle vormelingen in onze kerk voor de naamopgave. Dit is voor hen de eerste stap naar het vormsel toe. Ze geven hun naam op om een jaar lang met onze catechisten, met de parochie en met Jezus op tocht te gaan. Op 6 oktober hoorden ze hoe Petrus weggeroepen werd door Jezus van zijn vissersboot en nu vertelt Petrus hen verder over de avonturen met Jezus. Ook alle andere kinderen zijn zeker welkom in deze viering.

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Op 24 oktober om 20u verwachten we de ouders van onze eerste communicanten (zowel eerste leerjaar als tweede leerjaar) in onze parochiezaal voor een infoavond.

KALENDER PAROCHIE
24-10 om 20u Infoavond Eerste Communie in de parochiezaal.
25-10 om 20u Parochieraad in de parochiezaal.
28-10 om 18u Naamopgave vormelingen in de kerk.

JAARPROGRAMMA’S VOOR KALENDER 2008
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2008 en dit voor zondag 23 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be