Parochienieuws

Week Nr.  1 -  3 januari 2007

NIEUWJAAR 2007
Stilaan zijn we het nieuwe jaar binnengeschoven. We weten nog niet wat ons te wachten staat. Maar we hopen en wensen voor iedereen dat het een goed jaar wordt met gezondheid te koop en zonder onrust of geen enkel vloek. Volgens de Puntse kalender gaan ze er allemaal deze week al invliegen: OKRA, KWB, KVLV, GKC en misschien zullen er ook 3 koningen zingend langs de straten lopen… We wensen iedereen een goed jaar toe.

VORMSELCATECHESE
Maandag 8 januari
begint niet alleen de school terug met de bel te luiden. Ook de vormselcatechese gaat weer van start: om 15.45 uur bij Moniek en om 18.00 uur bij Liliane. We rekenen erop dat je er weer bent! Het vormsel van 6 mei komt nabij.

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE
Woensdag 10 januari
komen we om 20.00 uur samen bij Corine in de Velveken. We bereiden de gezinsviering van zaterdag 20 januari a.s. voor.

KERKFABRIEK
Vrijdag 12 januari om 20.15 uur komt onze kerkraad samen op de pastorie. Er liggen weeral rekeningen voor onderhoud of nazicht, gas en elektriciteit. De eerste zondag van de maand wordt telkens bij de omhaling een at ruimere bijdrage voor kerk en parochie gevraagd. Zo te zien is het nodig. Dank voor alle mildheid!

SNEEUWKLASSEN
Volgende week woensdag op 10 januari vertrekken de grootsten van onze school op sneeuwklassen naar Arzl. Dave en juf Carine zullen hen daar begeleiden. Op de website van onze school kan je hun activiteiten en belevenissen volgen. Je kan er zelf ook een berichtje schrijven in hun gastenboek. We wensen hen allemaal onvergetelijke Oostenrijkse dagen toe!

POIEL
Bent u nog niet langs geweest in ons “Kerstdorp”? Zeker doen.U bent nog welkom tot 6 januari, daarna zal je moeten wachten tot de volgende kerstperiode. Wat een overweldigend succes was het optreden van de harmonies. Als u er vlug bij bent , kan je nog komen genieten op donderdag 4 januari tussen 19 en 20 uur van het muzikale optreden van het Holvens Jeugdkoor. Zeker niet te missen!

KVLV
Receptie: vrijdag 5 januari
verzorgen wij de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel. Helpers zijn welkom vanaf 11 uur.
Bestuur: woensdag 3 januari houden we bestuursvergadering om 20 uur.
Hobby: dinsdag 9 januari om 13 uur samenkomst van onze hobbyclub. Heeft u interesse om iets creatiefs te doen of wil u gezellig samen handwerken, kom dan gerust eens af. Het is er steeds gezellig.

KALENDER 2007
Het is weer een topper
. Allerlei groepen en verenigingen, grote en kleine mensen staan weer een maand op de eerste bladzijde. Wil je een kalender van KWB Punt? Dan kan je nog terecht op de pastorie! Bij Julia en Jos krijg je er eentje voor 4 euro en een glimlach erbij voor niets.

Archief

Deze Week Week 52

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be