Parochienieuws

Week Nr.  36 -  5 september 2007

WERD GEDOOPT IN ONZE PAROCHIE
Op 26 augustus werd Mirthe Van de Waeter gedoopt in onze kerk. Mirthe is de dochter van Wim en An Swolfs. Het gezin woont in Merksem, maar heeft ooit in Geel gewoond. De naam ‘Mirthe’ betekent ‘symbool van liefde’. De ouders gaven er zelf nog een extra betekenis aan de naam: M van ‘mirakel’: want dat ben je zeker en vast; I van ‘intens’: zodat je je leven kan leiden met levenslust in al je poriën, zodat je alles in je opneemt net zoals een spons en dat je ervan genieten kan totaal en helemaal!; R van ‘rijkdom’: dat je leven rijk mag zijn aan vriendschap en liefde, niet alleen om te krijgen, maar vooral ook om te geven; T van ‘tevredenheid’: zodat je de waarde van kleine dingen en kleine gebaren zal kunnen waarderen; H van ‘hartelijkheid’: zodat je liefdevol kan omgaan met alle mensen die je op je weg zal tegenkomen; E van ‘eerlijkheid’: want daar Mirthe klein, kom je, -echt waar- nog altijd het verst mee. Mirthe is ook de eerste dopeling in onze parochie voor onze nieuwe pastoor Bart Rombouts. Wij wensen Mirthe en haar ouders veel geluk en een mooie toekomst en bidden dat God tijdens haar levenspad altijd met haar op weg zal gaan.


Het eerste doopsel van het nieuwe werkjaar: op 26 augustus werd ‘Mirthe’ gedoopt in onze kerk.

START SCHOOLJAAR TOPPUNT
Op 3 september openden de scholen hun deuren weer voor hun leerlingen. De grote vakantie is al weer veel te vlug voorbij gegaan. Op woensdag 19 september (dit is de correcte datum!) zet onze school Top@Punt het jaar weer christelijk in met een schoolviering. Om 9u verzamelen de leerlingen in onze kerk. Paul Renders zal deze gebedsdienst voorgaan. Ouders, grootouders en sympathisanten zijn zeker welkom. Wij wensen alle leerlingen en leerkrachten een mooi, tof en leerrijk jaar toe!

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN
De werkgroep gezinsvieringen komt op 13 september om 20u samen bij Corine, want op 22 september om 18u is er weer een gezinsviering in onze kerk. De kinderen krijgen zeker nog een uitnodiging via de school.

VISSERSPRIJSKAMP LANDELIJKE GILDEN
Zondag 16 september gaat de vissersprijskamp van de Landelijke Gilden Geel-Punt door! Iedereen is welkom vanaf 13u30 aan de visvijver te Steenovens (recht tegenover Remi Vangenechten). Deelname is gratis!

KVLV - Dringende oproep aan KVLV leden
U ontving allen een uitnodiging in de bus om mee te gaan naar het voedingssalon op donderdag 11 oktober. Dit is een gewestelijke activiteit, maar wel toegankelijk voor alle KVLV leden. Onze opstapplaats is voorzien parking Alma. Vertrek om 8.45u en terug thuis rond 18.00u. Wenst U mee te gaan naar het voedingssalon?  Dan hebt U zich zeker toch al wel ingeschreven? Zeker vandaag of ten laatste morgen 7 september doen, anders is het te laat, want de bussen moeten besteld worden. Telefoneer Bernadette 014582226 of Maria 014587879 of 0494400724.
Ook mag U één van de volgende dagen uw bestuurslid verwachten. Zij zal U ons nieuw jaarprogramma aanbieden en tevens het lidgeld ontvangen voor ons volgend werkjaar.

Restaurantdag
Heeft er nog iemand rekeningen of onkosten van de restaurantdag? Gelieve die dan zo vlug mogelijk te bezorgen bij Maria Schelles. Zo kan een afrekening gemaakt worden tegen onze volgende vergadering van donderdag 13 september.

Tombola
Uitslag tombola wordt uitgehangen aan de inkomdeur van de zaal en zal ook volgende week verschijnen. Prijzen af te halen in de zaal: Maandag 3 en 10 september van 19.00 u tot 20.00 u. Woensdag 5 en 12 september van 12.00 u tot 13.00u. Zaterdag 8 en 15 september van 18.30 u tot 19.30 u en vanaf 24 september tot 15 oktober bij Schelles Maria, Poiel 123 2440 Geel. Om niet tevergeefs te komen, geef eerst een seintje tel 014587879 of 0494400724. 

Wandeldag
Onze volgende activiteit is de wandeldag op het Punt op zondag 23 september. Voor de eerste keer zijn we opgenomen in de KWB wandelcriterium 2007 -- FALOS. Noteer dus zeker deze datum en kom met ons mee wandelen.

GESLAAGDE EUROFEESTEN OP PUNT
Op ´t Punt mochten wij 56 gasten uit het Franse Saintes ontvangen. Daar de volksdansgroep zelf nog een optreden had op 15 augustus arriveerden ze pas de avond van het verbroederingsfeest. Een file op de ring van Antwerpen dreigde even roet in het eten (frieten van het frietkraam) te gooien maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht. De eerste contacten werden gelegd en iedereen genoot van het verrassingsoptreden van onze plaatselijke zangeres Griet. De volgende dagen vlogen voorbij. Er waren toeristische bezoeken aan Geel, Brussel, Antwerpen of Postel. Er waren de optredens op de markt en in de spiegeltent. Er waren de ambiance-avonden in ons stamcafé Van Gogh. Onvergetelijk! Bedankt aan alle gastgezinnen (ook deze buiten ´t Punt) die zich onvoorwaardelijk inzetten om deze feesten te doen slagen. Ongelooflijk hoeveel je terugkrijgt van je gasten!


De Franse volksdansgroep La Pibole Saintongeaise bij hun optreden in de spiegeltent

ACTIE RIJBEWIJS KWB
Zaterdag 15 september van 9u30 tot 17u
: Actie Rijbewijs KWB. Dit jaar organiseert KWB de actie rijbewijs op een andere manier. De theorie zal namelijk op 1 dag gegeven worden waarna de leerlingen zelfstandig de cursus instuderen. Deze les gaat door op zaterdag 15 september van 9u30 tot 17u. Tijdens de middag is er een pauze waarop een broodje wordt aangeboden. 
Na 2 weken volgt op vrijdagavond 5 oktober de 2e les waar er nog vragen kunnen gesteld worden en er tevens een proefexamen georganiseerd wordt.
U kan er meer over lezen in de folder die u kan terugvinden op http://kwb.geelpunt.be. Meer info en inschrijven bij Johan Jacobs, tel. 0473/94.72.51.

JAARPROGRAMMA’S VOOR KALENDER 2008
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@geelpunt.be voor opname in de jaarkalender van 2008 en dit voor zondag 23 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

KINDERKOOR
Nationaal kinderkoor classics for kids: op 15 september van 20.00 tot 22.00u in de parochiezaal Geel-Punt. Tickets: 10 euro telefonisch: 0497160429. gastheer: sauviller jens (leerling top@punt)

ACTIVITEITSKALENDER PAROCHIEFEESTEN
Zondag 23 september
: wandeldag : wandeling voor het eerst opgenomen in het wandelcriterium
Zaterdag 6 oktober: mosseldag
IEDEREEN IS UITGENODIGD OP AL ONZE ACTIVITEITEN EN IS VAN HARTE WELKOM

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be