Parochienieuws

Week Nr.  23 -  6 juni 2007

BEDEVAART BEAURAING
Woensdag 4 juli gaat de 26ste diocesane bedevaart naar Beauraing door. Onze bisschop Paul Van den Berghe begeleid de bedevaarders in de voormiddag in een Mariawake en in de namiddag met eucharistie, lof en ziekenzegening. De prijs is voor volwassenen 12.50 euro en voor jongeren tot 18 jaar 7.50 euro.
Inschrijven kan bij Annie Verachtert, Stationstraat  14C in Geel. Tel. 014593130 tot 15 juni.

OMHALING PASTORAAL WERK
Volgende week wordt in alle kerken van ons bisdom een omhaling gedaan tot vorming, opleiding en begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers op alle terreinen van de pastoraal. Investeren in mensen is een noodzaak voor de kwaliteit van het pastoraal werk. Daarbij zullen de bisdommen in de toekomst meer en meer voor eigen middelen moeten zorgen.
Naast de omhaling met de schaal is er ook een mogelijkheid om een storting te doen. Achteraan in de kerk zal een infoformulier liggen waaraan een overschrijvingsformulier is bevestigd. Stortingen zijn vanaf 30 euro fiscaal aftrekbaar. Reeds van harte bedankt!

DANKVIERING
Volgende zaterdag 9 juni om 18.00u worden de vormelingen en eerste communicanten van dit jaar verwacht in de kerk voor hun dankviering. Corine zal nog éénmaal langskomen in de klas om een aantal liederen aan te leren. Na de viering krijgen ze elk nog een cadeau van de parochie. Iedereen dus op post Ook alle andere kinderen zijn welkom.

WAT NA 30 JUNI?
Het werd al eerder aangekondigd. Op 1 juli gaat Jan Mertens met pensioen. Een uitnodiging voor de festiviteiten op zaterdag 30 juni valt één van de volgende dagen in de brievenbus. Begin mei kwamen de verschillende parochieteams samen voor een bespreking. Wat moet er gebeuren na 30 juni? Een aantal knopen werden doorgehakt.
Wat weekdagvieringen betreft: deze blijven zoals ze tot op heden waren. De voorganger blijft Jos Versmissen.
De eerste communieviering van het Punt blijft met Hemelvaart. Volgend jaar valt dit samen met het feest van de arbeid op 1 mei.
De doopkalender voor de parochies van Geel Zuid werd gewijzigd en dit heeft ook gevolgen voor onze parochie. Vanaf 1 juli wordt er in Punt tweemaandelijks gedoopt op de vierde zondag van de maand en dit tijdens de even maanden. De eerst volgende doop in het Punt staat dan gepland op 26 augustus 2007. Ouders die hun kindje wil laten dopen nemen het best contact op met Lutgard Vleugels- Spruyt, Poiel 113, 014/58.65.97. Indien U een andere datum wenst kan en mag U uitwijken naar een andere parochie.
Paul Renders zal vanaf september de permanentie overnemen van Jan Mertens op de pastorij. Het zituur zal aangepast worden aan zijn activiteiten in het onderwijs. Meer informatie hieromtrent volgt later.

INDRUKWEKKEND
Als we het schoolblad van 25 mei ll. lezen dan vernemen we hoeveel vrijwilligers zich hebben ingezet voor het schoolfeest van Top @ Punt. Indrukwekkend! We denken dat de plannen voor een nieuwe overdekte speelplaats en fietsenstalling op Vogelzang 64 er een flinke stap mee vooruit hebben gezet.

TOP @ PUNT
In elke school strijkt om de zoveel jaar een team van inspecteurs neer voor een schooldoorlichting op allerlei vlak. Dat geeft altijd wel wat spanning vooral bij de directie en de leerkrachten. Maar als alles achter de rug is en het verslag zegt dat de school op alle vlakken voldoet en een gunstig advies krijgt, dan zet iedereen die bij Top @ Punt betrokken is terecht een hoge borst op. Vanuit de parochie zijn we ook blij en tevreden met de samenwerking met onze parochieschool o.a. voor de eerste communie, het vormsel en de gezinsvieringen. En wij zeggen: dank en proficiat!

DANKEN DOET DEUGD
Een grote firma, The Rock Company, heeft het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima voor de pastorie gratis opgekuist in het kader van een verkoopsactie. Het kostte ons niets waarvoor we na terugplaatsing alleen maar namens kerkfabriek en parochie dank kunnen zeggen.
Daarna kwam er een offerte van dezelfde firma om ook de beeldengroep van de biddende kinderen te herstellen en op e poetsen. Gezien de prijs van het voorstel zou dat voor een kleine parochie als de onze niet eens mogelijk zijn.
Maar…heel stillekens heeft een duivel-doet-al en enkele onbekende helpers de beelden weggehaald, gereinigd en geschilderd. Wij kunnen er met heel de parochie alleen heel blij en dankbaar om zijn en eveneens merci zeggen.
En zo staan de beelden hagelwit tussen het groen voor de pastorie: de moeite waard om er eens even bij stil te staan om een weesgegroetje te prevelen. Van harte danken we The Rock Company en de medeparochianen. Het doet deugd.
Nu zijn we nog op zoek naar een handige Harry die o.m. de handjes van de beelden kan herstellen.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be