Parochienieuws

Week Nr. 22 - 30 mei 2007

EERSTE COMMUNIE
Elf stralende gezichtjes in onze kerk op 17 mei. Iedereen was feestelijk uitgedost, behalve dan die kale boom in de kerk. Gelukkig was er de tuindokter die ons een goede raad meegaf: elke boom heeft aandacht en zorgen nodig en zo gaat dat ook met mensen. Mr. Pastoor vertelde het verhaal van de wijngaardenier die een boom in zijn wijngaard wilde omhakken omdat er geen vruchten aanhingen. Maar de tuinman sputterde tegen…als we de boom wat meer bemesten… dan brengt hij het volgende jaar ook vruchten voort. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen. Met een beetje aandacht voor elkaar kan iedereen vruchten dragen en dan zijn we allemaal kameraden van Jezus. Een mooi verhaal én een mooie viering! Iedereen die meegeholpen hebben een dikke proficiat!
Op 17 mei ontvingen Hanne Branckaerts, Jorne Gielen, Julie Verachtert, Lernert Van Gelder, Tiemen Moelants, Lisa Wuyts, Sarai Liekens, Charlotte Pieters, Santo Roger, Sjarlin Vangeel en Noah Wright voor het eerst de communie. Proficiat meisjes en jongens!
Bekijk de mooie foto.

VERGADERING VORMSELCATECHISTEN
Op 30 mei om 20u hebben we de laatste vergadering van dit werkjaar. We verzamelen bij Mieke Vanderhooydonck om het afgelopen jaar te evalueren en al een beetje te kijken naar het volgende werkjaar. Langs deze weg willen we als parochie onze vormselcatechisten nog eens extra bedanken voor het mooie catechesejaar én vormselviering. Uit de vele reacties van de mensen van het Punt kunnen we afleiden dat de mensen er echt deugd aan gehad hebben. Een dikke proficiat!

bedevaart naar Beauraing
U kan nog steeds inschrijven voor de diocesane bedevaart van 4 juli naar Beauraing. De bedevaart wordt begeleid door onze bisschop Paul Van den Berghe. Het programma omvat een Mariawake, eucharistieviering, lof en ziekenzegening. Volwassenen kunnen mee aan de prijs van 12,50 euro, jongeren tot 18 jaar aan de prijs van 7,50 euro. Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kunnen de mensen van het Punt terecht bij Annie Boonen-Verachtert, Stationstraat 14 bus C, 2440 Geel; telefoon: 014/59.31.30.

TOP @ PUNT
In elke school strijkt om de zoveel jaar een team van inspecteurs neer voor een schooldoorlichting op allerlei vlak. Dat geeft altijd wel wat spanning vooral bij de directie en de leerkrachten. Maar als alles achter de rug is en het verslag zegt dat de school op alle vlakken voldoet en een gunstig advies krijgt, dan zet iedereen die bij Top @ Punt betrokken is terecht een hoge borst op. Vanuit de parochie zijn we ook blij en tevreden met de samenwerking met onze parochieschool o.a. voor de eerste communie, het vormsel en de gezinsvieringen. En wij zeggen: dank en proficiat!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be