Parochienieuws

Week Nr. 46 - 16 november 2005

SINT-CECILIA
Elk kerkkoor viert deze dagen op zijn manier het feest van Sint-Ceclia, patrones van muzikanten en kerkkoren. Zaterdag zal ons Clemenskoor dan ook voltallig aanwezig zijn in de avondmis en de dienst t.e.v. Christus Koning begeleiden met hun mooiste gezangen. De parochie van het Punt kan alleen blij en dankbaar zijn om de inzet en dienstbaarheid van ons koor op hoogdagen en bij uitvaarten waar ze harten verblijden en mensen troosten..

CHRISTUS KONING EN CHIRO
De chiro van ’t Punt heet Jomesa, jonge mensen samen! Samen is het sleutelwoord van hun werking. En dat willen ze zondag ook vieren. Om 11.00 u hebben ze in onze kerk een gebedsdienst waarin Paul Renders, de nieuwe jeugdpastor, met hen samen Christus Koning zal eren. Daarna is er groot groepsfeest in de parochiezaal. We wensen Jomesa een deugddoend feest toe..

VORMSELCATECHISTEN
Woensdag 23 november om 20.00 u komen de werkgroep gezinsvieringen en de vormselcatechisten samen om de adventsviering van de vormelingen op 17 december a.s.  voor te bereiden.

KVLV
Woensdag 23 november om 19.00 u heeft onze volgende les bloemschikken plaats. We werken “rond de advent”. Welke stukken er gemaakt worden, en welk materiaal er nodig is wordt dan aan de ingeschrevenen bezorgd. Hebt u interesse geef vlug even een seintje en het formulier wordt u bezorgd. (Maria 014 587879).
Noteer reeds de datum van de Kerstvergadering : 13 december. Opgelet voor het beginuur : 19.00 u.

BOND ZONDER NAAM
Vanaf begin november zijn de kalenders en de kaarsen van "Bond zonder naam " weer te verkrijgen , en wel op volgend adres: Fam. Hoet - Van Dingenen Vogelzang tel. 014 / 590600.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Volgende ophaling: zaterdag 19 november 2005.
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be