Parochienieuws

Week Nr. 43 -  26 oktober 2005

ALLERHEILIGEN
Het hoogfeest van Allerheiligen wordt in onze kerk gevierd als op zondag. Maandag 31 oktober is er mis om 18.00 u. Ons Clemenskoor zal deze dienst mee verzorgen. Op Allerheiligen is er een morgenmis om 8.00 u. We jubelen mee met alle heiligen in de hemel. In de namiddag is er om 15.00 u een gebedsdienst voor de medeparochianen die sinds Allerheiligen 2004 zijn overleden. We herinneren ons het kindje Bo Kenis, Marcel Goris, André Bollen, Remi Teunis, Mit Van den Brande, Dimp D’Joos, Maria Verellen, Kim Peeters en Frans Vandesande.Een gedachtenisprentje met hun namen wordt meegegeven.Daarna gaan we de graven op het kerkhof bezoeken. Het past dat we met Allerheiligen en Allerzielen stil en dankbaar stilstaan bij allen die ons zoveel gegeven hebbenen die we daarom dankbaar kunnen gedenken.

VERSLAG KERKFABRIEK
Eivol was de agenda van de kerkraad op 7 oktober 2005. Moeilijk ook, want hoe kunnen we onze begroting in evenwicht houden? Een overzicht:
Ten 1 ste: de oplevering van de centrale verwarming is gebeurd. De rekening is betaald, maar in de aanneming was niet voorzien dat er bijkomende kosten waren zoals: verwijderen van de oude mazoutketel (2700 euro), plaatsen van filterdoeken met kaders (500 euro), gasaansluiting (440 euro) en het schilderen van de deur in de stookplaats. Hiervoor zoeken we nog een vrijwilliger.
Ten 2de: de automatische deursluiter, rechtsnaar de kerk, is hersteld voor 1600 euro
Ten 3de: het kerkorgel moet nagezien worden: 400 euro
Ten 4de: De verzekeringspremie moet nog betaald worden (ongeveer 1000 euro).
Gelukkig konden we voor de centrale verwarming rekenen op ruime subsidies van de stad, alsook voor de materiële medewerking. Daarvoor onze dank.
Een laatste punt op de agenda was de Cedrus Atlantica Glauca, dat is de zilverspar naast de kerk. Hij is te groot geworden met alle nadelige gevolgen zoals verstopte dakgoten, mosvorming op de muren enz…Navraag werd gedaan, en er is geen kapvergunning nodig voor het vellen van deze boom. Met een beetje pijn in het hart gaan we hem verwijderen. Vele jaren diende hij als kerstboom, hij was ook het zicht van onze kerk. Het gaat wennen worden.

ZIEKENCOMMUNIE
Pastoor Jan Mertens zal naar aanleiding van Allerheiligen op maandag 31 oktober tussen 10.00 u en 12.00 u de H.Communie rondbrengen bij de zieken waar hij ook met Pasen geweest is. Indien het niet past laat het hem weten. Ook voor diegenen waar hij vorige keer niet geweest is en die toch de H Communie willen ontvangen, geef een seintje:014/58.40.62.

VORMSELCATECHESE
Na de prachtige startdag met heel de ploeg vormelingen en catechisten rond het Boswachtershuisje in Westerlo, komt op maandag 31 oktober de catechistenploeg samen bij Hilde Verbeeck om 20.00 u.

HEER, LEER ONS BIDDEN
Met deze vraag van de leerlingen van Jezus zijn we ook op 14 en 15 oktober het parochiejaar ingestapt. Ons parochieteam deed concrete voorstellen om het persoonlijk en liturgisch gebed te versterken. Denken we maar aan de open handen bij het bidden van het Onze Vader.We danken ons zangkoor, lectoren en misdienaars; die samen met de priesters de vieringen echt mooi verzorgen.

FLY-OVER
Na een jaar windstilte zit er blijkbaar weer wat beweging in de fly-over ( = brug over Albertkanaal en de E313). De Kamer van Koophandel richt hierover een info-avond in op donderdag 27 oktober 2005. De infosessie vindt plaats in de conferentiezaal van Voka – Kamer van Koophandel Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel. Inschrijven kan via: http://www.kvkkempen.voka.be/Agenda/2005_najaar/20051027_fly-over.htm

KALENDER 2006
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2006 en dit voor zondag 25 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:
Volgende ophaling:
zaterdag 19 november 2005

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be