Parochienieuws

Week Nr. 49 -  7 december 2005

NIEUW ORGEL?
Voor enkele weken kwam een orgeldokter ons kerkorgel nakijken. Hij vond er enkele emmers stof in en nog meer. Sommige membranen trilden niet eens meer. Na de mis van Christus Koning bleef Paul De Beukelaer, onze organist, echter lange tijd naspelen! Zoveel plezier deed het hem om terug alle hoge en lage tonen, trompetten en klarinetten te kunnen horen. Het was alsof er een nieuw orgel stond te jubelen… Voor deze restauratie van ons orgel deden Fons Vannuffelen en Co hun uiterste best: ze braken het koorpodium af en een grote stelling op om alles mogelijk te maken. En de schatbewaarder van de kerkraad mag ook diep in de kas gaan voor deze werken die 750 euro kosten. Maar ze zijn de moeite waard geweest. Dank aan allemaal.

ADVENTSWAKE
Op woensdag 7 december is er in onze kerk een heel mooie adventswake. Om 19.00 u verwachten we dan ook zoveel mogelijk parochianen om mee te bidden en te zingen naar Kerstmis toe.

PAROCHIETEAM
Dinsdag 13 december a.s. komen we weer samen om 20.00 u op de parochie.

WESTERLO
Regelmatig zendt de gemeente Westerlo ons, daar onze parochie ook een stuk op grondgebied Westel valt, de lijsten van aanwervingen toe. We geven ze hier kort weer. Voor meer inlichtingen kan je terecht op de personeelsdienst tel. 014 539174. Het gaat om : een jeugd- en wereld consulent, twee technische assistenten voor wegen en groendienst en een technische assistent schilder.

KVLV
Dinsdag 13 december vieren we ons kerstfeest. Hierop nodigen we al onze leden uit. Het zal weer een gezellige avond worden in een sfeervolle kerstsfeer. Door groot en klein wordt er al flink geoefend om een gepast kersttoneeltje ten uitvoer te brengen. Zorg dat je erbij bent om reeds een gepast begin te maken naar de kerstperiode. Aan dacht voor het begin uur: 19 u
Hebt u op dinsdag 13 december eventjes tijd, kom dan helpen om alles klaar te maken. U bent welkom vanaf 10 uur. Het bestuur heeft echt nog helpende handen nodig.
Noteer ook reeds bloemschikken op woensdag 21 december. We maken dan een kerststuk.

TOMBOLA FC PUNT
Hier vindt u de nummers van de tombola van 26 november van FC Punt.
1524 5102 1086 1819 9901 8598 3921 4435 5152 3805 4424 9831 9837 1543 5101 9110 5986 10093 5579 6403 2548 1338 10079 2526 1575 5155 6414 7131 10041 5816 1508 3909 7866 1502 7706 6629 5168 5704 7831 1774 1057 8677 5985 1856 5565 8673 5031 8094
Prijzen af te halen bij: Frans Aerts Doornboom 60, vanaf 18 uur en dit tot 30 december 2005.

JAARKALENDER GEEL-PUNT
Je kan de jaarkalender 2006 vanaf 3 december voor 4 euro bekomen bij een van de bestuursleden van KWB, op het parochiesecretariaat bij Jos Versmissen of bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21. Je vindt daarop alle, door de verschillende verenigingen, geplande activiteiten in onze parochie in 2006. Een must voor iedereen die wil weten wat er gebeurt op ´t Punt en tijdig ruimte in zijn agenda wil reserveren om aan bepaalde evenementen deel te nemen. Haal deze zeer praktische kalender in huis!

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2006
Volgende ophaling: zaterdag 11 februari 2006
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be