Parochienieuws

Week Nr. 16 -  18 april 2007

SCHOOLFEEST
Drie weken ná Pasen, op zaterdag 28 april, zal het schoolfeest doorgaan. We lichten al een tipje van de sluier: anders? Het mag ! is de titel en tegelijk de ‘rode draad’. De kleuters bijten te 14.00 uur de spits af met een herhaling van hun optreden tijdens het feest van de grootouders. De leerlingen van de lagere school zullen vanaf ongeveer 15.30 uur vooral volksdansen uitvoeren. En tegen 17.00 uur zal alles klaar staan om van een lekkere heerlijke barbecue te genieten (met vlees of vis). Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen op de school.

GOEDE WEEK
Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor de vieringen van de Goede Week. Voor onze parochie waren de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, en de Paaswake en Pasen zelf zeer goed verzorgd door werkgroepen, zangkoor, kosteressen, misdienaars, en nog meer stille medewerkers… En wat ook belangrijk is dat we op andere plaatsen ook mensen van ’t Punt zagen in de kruisgang, de boeteviering,, de Goede Vrijdagdienst.. We horen steeds meer en meer bij elkaar en dat is ook kerk van Jezus zijn.

VORMELINGENMISSIE
Vormelingen, de missie is geslaagd! Op Witte Donderdag, 5 april, gingen enkele van onze vormelingen met Jan Mertens, de pastoor en tevens ook federatiecoördinator van Geel, naar de chrismaviering in de kathedraal van Antwerpen. Zij kregen een belangrijke missie! Ze moesten namelijk de H. Oliën voor Geel gaan halen in onze kathedraal en veilig naar Geel brengen. Op de foto ziet u enkele vormelingen met een fles chrismaolie, de olie waarmee ze op 6 mei a.s. zullen gevormd worden, en met een fles olie voor de ziekenzalving, waarmee alle zieken die dit wensen mee gezalfd worden als teken dat Jezus hen ook in ziekte wil bijstaan. Na de viering met de bisschop was het de grootste tijd voor frietjes op de Groenplaats! Ze hadden het dan ook dubbel en dik verdiend!

BIJNA GEEN PAASEIEREN OP HET PUNT !!!
Op de vooravond van Palmzondag wilde Francine, onze medekosteres, de klokken luiden voor de viering van Palmzondag. Tot haar grote verbazing deed de klok het niet! Vlak voor de Goede Week zou dit een ramp betekent hebben voor de kinderen van het Punt. Als de klokken met Witte Donderdag niet naar Rome konden vertrekken, zouden er met Pasen ook geen paaseitjes zijn om te rapen. Gelukkig kon Paul, de parochieassistent, onze voorzitter van de kerkfabriek, Staf Verhaert, tijdig verwittigen en de dag voor Witte Donderdag werd de klok dan ook hersteld! De zieken op de ziekendag van Ziekenzorg in het parochiecentrum wisten niet goed wat er gaande was met al dat klokkengelui. Deze keer was er niemand gestorven in de parochie, maar werden de klokken getest voor hun grote uittocht naar Rome. En met Pasen was het smullen geblazen! Eind goed, al goed.

OUDERAVOND VORMSELCATECHESE
Morgen, 19 april, komen de ouders van onze vormelingen bij elkaar om de laatste afspraken te maken rond het vormsel. Zeker niet te missen dus! Mogen wij aan de ouders vragen om 3  euro per vormeling mee te brengen voor de foto’s van het vormsel? De ouders worden om 19u verwacht in de kleine zaal van het parochiecentrum. Tot dan!

ZANGHERHALING
Afgelopen zaterdag zijn we in onze parochie gestart met zang in de zaterdagavondviering. Naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw zangboek voor de Vlaamse Kerk, Zingt Jubilate, kregen wij de oudere versie cadeau van St.-Amands, waarvoor dank! Met ons parochieteam hebben we dan ook niet lang geaarzeld om ook in Punt de zang tijdens de zaterdagavondviering te promoten. Er werd overleg gepleegd met de organisten, de dirigente van het koor,… Vanaf Beloken Pasen, afgelopen weekend, zal er voortaan maandelijks gezongen worden in de zaterdagavondmis van 18u. Een oud spreekwoord zegt: “Zingen is tweemaal bidden.” Onze samenkomst in de kerk is toch een dankbaar samenzijn rond God? Deze dankbaarheid en vreugde om wat we vieren wordt verstevigd door onze eigenste jubelgezangen. Voor wie niet goed kan zingen is er nog een tweede gezegde: “Gezang in de kerk moet niet juist zijn, maar vooral echt zijn!” Zang is een manier om onze gevoelens van blijdschap, misschien ook verdriet, uit te drukken. Daar zijn de ontelbare liedjes over de liefde bijvoorbeeld het bewijs van. Herman Driesen, lid van zowel het parochieteam als ons Clemenskoor, zal de zang leiden. De leden van het koor willen ons ondersteunen en zullen zich op 12 mei en 16 juni verspreiden onder de kerkgangers…en zo werken we allemaal mee aan stemmige vieringen in het Punt.

PAASFEESTJE ZIEKENZORG

Zo een 35-tal leden van ziekenzorg kwamen mee vieren in de zaal.
Eerst mocht men genieten van een gezellig etentje en na de reuzentaart werd er een kaartje getrokken.
Ondertussen bracht onze pastoor Jan Mertens samen met Paul Renders de ziekenzalving aan huis.

KVLV

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be