Parochienieuws

Week Nr.  41 -  10 oktober 2007

IN MEMORIAM
Onze parochiegemeenschap is pijnlijk getroffen door het onverwacht heengaan van Erwin Thijs uit de Vogelzang. We zullen hem missen op zijn dagelijkse morgenwandeling met zijn hondje rond het kerkplein. Want hij was op ziekenkas, kon het werk niet meer aan als vakbondsafgevaardigde op de Daf. Hij wilde het te goed doen, zette zich met hart en ziel in voor het lot van zijn medearbeiders. Teveel. Maar daarom ook zal hij zeker nu het woord van Jezus horen: “Wat gij gedaan hebt voor uw medemens, dat hebt gij voor Mij gedaan. Treed binnen in de vreugde van Ons Heer.” Moge dit woord van Jezus voor Christel en Frank een troost zijn. We bieden hen ons christelijk meevoelen aan. Erwin is donderdag uitgeleide gedaan in onze kerk.

AANSTELLING PASTORES

Om 15u wordt onze nieuwe pastoor Bart Rombouts aangesteld in de St.-Amandskerk. De pastores Geel-Zuid zullen tevens hun engagement voor de vier parochies van Bart uitspreken. De viering in de St-Amandskerk is tevens ook de zaterdagviering van onze parochie. Dit wil zeggen dat op zaterdag 20 oktober om 18u geen viering zal zijn in onze kerk. Het parochieteam nodigt iedereen van het Punt uit om naar de viering op St.-Amands te komen onze nieuwe pastoor in te halen. Na deze viering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een receptie in het Atheneum. Wie de vier parochies financieel wenst te steunen of bij te dragen in de omkosten kan dit door te storten op het nummer 751-2031222-82, met vermelding ‘Aanstelling 20 oktober’. Hiervoor onze dank maar uw aanwezigheid maakt ons het meest gelukkig.

MISSIEZONDAG
In de viering van zondag 21 oktober om 8 uur is er een speciale omhaling voor Missio. Dit jaar stelt Missio China aan ons voor. De Katholieke Kerk is in dit land in haar opmars, maar kan onze financiële steun nog gebruiken. Naar aanleiding van missiezondag hebben we een gastpredikant uitgenodigd van Missio die de projecten van deze organisatie zal toelichten.

PAROCHIETEAM
Op dinsdag 16 oktober om 20u komt ons parochieteam weer samen in de pastorij. We zullen dan de parochieraad van 25 oktober voorbereiden. Kandidaten om ons parochieteam te komen versterken mogen zich altijd melden bij Guido Holvoet of Paul Renders (0494/93.34.21).

PAROCHIERAAD
Op donderdag 25 oktober worden alle verenigingen en werkgroepen van onze parochie uitgenodigd voor een parochieraad. De bedoeling van deze raad is om op de eerste plaats kennis te maken met de nieuwe pastores, nieuwe afspraken te maken met de parochie en elkaar te ontmoeten. We verwachten iedereen om 20 uur in de parochiezaal.

KERKFABRIEK
De kerkfabriek komt op 19 oktober om 20 uur samen in de pastorij.

VERGADERING CATECHESE
De vormselcatechisten komen op woensdag 17 oktober om 20 uur samen bij Hilde om de naamopgave van de vormelingen voor te bereiden.

KWB
Vrijdag 19 oktober om 19h00 : Statutaire vergadering.
Na de gebruikelijke mosselen met streekbieren zullen we het afgelopen jaar overlopen en zal het nieuwe jaarprogramma voorgesteld worden. Om te weten hoeveel we moeten bestellen schrijven KWB-leden voor 12 oktober in bij hun wijkmeester aan 4 Euro.

JAARPROGRAMMA’S VOOR KALENDER 2008
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2008 en dit voor zondag 23 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be