Parochienieuws

Week Nr. 50 - 14 december 2005

HERABONNERING
Wij danken de vele trouwe lezers die ook volgend jaar ons parochieblad zullen lezen. En vooral dank aan Jef Proost en Clementine die er weer eens in geslaagd zijn om alles voor heel de federatie zuid vlot en tijdig te laten verlopen.
Moest u nog vragen hebben, kan u terecht bij Jef: 014867705.

IN MEMORIAM
Clemence Verwimp
: met heel veel mooie, maar ook pijnlijke herinneringen hebben we afscheid genomen van deze goede vrouw. Hoe feestelijk was de doop van Betty, haar zevende dochter met koningin Elisabeth als meter. Heel ít Punt vierde mee in een prachtige stoet. Maar pijnlijk was de tragische dood van hun kind. Met vreugde mochten ze goud en diamant vieren en ít werden telkens heerlijke feesten met hun vele kinderen en kleinkinderen. Maar pijnlijk was dan weer de gezondheid van haar man zodat ze gedwongen werden ít Punt te verlaten en hun veel te groot geworden huis om hun intrek te nemen in een service-flat op St-Dimpna. Maar ze bleven ít Punt genegen en leefden, langs het parochieblad, mee met het leven op ít Punt. Clemence mocht 90 jaar worden en bleef tot in hoge ouderdom gezond en kranig naar lichaam en geest. Vrijdag hebben we van haar afscheid genomen in onze kerk maar vergeten zullen we haar niet. Aan de familie bieden we ons kristelijk meevoelen aan.

KERSTAVOND
De viering van kerstnacht zal in onze kerk om 22.00 u doorgaan en niet om 23.00 uur zoals vorige jaren. Het is een uur vroeger en dat zal allicht vele mensen beter uitkomen.

WEEKKAPEL

In het jaar van het gebed nam de diocesane pastorale diens het initiatief om een brochure te maken over gebedsplaatsen die wat meer bekendheid mochten genieten. Naast de Lourdesgrot van Ten Aard werd in deze brochure ook de weekkapel van onze kerk vermeld als een aanbiddingskapel bij het Allerheiligste.

Mogelijk zijn er nog parochianen die zich afvragen: waar is dat? Ik ben er nog nooit geweest. Tegenover de deur van de sacristie is de deur van de aanbiddingskapel. Zij is alle dagen open van 9 tot 19.00 uur.

 

JAARKALENDER 2006
De altijd verzorgde, uitgekiende parochiekalender 2006 is ook op de pastorie bij Julia en Jos te verkrijgen voor de kleine prijs van 4 euro. Misschien sta je zelf ook op de foto

KVLV Bloemschikken
Wij willen nog vlug een mooi kerststuk maken om onze kersttafel een extra kersttintje te geven.
Dit doen we op woensdag 21 december om 19 uur.  Bloemschikkers op post!

KVLV
Oproep: wij vragen ook nog hulp bij het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari.
Geef uw naam door aan de bestuursleden.

KERST IN POIEL
Bent u onlangs nog door de Poielstraat gereden? Dan hebt u het zeker al wel gemerkt: de kerstactiviteiten zijn weer in volle gang. Er werd weer een echt kerstdorp opgebouwd. Het loont zeker weer de moeite om tijdens de kerstperiode eens langs te gaan. Denk eraan er zijn speciale verkeersregels tijdens de kerstperiode.

TOMBOLA FC PUNT
Hier vindt u de nummers van de tombola van 26 november van FC Punt.
1524 5102 1086 1819 9901 8598 3921 4435 5152 3805 4424 9831 9837 1543 5101 9110 5986 10093 5579 6403 2548 1338 10079 2526 1575 5155 6414 7131 10041 5816 1508 3909 7866 1502 7706 6629 5168 5704 7831 1774 1057 8677 5985 1856 5565 8673 5031 8094
Prijzen af te halen bij: Frans Aerts Doornboom 60, vanaf 18 uur en dit tot 30 december 2005.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2006
Volgende ophaling: zaterdag 11 februari 2006
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be