Parochienieuws

Week Nr. 25 -  22 juni 2005

KERKFABRIEK
Vrijdag 24 juni komen we om 20.15u samen op de pastorie voor alweer een belangrijke agenda.

GOED NIEUWS
Bij Willem Peeters en Hilda Voets in de Velveken werd Kato geboren als derde kindje. Het is daar goeie grond want ook bij de overburen werd een kindje geboren: Neo. Zij is het eerste kindje bij Jurriën Saelen en Phaedra Thange. We wensen proficiat aan de ouders en veel geluk aan alle kindjes…

PAROCHIETEAM
Het PT van onze parochie komt op dinsdag 21 juni weer samen om 20.00 u in de pastorie. Naast een terugblik naar de samenkomst van de vrijwilligers op 10 juni ll. Wordt er zeker gewerkt aan enkele actiepunten uit de laatste samenkomst van de 6 parochies van de federatie Zuid. Daarna gaan we ook even uitblazen en vakantie nemen.

SCHOOLVIERING
Woensdag 29 mei is er om 9.00 u een misviering in onze kerk bij het einde van het schooljaar en het begin van de vakantie. Iedereen is er welkom. Na de mis is er een zegening van alle fietsers! Er is die avond geen avondmis.

AFSCHEID
Elk jaar nemen de zesdejaars afscheid van onze school met een knappe spektakel show. Het zal dit jaar niet anders zijn. Tussen een knabbel en een babbel, een natje en een droogje door treden ze op onder de titel “lui”. We kijken ernaar uit! Maandag 27 juni om 20.00 u zijn we present in de schoolrefter, want zij ontvangen daar ook hun diploma. En daarna gaan ze de spirit van Toppunt overal laten zien. Het ga jullie goed!

INVULLEN VAN JE BELASTINGBRIEF DOOR HET ACW
De ronde van de ACW-medewerkers om onze belastingbrieven in te vullen is gestart. Heel wat klanten “keerden tevreden terug”. Toch zijn er ook nog mensen, die in hun parochie niet aan bod konden komen, omdat hun papieren nog niet in orde waren. Geen nood echter, want iedereen is welkom overal, ook in de andere parochiezalen, daarom zijn wij toch van Geel nietwaar ???
De dienst is gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.
De avonden beginnen om 19.00 u.
Deze dienst wordt ieder jaar weer zeer goed gesmaakt door steeds meer mensen en vermits wij hoorden, dat alles er weer helemaal anders gaat uitzien, kunnen wij enkel heel veel respect opbrengen voor de mensen, die zich belangeloos inzetten zowel voor hun vorming als voor hun dienstbetoon. De dienst is gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.

23 juni: school Oosterlo
29 juni: ontmoetingscentrum  St.-Dimpna

Welke documenten moet je meebrengen?  aangiftebiljet en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); trouwboekje; fiche ter staving van aftrekbare giften; belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen; ziektevergoedingen; vergoedingen voor arbeidsongevallen; chequestrookje van vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van inhaalrustdagen bouw; fiches pensioensparen; levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening; fiche ter staving kosten kinderopvang; enz…

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be