Parochienieuws

Week Nr. 41 -  12 oktober 2005

MISSIEMAAND
Er is in heel Geel niemand die zo’n groot hart heeft voor de missies als hij. Langs wereldmissiehulp zorgt Fons dat uit Geel jaarlijks vele tonnen kleding, linnen, schoenen e.a. bij mensen in de derde wereld geraken. Zijn naam is niet belangrijk. Wel dat hij al jaren zijn grote stallen ten dienste stelt als verzamelplaats voor de ophalingen van de rode bakken van Wereldmissiehulp in Geel. Hij alleen kan vertellen hoeveel ton goederen uit Geel de wereld ingaan. Ten andere als je ooit met je vereniging of zo een boeiend verhaal wil horen, rij dan eens naar Boechout. Daar zijn de burelen, werkplaatsen e.a. van Wereldmissiehulp. Fons zal je de weg wel wijzen. Zo zie je met eigen ogen wat er gebeurt met uw gaven en beleef je een stukje wereldkerk mee. Tenslotte: Fons haalt geregeld ook de rode bak aan onze kerk leeg. Vraag: wie is Fons?

GEDURIGE AANBIDDING
Op woensdag 19 oktober nemen wij in onze parochie deel aan de wereldwijde gedurige aanbidding van het Allerheiligste. Op woensdagavond zal dan vanaf 18.00 u in onze weekkapel het heilig sacrament uitgestald zijn tot stille aanbidding. Om 19.00 u is het avondmis.Deze dag van aanbidding is eigen aan onze parochie omdat in die week voor de eerste keer zoveel jaren geleden de heilige mis werd opgedragen als start van een nieuwe Geelse parochie.

PAROCHIETEAM
Na de start in september komen we dinsdag 18 oktober te 20.00 u weer samen op de pastorie.

JAAR VAN HET GEBED
In dit weekend zullen we de voorstellen van ons parochieteam geven opdat ook in onze parochie het persoonlijk en gezamenlijk gebed gestimuleerd wordt en weer kansen krijgt. We nodigen iedereen uit erbij te zijn zaterdag 18.00 u of zondag om 8.00 u. Misschien moeten we wel weer leren stil zijn en bidden.

START KRING 12
Zaterdag 15 oktober gaan onze vormelingen van start met hun catechese. Om 9.30 u vertrekken ze aan de kerk richting De Beeltjens in Westerlo. Verwacht wordt dat iedereen stevige schoenen aanheeft en een balpen en regenkleding bijheeft. Het wordt een toffe start. Omstreeks 12.00 u zijn we terug aan de startplaats. Daarna weet iedereen wat er van hen verwacht wordt, wat ze verder in de Kring-12 gaan beleven….

DE SNELSTE PUNTENAAR
Kris Jennes pakte in Froburg zijn derde Europese titel in de slotmanche van de 3-landencup. Kris graag proficiat en evengoed in het volgende seizoen.

KBG
Op woensdag 19 oktober verwacht de KBG weer al zijn leden voor een koffietafel, een babbeltje en een kaartje.

ZVC PUNTSJOTTERS
De Puntsjotters organiseren een algemene kennis-quiz in de parochiezaal van Geel-Punt op zaterdag 22 oktober om 20.00 u. De inschrijvingen worden verwacht voor 20 oktober. Er mogen max 6 personen per ploeg deelnemen, het inschrijvingsgeld bedraagt 2,5 euro per persoon. Gelieve te storten op rekeningnummer 733-3111799-69 met vermelding van de ploegnaam Men kan ook betalen aan een lid van ZVC Puntsjotters. Voor verdere informatie 0474/63.30.23 of mail rsvh@edpnet.be.

KWB
Vrijdag 14 oktober om 19h00 :
Statutaire vergadering van de KWB.Naar goede gewoonte starten we met mosselen (of halve kip voor diegenen die geen mosselen lusten) geserveerd met lekkere streekbieren. Nadien volgt een terugblik op het afgelopen jaar en wordt het nieuwe jaarprogramma voorgesteld beide via een multimediaprojektie. Als afsluiter wordt nog gezorgd voor een leuke afsluiter. Om te weten hoeveel we moeten bestellen moet je wel voor 8 oktober inschrijven bij je wijkmeester aan 2,50 Euro.

KVLV
Cursus bloemschikken
:vrijdag 28 oktober om 19.00 u starten we met onze cursus. Deze bevat 4 lessen. De volgende data zijn: 23/11, 21/12, en 22/3/2006. Het thema wordt aangepast aan de periode. Wij starten met een grafstuk. U heeft de keuze uit een 3-tal voorbeelden. Bloemschikkers zorg dus dat je erbij bent. Wel op voorhand inschrijven: tel. 014/587879 of 0494/400724. Zo kunnen we u de nodige gegevens bezorgen.
Bestuur : woensdag 26 oktober om 20.00 u bestuursvergadering.

KALENDER 2006
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt:
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2006 en dit voor zondag 25 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:
Volgende ophaling:
zaterdag 19 november 2005

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be