Parochienieuws

Week Nr. 12 -  21 maart 2007

GEZINSVIERING
Zaterdag 24 maart
is het weer gezinsviering. Onze eerste communicantjes zetten weer een stap vooruit en willen hun wereld mooier maken. Jezus vraagt ons het goede te doen en zo het kwaad te overwinnen. Kom je mee luisteren naar Zijn oproep? Wil je mee doen/werken aan een wereld van vriendschap?

WERKGROEP GEZINSVIERING
Woensdag 21 maart
komen we weer samen voor de kindernamiddag op 11 april. In de paasvakantie gaan we een hele namiddag op een speelse manier onze parochie en kerk leren kennen. Je hoort er nog van! We bereiden met de werkgroep ook de gezinsviering van Pasen voor. Volgende week woensdag 28 maart bereiden we samen met de catechisten van de vormelingen de vormselviering van 6 mei a.s. voor. De werkgroepen van de gezinsvieringen, eerste communie en vormselcatechisten leveren goed werk in onze parochie!

DOOPSELS
Zondag 11 maart ll werden in onze kerk drie kindjes gedoopt. Het werd een mooie viering met heel veel familie erbij.
Eerst kwam Joppe Jacobs aan de beurt. Hij is het eerste kindje bij Wim en Ellen Bertels in de Leeks. Joppe is een afleiding van Jacob. Hij heet dus Jacob Jacobs. Maar Joppe is mooier. Het betekent zoveel als: iemand die de ander bij de hiel grijpt.
Daarna kwam Saar Nevelsteen. Zij is het tweede kindje bij Dave en Katleen Vanbosch uit de St-Kristoffelstraat. Saar staat voor Sarah en betekent vorstin. Ja, christen zijn is een adellijke titel.
Tenslotte was er ook Liesl Hendrickx. Ook zij is het tweede kindje bij Patrick en Ingrid Daems eveneens uit de St-Kristoffelstraat. Liesl komt van Elisabeth en betekent God is mijn eed.
We wensen de drie dopelingen en hun ouders het allerbeste toe in ons midden.

KVLV

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be