Parochienieuws

Week Nr. 37 -  14 september 2005

PAROCHIEFEESTEN
Onze restaurantdag heeft reeds plaats gehad. Hiervoor willen we de vele mensen danken die bijgedragen hebben tot het slagen van deze dag. De helpers in de keuken, zaal, toog en kassa, de kopers en verkopers van loten, de schenkers van tombolaprijzen, de vele telers en ophalers van groenten. Veel werd er ons geschonken: prei, selder, ajuin, wortelen, tomaten, sla eieren..Dank zij deze schenkers zijn de onkosten minimaal. Bedankt
Nu bereiden we ons voor op onze mosseldag op zaterdag 24 september. U bent welkom van 17 tot 20 u. U kunt er lekkere mosselen eten, en voor hen die dit niet lusten voorzien we frikadellen met krieken. Tot dan.

DOOPSELS
Af en toe worden kindjes van ’t Punt elders gedoopt en omgekeerd. Zo werden tijdens het grote verlof 3 kleine parochianen gedoopt in een andere kerk. We wensen hen en hun ouders het beste toe.
De eerste is Merel Keersmaekers uit de Puntstraat. Ze is het dochtertje van Geert en Heidi Debie. Het tweede kindje heet Tibo Spapen. Hij is het zoontje van Geert en Tinne Boons, eveneens uit de Puntstraat. Het derde heet Liene Vandenmoortel. Zij is het kindje van Filip en Katrien Laleeke uit Poiel. Dat ze gezond en wel mogen opgroeien en Jezus hun vriendje mag worden.

PAROCHIETEAM
Op 21 september komen we om 20.00u weer samen. In de aanloop naar het nieuwe werkjaar, na de samenkomst van onze federatie zuid, in het jaar van het gebed zal er zeker werk op de plank staan. We rekenen op uw trouwe aanwezigheid.

AZALEAVERKOOP
’t Is weer zover: op vrijdag 16 september gaan de verkopers van de azaleaplantjes voor “Kom op tegen Kanker” weer de baan op. Onze Toppuntschool levert steeds weer nieuwe jonge verkopertjes die samen met een ploeg ouderen vanaf 17 u bij u aanbellen. Ontvang hen goed en koop met de glimlach een plantje.

KVLV
Onze eerste bestuursvergadering van het nieuwe werkjaar zit er op. Vol goede moed beginnen we aan het nieuwe werkjaar. Het jaarprogramma ziet er weer veel belovend uit..Er werd getracht voor heel wat variatie te zorgen zodat ieder zijn gading kan vinden. Onze bestuursleden zullen eerdaags bij u langskomen om de lidkaarten voor het nieuwe werkjaar aan te bieden en om het nieuwe programma voor te stellen.
Noteer reeds: ledenvergadering op dinsdag 27 september en gezondheidsles op dinsdag 4 oktober.

KALENDER 2006
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt:
Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar johan.jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2006 en dit voor zondag 25 september. Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

NOTEER REEDS: WANDELDAG PAROCHIEFEESTEN
Zondag 9 oktober 2005 wordt er een toffe wandeling georganiseerd op ’t Punt t.v.v. de zaal. Hou die datum vrij.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:
Volgende ophaling:
zaterdag 19 november 2005

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be