Parochienieuws

Week Nr. 22 -  1 juni 2005

IN MEMORIAM
Frans Vandesande uit de Bruggenhoofdweg is lang zwaar ziek geweest. Maar hij was een moedig man en geen inspanning was hem teveel om te genezen. Haast elke dag ging hij op revalidatie in ít ziekenhuis van Geel. Hij is 79 jaar mogen worden ook dank zij de inzet van zijn vrouw en kinderen. Hij was heel sociaal en gaf die inzet voor zijn medemens door aan zijn kinderen die als catechist en chiroleider het voorbeeld van vader, dienstbaar zijn, navolgden. Frans was ook een natuurmens en vond zijn vreugde als imker en tuinder. Zijn laatste levensjaar is zwaar om dragen geweest maar klagen deed hij niet., Moge hij nu in vrede rusten. Frans is woensdag uitgeleidde gedaan en aan Maria Ruelens, zijn vrouw, en aan de kinderen betuigen we ons christelijk meeleven.

DOOPSEL
Je bent zo nieuw. Je bent zo klein. Je kreeg het licht in beide ogen. Ontvang nu ook je eigen naam met dauw van zegen uit de hoge. Met deze wens werd Lore zondag ll. In onze kerk gedoopt. Zij is het dochtertje van Bart Vandesande en Kristine Haverhoek, een fiere en gelukkige mama en papa. Zij wonen in Zammel in de St-Gerebernusstraat nog wel, maar zijn met zoveel wortels aan onze parochie verbonden dat ze de doop in onze kerk lieten toedienen door pater Mathieu. Meter was tante Nathalie en peter vava Jos. Het wordt zeker een gitaristje. Proficiat!

GEZINSVIERING
Woensdag 1 juni komt de werkgroep voor de laatste keer dit werkjaar samen om de gezinsviering van zaterdag 18 juni voor te bereiden.

PAROCHIETEAM
Minstens maandelijks komt het PT van onze parochie samen. De laatste keer was op 17 mei ll. Waarover werd aar vergaderd? Natuurlijk is er het verslag van de vorige vergadering. Daarna werd teruggekeken naar de dekanale avond met alle PTís van het nieuwe dekanaat Zuiderkempen in Elsum. Het was een avond over de spirit die elk kerkwerk moet dragen. Meer bezinnend dan praktijk gericht en reeds werd een eerste tip gelicht rond het jaar van het gebed.
De samenkomst van de vrijwilligers op 10 juni zal wel lukken! 65 mensen schreven zich in voor dit feest van dank en ontmoeting.
Op 23 mei komen alle PTís van federatie Zuid samen in onze parochiezaal. We willen goede gastheren zijn en ieder krijgt een taak toegewezen. Het bisdom wil dat zoveel PT ís als mogelijk zich laten erkennen. We overlopen de vragen en zien dat we volgens ons ruimschoots voldoen aan de statuten. Zo zal ons PT door het bisdom erkend worden als gesprekspartner als er belangrijke beslissingen moeten getroffen worden in de toekomst.
De volgende vergadering is op 21 juni om 20.00 u op het secretariaat.

7e KWB KERMISJOGGING
Op zaterdag 4 juni organiseert KWB Geel-Punt voor de 7de maal haar kermisjogging. Er wordt van start gegaan met een kinderjogging (voor kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar) om 14 u. Naargelang de leeftijdscategorie loopt men 200m, 400m, 600m of 800m. Iedere deelnemer krijgt een aandenken en voor de eerste 3 in elke categorie is een mooie medaille voorzien.
Om 15.00 u start de kermisjogging met afstanden van ongeveer 5km, 10km, 15km en 20km

INVULLEN VAN JE BELASTINGBRIEF DOOR HET ACW
Zoals ieder jaar komen de mensen van het ACW weer in de parochies rond, om je te helpen bij het invullen van de (totaal vernieuwde) belastingaangiften. De avonden beginnen om 19.00 u.
Deze dienst wordt ieder jaar weer zeer goed gesmaakt door steeds meer mensen en vermits wij hoorden, dat alles er weer helemaal anders gaat uitzien, kunnen wij enkel heel veel respect opbrengen voor de mensen, die zich belangeloos inzetten zowel voor hun vorming als voor hun dienstbetoon. De dienst is gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.
Er moeten nog aanvullingen komen.

30 mei: parochiezaal Zammel
1 juni
parochiezaal Ten Aard
2 juni
: parochiezaal Larum
8 juni
: parochiezaal Elsum
9 juni
: parochiezaal Winkelomheide
13 juni: ACV-lokaal, Stationsstraat
14 juni: parochiezaal Holven
16 juni: parochiezaal Bel
20 juni: parochiezaal Punt
21 juni
: parochiezaal Stelen
23 juni: school Oosterlo
29 juni: ontmoetingscentrum  St.-Dimpna

Welke documenten moet je meebrengen?  aangiftebiljet en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); trouwboekje; fiche ter staving van aftrekbare giften; belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen; ziektevergoedingen; vergoedingen voor arbeidsongevallen; chequestrookje van vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van inhaalrustdagen bouw; fiches pensioensparen; levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening; fiche ter staving kosten kinderopvang; enzÖ

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be