Parochienieuws

Week Nr. 51 - 21 december 2005

GEEN !  SLIBSTORT IN STELEN – PUNT
Begin dit jaar werd een terrein van 50 ha gelegen tussen Brandemolenstraat – Doornboomstraat – Bruggenhoofdweg en Albertkanaal aangeduid als mogelijke locatie voor het storten van vervuild slib afkomstig uit de Neten en de Schelde.

Graag danken we langs deze weg de mensen die ons steunden in het verzet tegen de mogelijke komst van dit stort:
- De Boerenbond die ons op de hoogte bracht van het onderzoek.
- Het stadsbestuur van Geel.
- Burgemeester Frans Peeters en Schepen Jos Sannen en gemeenteraadslid Nadine Laeremans die meerdere malen in overleg zijn geweest met het studiebureau.
- Stadsambtenaren Nele en Bart voor de administratieve ondersteuning.
- Volksvertegenwoordigers Frans Peeters en Tinne Rombouts, die de minister regelmatig interpelleerden in het Vlaams Parlement over de stand van zaken en tevens met de kabinetmedewerkers van de minister naar een oplossing zochten voor dit probleem.
- De pers en media die ruime aandacht schonken aan dit probleem.
- En zeker niet in het minst de inwoners van Stelen en Punt die massaal aanwezig waren aan de Doornboomstraat  bij de protestactie van januari.
Dit heeft zeker bijgedragen om de nog enige open ruimte en groene long te kunnen behouden.

Op 21 november ll. besliste Vlaams Minister van Milieu Dhr. C.Peeters dat niet Geel maar wel de putten gelegen te Kruibeke – Zwijndrecht zullen gebruikt worden om het afval te dumpen.
Vanwege de Landelijke Gilden van Punt en Stelen.

KERSTMIS IN ONZE KERK
Vier weken van de advent hebben we ons voorbereid om de komst van Jezus voor te bereiden. Elke week een lichtje meer om het Licht van de wereld te onthalen. Stilaan kwamen de kerststallen. Ook die hele mooie op ons kerkplein werd opgebouwd. Nu zijn we helemaal klaar om kerstmis te vieren.
Zaterdag diep in de nacht om 22.00 u is er kerstviering met ons Clemenskoor. Ook Chiro Jomesa doet mee en wil u en iedereen vrede brengen. Dit jaar is de kerstnachtviering dus niet om 23.00 u maar om 22.00 u. Daarna zorgen goede herders zoals steeds buiten bij de tenten voor een drankske met… ? om het even hé, blijven napraten en kerstmis wensen.
Om 8.00 u ’s morgens is er de stille dageraadsmis voor vroege christenen. En om 11.00 u zullen de kleine herdertjes van onze parochie in de gezinsviering het kerstverhaal laten herleven. We wensen iedereen nu al een zalig Kerstmis toe. En we danken ook allen die weer hard gewerkt hebben om de kerstdiensten mooi te maken. We overdrijven niet als we zeggen dat het om vele tientallen mensen gaat. Dank u wel allemaal. Zalig Kerstmis aan iedereen !

KERSTCOMMUNIE
Op tweede kerstdag zal de pastoor tussen 10.30 u en 12.00 u de Heilige Communie brengen bij de zieken die ook met Allerheiligen thuis Ons Heer ontvingen. Wellicht zullen de meeste anderen kerstmis vieren en communiceren op het kerstfeest van Ziekenzorg op dinsdag 27 december om 11.00 u. Indien er zieken vergeten zijn of graag ook de communie thuis ontvangen telefoneer je best naar de pastorie: 014/588363, en dan komt het in orde.

DOOPSEL
Op de tweede zondag van december werd in onze kerk weer een kindje gedoopt. Cato heet ze en ze is een flinke meid van 4 maanden. Z e woont met papa Guy Vanhoof en mama Annick Cools in de Vogelzang. Omringd met een hele boel kindjes en vele grote mensen vloeide het water over haar hoofdje, werd ze gezalfd en ontving ze het licht van Jezus. We zeggen proficiat aan de ouders en het allerbeste aan Cato.

KERSTSTAL PUNT
Hij is weer verschenen aan onze kerk, onze mooie kerststal van ´t Punt. De mannen van de KWB hebben hem van ´t oksaal naar beneden laten glijden en op 1,2,3 terug in mekaar geschroefd, het dak er op gelegd, de kerstboom ernaast gezet en de lichtjes erin gehangen. De KWB´ers weten zelf niet meer de hoeveelste keer het al is dat ze hem gezet hebben alhoewel er nog enkelen zijn die er van in ´t begin bij zijn (NVDR. opzoeking in het boek van Marcel Goris over 50 jaar KWB leert ons dat de kerststal in 1981 gebouwd werd en dit jaar dus reeds voor de 26e keer opgesteld werd). Goed dat wij aan ´t Punt zo enkele mannen hebben om mooie tradities in ere te houden!

JAARKALENDER 2006
Het aantal nog beschikbare kalenders is al serieus gezakt. Dus als je er nog een wil moet ge er rap bij zijn.Klop eens aan bij Jos en Julia in het parochiesecretariaat of spreek een van de vele bestuursleden van KWB aan of spring eens binnen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21. Alle activiteiten die zullen plaatsvinden op onze parochie in 2006 staan erop samen met recente foto´s van activiteiten uit 2005. Voor 4 euro hebt ge hem in huis!

KVLV
Kerstvergadering: onze kerstvergadering was een echt geslaagde bijeenkomst. Gezellige kerstmuziek en een hartelijk aperitiefje brachten ons reeds van bij het toetreden in de nodige kerstsfeer. De decoratieve tafels en zaalversiering, een aangepaste kerstbezinning, een lekker kerstdiner en een sfeervol kersttoneel – gebracht in het teken verschil “rijk en arm” – een klein kerstpresentje, het aangename gezelschap, dit alles droeg zeker bij tot het welslagen van deze avond. In een vredige kerststemming keerde ieder gelukkig huiswaarts, geladen met de nodige bagage om deze sfeer in familiekring verder te zetten. Een Zalige Kerstmis voor iedereen..
Helpers: wij hebben nog helpende handen nodig om op vrijdag 6 januari bij het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie. Geef eens een seintje wanneer u kunt komen helpen. Josfine 014 /586436, Maria 014/587879 of 0494400724.
Bedankt op voorhand.

KVLV Bloemschikken
Wij willen nog vlug een mooi kerststuk maken om onze kersttafel een extra kersttintje te geven.
Dit doen we op woensdag 21 december om 19 uur.  Bloemschikkers op post!

KERST IN POIEL
Grote drukte en bedrijvigheid zaterdag aan ons kerstdorp. Wat deden die wagens van RTV daar? Wat had dat allemaal te betekenen? Wil je dat weten kijk dan zelf maar in de week van 26 december. Wel zou ik je willen zeggen wacht niet zo lang om onze mooie kersthuizen te komen bewonderen en om zeker eens langs te komen in ons kerstdorp.Volgens een gebuur: “Kerstdorp en Ark van Noë samen”.Het is inmiddels een mini dierentuin geworden met allerlei levende dieren. Een echte aanrader! Men kan ook deelnemen aan onze kerst foto zoektocht. De formulieren zijn te bekomen bij Herman Schelles op nr. 121 of in het kerstdorp.
Op vrijdag 23 december van 20 tot 22 uur is er een optreden van de harmonie van Mol-Millegem. Zij zullen die avond muzikaal opluisteren. Iedereen is van harte welkom.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2006
Volgende ophaling: zaterdag 11 februari 2006
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be