Parochienieuws

Week Nr.  38 -  19 september 2007

PERMANENTIE
Vanaf volgende week zal Paul Renders, eerst aanspreekbare pastor voor onze parochie, voortaan permanentie houden op het parochiesecretariaat en dit op dinsdag van 18u15 tot 19u15. Je kan tijdens de permanentie bij Paul terecht voor allerhande vragen over de parochie, sacramenten, vragen aan de pastoor,… en ook misintenties doorgeven.

KRING 12
We verwachten alle kinderen die zich willen laten vormen op 20 april a.s. in onze parochie op 22 september om 14u in de refter van de basisschool Top@Punt voor de startnamiddag. De ouders verwachten we die dag om 16u voor een info- en inschrijvingsmoment, eveneens in de refter van de school. De kinderen die in Top@Punt naar school gaan krijgen voor deze startnamiddag een uitnodiging met inschrijvingsformulier via de school. Voor de andere kinderen vragen we dat de ouders op voorhand contact opnemen met Mieke Vanderhooydonk – Van Baelen, hoofdcatechiste, Rauwelkoven 102, 2440 Geel; tel. 014/70.50.73. Deze ouders brengen best hun trouwboekje mee naar het  info- en inschrijvingsmoment. Let op: dit is het enige inschrijvingsmoment! Het inschrijvingsgeld voor dit jaar bedraagt 30 Euro. Het jaarthema voor Kring 12 is dit jaar: Samen Onderweg. De vormelingen mogen ook 6 oktober in hun agenda vrijhouden voor het startmoment voor de vormselcatechese in onze parochiefederatie. We trekken met alle vormelingen van Geel de hele dag naar Nijmegen. Deze dag is verplicht voor alle vormelingen van Geel.

START WERKJAAR
Tijdens de weekendvieringen van 29 en 30 september willen we officieel het nieuwe werkjaar openen. We werken dit jaar rond het thema: “Tijd voor tijd.” Met het parochieteam willen we vooral werken rond “Tijd voor elkaar”, “Tijd voor solidariteit” en “Tijd voor God”. Op zaterdag zal het Clemenskoor de start ook muzikaal begeleiden. Tijdens de predikatie van dat weekend zal het jaarprogramma worden toegelicht en ook de nieuwe situatie na de pensionering van Jan Mertens als pastoor. Iedereen is bij deze uitgenodigd om het werkjaar officieel mee te openen in de weekendvieringen van 29 en 30 september.

VERGADERING EERSTE COMMUNIE
De werkgroep kindervieringen komt op 3 oktober om 20u samen bij Corine om de oudervergadering voor de ouders van onze eerste communicanten voor te bereiden. Kinderen die niet naar Top@Punt naar school gaan en wensen hun eerste communie te doen in onze parochie nemen best contact op met Iréne Pernet, Bruggenhoofdweg 16, 2440 Geel; tel.: 014/58.52.73. De oudervergadering is op 24 oktober om 20u.

WANDELDAG
Zondag 23 september 2007
houden we onze wandeldag. Dit jaar zijn we voor het eerst aangesloten bij het FALOS KWB wandel criterium.
We verwachten dus heel wat wandelaars . Afstanden zijn : 4-8-12-20 km Vertrek tussen 9 en 15 uur
Kom dus mee wandelen of kom gezellig een pannenkoek eten en steun zo onze parochiezaal.

MOSSELDAG
Noteer reeds de datum zaterdag 6 oktober mosseldag.
IEDEREEN IS UITGENODIGD OP AL ONZE ACTIVITEITEN EN IS VAN HARTE WELKOM

KVLV Ledenvergadering
Dinsdag 25 september om 19.30 uur starten we ons nieuw werkjaar met onze ledenvergadering over het jaarthema 'T ZIT VANBINNEN " Lekker gezond uit onze grond"
Naast gezond en voldoende bewegen is gezond en evenwichtig eten een belangrijk onderdeel van een gezond leefpatroon. Zo proberen we te leven naar het principe van de actieve voedingsdriehoek. Het leuke is dat we deze actieve voedingsdriehoek perfect kunnen invullen met land- en tuinbouwproducten van hier. Lekker gezond uit onze grond. In onze keuken zijn we zelf verantwoordelijk voor wat op ons bord komt. Bij het aankopen, bewaren en bereiden van voedsel kunnen we de juiste keuzes maken die bijdragen tot een gezonde levensstijl. De jaarthema- vergadering draait dan ook helemaal rond gezond en lekker voedsel met land- en tuinbouwproducten uit onze grond.
De vergadering zal gebracht worden door Griet, Mieke en Bernadette. Mis dus deze eerste vergadering niet.

ZONNEBLOEMKLAS IN DE KRANT
Op 21 september brengt de Gazet van Antwerpen een speciale bijlage uit met foto’s van groepjes eerste-klassers. Onze zonnebloempjes van Top@Punt zullen er ook bij zijn ! Zoeken naar de foto met grote aardbol ! Later krijgen we de groepsfoto eveneens op posterformaat

JAARPROGRAMMA’S VOOR KALENDER 2008
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2008 en dit voor zondag 23 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be