Parochienieuws

Week Nr. 24 -  15 juni 2005

WAT EEN FEEST!
Meer dan 40 supporters daagden op voor de doopviering van ZoŽ Mannaerts uit de Hezeschrans. Grootouders, broers en zussen, neven en nichtjes maakten er een echte viering van. Giele en Tess zorgden ervoor dat mijnheer pastoor water, olie kaars en medaille aangeboden kreeg. De nichtjes zorgden voor een passende voorbede en papa Jan en mama Martine speelden de hoofdrol. Alles liep op wieltjes met catechiste Lutgard die alles in goede banen leidde. Het werd een feestelijke viering en als alle wensen aan kleine ZoŽ werkelijk worden -en wie twijfelt er aan- dan wordt ZoŽ een heel gelukkig kind in een gelukkig gezin. We duimen ervoor.

GEZINSVIERING
Zaterdag a.s. 18 juni is er weer een feestelijke viering voor en met onze kinderen. En omdat de vakantie stillekens aan in het zicht komt, kijken we er al naar uit. Jezus, Hij trekt met ons mee is het thema. We nodigen jong en oud uit om erbij te zijn.

PAROCHIETEAM
Het PT van onze parochie komt op dinsdag 21 juni weer samen om 20.00 u in de pastorie. Naast een terugblik naar de samenkomst van de vrijwilligers op 10 juni ll. Wordt er zeker gewerkt aan enkele actiepunten uit de laatste samenkomst van de 6 parochies van de federatie Zuid. Daarna gaan we ook even uitblazen en vakantie nemen.

KBG
Noteer alvast in je agenda: op 22/6 is er weer onze maandelijkse ledenvergadering.

ZAALCOMIT…
Op de vergadering van 17 februari ll. werd het jaaroverzicht van 2004 gegeven. Toen was er ongerustheid over de stijgende onkosten en de mindere inkomsten. Elke vereniging zou een suggestie binnenbrengen voor een af andere activiteit ten goede! Dinsdag 21 juni om 20.00 u worden alle organisaties terug verwacht. Een of liever twee afgevaardigden zijn er noodzakelijk om de vragen of de suggesties mee te bespreken. En zeker wordt gewerkt aan de parochiefeesten 2005: de restaurantdag op 28/08 en het mosselfeest op 24/9 a.s.

POIELSE BUURTFEESTEN
De Poielse buurtfeesten komen er weer aan. Daar is gezelligheid troef. Iedereen is welkom op onze zettersprijskamp  op woensdag 22 juni in onze tent. Inschrijven kan vanaf 19.00 u, het begin is om 20.00u.Inleg + mooie prijzen.Liefhebbers kaarters allen op post.

KVLV BESTUUR
De volgende bestuursvergadering is op donderdag 16 juni om 20.00u. We bespreken het opstellen van het jaarprogramma 2005-2006. Neem uw dik bestuursblad eens door, hierin wordt het programma voor het nieuwe werkjaar voorgesteld. Dit dik bestuursblad zeker meebrengen. We verwachten alle bestuursleden zeker op post zodat we samen kunnen overleggen en een aangepast programma kunnen opstellen. Tot donderdag dus!

KWB BESTUUR
Op vrijdag 17 juni is KWB aan de beurt om zijn jaarplanning op te maken.
Gedurende deze vergadering gaan we het jaarprogramma voor volgende werkjaar vastleggen.  Alle KWB-leden zijn welkom om nieuwe ideeŽn naar voor te brengen.  Indien je niet kan komen mag je je ideeŽn ook meegeven aan je wijkmeester.

KWB KROEGENTOCHT in Geel Centrum
De geplande kroegentocht in Leuven gaat wegens de geringe belangstelling niet door. In de plaats daarvan gaan we per fiets op kroegentocht in Geel. We vertrekken om 19u00 in Sportcafť Den Bollen.

INVULLEN VAN JE BELASTINGBRIEF DOOR HET ACW
De ronde van de ACW-medewerkers om onze belastingbrieven in te vullen is gestart. Heel wat klanten ďkeerden tevreden terugĒ. Toch zijn er ook nog mensen, die in hun parochie niet aan bod konden komen, omdat hun papieren nog niet in orde waren. Geen nood echter, want iedereen is welkom overal, ook in de andere parochiezalen, daarom zijn wij toch van Geel nietwaar ???
De dienst is gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.
De avonden beginnen om 19.00 u.
Deze dienst wordt ieder jaar weer zeer goed gesmaakt door steeds meer mensen en vermits wij hoorden, dat alles er weer helemaal anders gaat uitzien, kunnen wij enkel heel veel respect opbrengen voor de mensen, die zich belangeloos inzetten zowel voor hun vorming als voor hun dienstbetoon. De dienst is gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.

13 juni: ACV-lokaal, Stationsstraat
14 juni: parochiezaal Holven
16 juni: parochiezaal Bel
20 juni: parochiezaal Punt
21 juni
: parochiezaal Stelen
23 juni: school Oosterlo
29 juni: ontmoetingscentrum  St.-Dimpna

Welke documenten moet je meebrengen?  aangiftebiljet en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); trouwboekje; fiche ter staving van aftrekbare giften; belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen; ziektevergoedingen; vergoedingen voor arbeidsongevallen; chequestrookje van vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van inhaalrustdagen bouw; fiches pensioensparen; levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening; fiche ter staving kosten kinderopvang; enzÖ

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be