Parochienieuws

Week Nr. 44 -  2 november 2005

BISSCHOP DANKT PUNT
Onze bisschop Paul Van den Berghe, heeft onze parochie een dankbriefje gezonden om de vriendelijke wensen en de milde gift die hij ontving ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als bisschop van Antwerpen.

PROFICIAT
Begin oktober vierden twee Puntse echtparen hun jubilee. Fons Peeters en Dimpke Criekemans uit de Vogelzang deden dat met goud. En Frans Taels en Mathilde Verdonck van de Doornboom vierden zelfs hun diamanten jubilee. We wensen beide koppels van harte proficiat en nog vele goede jaren vanuit de parochie.

PAROCHIETEAM
Veel aandacht ging op ons laatste P-team naar de viering van Allerheiligen: het uitnodigen van de families van onze overledenen op de gebedsdienst, het drukken van de gedachtenisprentjes…
Ook hebben we onze actiepunten voor het jaar van het gebed nog eens overlopen en gezien da de intentiebus er nog niet hangt.
Half november is er op het seminarie in Antwerpen een studiedag over plaatselijke contactpersonen. Nu het aantal actieve priesters sterk daalt, is het belangrijk dat ook wij in onze parochie iemand zoeken die de contacten met de parochianen zal opnemen. We gaan eerst eens luisteren wat van deze man of vrouw zoal verwacht wordt.
We zoeken ook een parochiaan die wil meewerken in de werkgroep Broederlijk Delen van Geel. Wie? Doen! Ons P-team komt op 7 november om 20.00 u terug samen op de pastorie.

GEZINSVIERING
De werkgroep komt op 9 november bij juf Tinne samen om de eerste viering van onze eerste communicanten voor te bereiden. Na de goed gelukte ouderavond is iedereen ouders, leerkracht en werkgroep, gemotiveerd om ons best te doen.

LANDELIJKE GILDE
Landelijke Gilde Geel Punt organiseert dit jaar de jaarlijkse Gewesthappening voor alle bestuursleden op 4 november in de parochiezaal van Geel Punt om 19.30 uur.

BOWLING
De Landelijke Gilde Geel Punt laat weten dat zij tot hun grote spijt hun bowlingavond van 19 november moeten verschuiven naar 26 november 2005. Gelieve dit nu al te noteren in uw agenda.

KREATIEF-ACV
De vzw Kreatief liet ons weten dat hun eerst volgend initiatief een daguitstap is naar de verdwenen polderdorpen. In de voormiddag bezoeken ze Doel, de dokken, het "Kot", de moderne haven… Op de middag wordt gegeten in een typische havenlocatie. De dag wordt begeleid door een ervaren gids. Alle info, ook over verdere initiatieven, kan je bekomen bij Chris Vermeulen 014/56 21 08.

KVLV
De start van onze kookcursus komt eraan. Totaal 4 lessen, telkens op dinsdag om 19.00 u: 15 november, 6 december, 10 januari, en 24 januari. Onze kok van dienst is Mw Roza Ooms uit Dessel. De deelnemers van de voorbije jaren kunnen het u bevestigen, het zal weer heel interessant, lekker en aangenaam worden. De lessen gaan door in onze parochiezaal. We starten met "Kool, veelzijdig lekker". Deelnemers schrijf in bij uw bestuurslid.

PAROCHIEBLAD
Hebben jullie je abonnement op ons parochieblad al hernieuwd? Je kan hiervoor terecht op de pastorie op dinsdag van 15.30u tot 16.30u, of van 18.00u tot 19.00u. Je mag uiteraard ook storten op rekening 001-3507181-28 Parochie Geel-Punt.
We zouden graag half november de abonnementen ontvangen hebben. Dank voor uw trouw en dat je tijdig uw abonnement zult hernieuwen.

KALENDER 2006
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2006 en dit voor zondag 25 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:
Volgende ophaling:
zaterdag 19 november 2005

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be